دکتر محمد سلطانی فر

دکتر محمد سلطانی فر دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محمد سلطانی فر

Dr. Mohamad Soltani Far

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب‌شناسی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهبرد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 3
2 آینده جنگ نرم در جوامع اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 11، شماره: 27
3 آینده کاربر در وب 3 (دریافت مقاله) فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک دوره: 1، شماره: 3
4 اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر مخاطبان سیمای جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: بانک رفاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 24، شماره: 91
5 اثرپذیری هویت نوجوانان از فضای مجازی و واقعی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 9
6 اخبار جعلی و مهارت های مقابله با آن (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 28، شماره: 3
7 ارائه مدل گردشگری هوشمند با عاملیت رسانه های اجتماعی (موردکاوی: همدان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 8، شماره: 16
8 ارائه مدل یکپارچه روابط عمومی در توسعه تجارت خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 4، شماره: 4
9 ارزیابی آگاهی از هویت ملی در رسانه های جمعی و اجتماعی با رویکرد مقایسه ای (مطالعه موردی نوجوانان شهر اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
10 ارزیابی عملکرد رسانه های پخش در شبکه های اجتماعی آنلاین با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 7، شماره: 28
11 ارزیابی کارکرد راهبردهای ارتباطی بر تجاری سازی طرح های پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 33
12 ایران در مسیر تولید ثروت دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 3
13 بازتاب جنگ دوم قرا باغ در مطبوعات ایران (مطالعه موردی: روزنامه های کیهان، اعتماد و اطلاعات) (دریافت مقاله) پژوهشنامه رسانه بین الملل دوره: 6، شماره: 2
14 بازنمایی شادکامی در سریال های خانوادگی با توجه به الگوی اسلامی (مطالعه موردی: سریال های خانه سبز، پدرسالار، زیر تیغ، متهم گریخت، میوه ممنوعه، پایتخت و پرده نشین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 95
15 بازنمایی هویت دینی در انیمیشن‎های ایرانی (مجموعه انیمیشن فرمانروایان مقدس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 25
16 بازی خبری و جنگ نرم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 2، شماره: 2
17 بدن به مثابه رسانه نوین یا فرا انسان گرایی در عصر هوش مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 40
18 بررسی آثار دیپلماسی رسانه ای ادراک شده در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 35، شماره: 4
19 بررسی تاثیر عملکرد شبکه های اجتماعی بر تحول اجتماعی جوانان دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 11، شماره: 46
20 بررسی تاثیرات شبکه های اجتماعی فیس بوک و توییتر بر گرایش اعضا به این شبکه ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 76
21 بررسی روان شناختی عضویت در شبکه های اجتماعی بر خودشیفتگی، خودباوری و نیازبه همبستگی کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 34، شماره: 1
22 بررسی شکل گیری هویت ارتباطی ناشی از عضویت در شبکه اجتماعی پیام رسان تلگرام (موردمطالعه: جوانان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 21، شماره: 50
23 بررسی ضرورت باز تعریف منافع ملی در عصر دیپلماسی رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 2
24 بررسی کارکرد نظریه مسئولیت اجتماعی و رسانه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 4
25 بررسی مدل های اتاق های خبر سازمان های رسانه ای جهان به منظور طراحی مدل نوین اتاق خبر برای رسانه های داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 33، شماره: 4
26 بررسی مقایسه ای علل گرایش به شبکه های اجتماعی یا ماهواره ای برای دریافت اخبار (مطالعه موردی: شهروندان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 4، شماره: 11
27 بررسی نقش رسانه های جمعی در کاهش موانع توسعه فرهنگی با رویکرد مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 25
28 بررسی وضعیت دیتا ژورنالیسم در رسانه های جهان؛ مطالعه موردی دیتا ژورنالیسم در گاردین انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 15، شماره: 54
29 برنامه ریزی و تصمیم گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری دوره: 8، شماره: 30
30 برنامه ریزی و تصمیم گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری دوره: 7، شماره: 25
31 برنامه ریزی و تصمیم گیری سازمان رسانه در مدیریت فجایع طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری دوره: 12، شماره: 2
32 بهینه سازی عملکرد روزنامه های چاپی در شبکه اجتماعی اینستاگرام با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 2
33 پویایی بخشی به نظریه گفتمان در مسائل اجتماعی ایران از طریق کاربست ارتباطات آیینی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 6، شماره: 1
34 تاثیر مولفه های مدل برندسازی در برنامه های گفتگو محور تلویزیونی در جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
35 تبلیغات محصولات فرهنگی و ارائه مدل مناسب تبلیغاتی در فضای رسانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 23، شماره: 59
36 تبیین تاثیرفناوریهای ارتباطی برجریانهای سیاسی و اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 12، شماره: 14
37 تبیین چالش های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از منظر اساتید ارتباطات و اصحاب رسانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 6، شماره: 21
38 تبیین عوامل اجتماعی موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت افکار عمومی مشتریان بانک ملی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 11، شماره: 1
39 تبیین عوامل موثر بر مدیریت افکار عمومی مشتریان بانک ملی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 16، شماره: 58
40 تحلیل گفتمان انتقادی سیاست‏گذاری ارتباطی بی‏بی‏سی فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 10، شماره: 19
41 تحلیل محتوای برنامه های سیمای جمهوری اسلامی ایران از منظر سلامت جنسی (مورد مطالعه: حریم مهرورزی، هزار راه نرفته و سری سوم برنامه حال خوب) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 30، شماره: 114
42 تحلیل نشانه شناختی هویت دینی در پویانمایی های ایرانی (مطالعه موردی: مجموعه پویانمایی پیامبران ) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 26، شماره: 56
43 تحلیل نشانه شناسی ابعاد هویت دینی در انیمیشن های ایرانی پخش شده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دهه های ۸۰ و ۹۰ (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 16، شماره: 59
44 تحلیل نقش انجمن های صدر مشروطیت در سقوط مجلس اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 8، شماره: 16
45 تحلیل و تبیین امر روزمره در فضاهای عمومی شهری مطالعه موردی: فضای کافههای شهر دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 3
46 تدوین و تنظیم ویژگی های مدل ساختاری رسانه ای برای شرایط تحریم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 3، شماره: 4
47 جایگاه دیتا ژورنالیسم در روزنامه نگاری امروز جهان بررسی آرا و دیدگاه های روزنامه نگاران و متخصصان جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 2، شماره: 8
48 چالش ها و فرصت های آموزش مجازی به کودکان در مدارس از منظر ارتباطات (مطالعه موردی: نرم افزار شاد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 5، شماره: 18
49 دیپلماسی دیجیتال ابزار قدرت سازی دولت ها باهدف تدوین راهبرد برای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 12، شماره: 47
50 دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران فرصت ها، چالشها، آسیب شناسی و راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 14، شماره: 22
51 رابطه برندسازی روزنامه های اقتصادی و رضایت مشتریان در کلان شهرهای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 22
52 رابطه سواد رسانه ای با میزان پذیرش شایعات در بین مخاطبان شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 28، شماره: 0
53 روش های اطلاع رسانی در شرایط تحریم بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 11، شماره: 30
54 شبکه های اجتماعی؛ رسانه هایی هوشمند در راستای برندینگ آن لاین (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 24، شماره: 3
55 شناسایی استراتژی رسانه ای مطلوب صدا و سیما برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران (از دیدگاه متخصصان و کارشناسان رسانه ملی) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 17، شماره: 45
56 شناسایی الگوی ذهنی متخصصان نسبت به تاثیر عوامل قومی در فرآیند نمانام ملی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 12، شماره: 4
57 شناسایی گونه های هویت اجتماعی و نقش رسانه های نوین( اینترنت) بر این هویت ها (مطالعه موردی: جوانان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 45
58 شناسایی مولفه های فرهنگ حاکم در شبکه اجتماعی اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 6، شماره: 24
59 شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای سیاست گذاری فرهنگی رسانه ها در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 6، شماره: 3
60 شناسایی و ارزیابی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 23، شماره: 59
61 شناسایی و رتبه بندی عوامل قومی موثر بر برند ملی با استفاده از فرایند آزمون کیو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ دوره: 2، شماره: 3
62 شناسایی، تبیین و رتبه بندی مولفه های دیپلماسی فرهنگی در سینمای ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 13، شماره: 0
63 شهررسانه ای؛ از هم ازفزایی صنعت رسانه تا توسعه اقتصاد دانش محور (بررسی تطبیقی سه شهر رسانه ای درمنطقه خاورمیانه) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 3، شماره: 3
64 طراحی الگوی آمادگی شرکت های سینمایی ایران برای ورود به بازارهای جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 25، شماره: 2
65 طراحی الگوی آموزش سلامت جنسی در برنامه های تلویزیونی با روش نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 12، شماره: 4
66 طراحی الگوی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 28، شماره: 106
67 طراحی مدل پلتفرمی اتاق خبر برای رسانه های داخلی (سازمان های مطبوعاتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 8، شماره: 32
68 عوامل موثر بر رهبری فکری کاربران شبکه های اجتماعی در ایجاد کنش اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 8، شماره: 32
69 کاربست سواد رسانه ای دینی در مواجهه با آسیب های فضای مجازی به عنوان یک مسئله مستحدثه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 17، شماره: 1
70 کتاب سنجی جایگاه بازاریابی رسانه اجتماعی در تحقیقات اسلامی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بازاریابی اسلامی دوره: 1، شماره: 1
71 گفتمان سازی رسانه ای اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 6، شماره: 2
72 گفتمان های حاکم بر آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 29، شماره: 61
73 محیط زیست؛ مفهومی چندگانه در علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 26، شماره: 2
74 مخاطب مشارکت گرا؛ محیط هوشمند رسانه های نوین و کاربست مدل توان بخشی ارتباطات توسعه در راستای سند چشم انداز توسعه 1404 (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 24، شماره: 1
75 مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 38
76 مزیت ها و کارکردهای شبکه های اجتماعی برای گروه های تروریستی (مطالعه موردی: استفاده گروه داعش از توییتر و فیس بوک) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 3، شماره: 12
77 مطالعه رابطه فرهنگ و زندگی روزمره در شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی فیس بوک) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 87
78 مطالعه وضعیت موجود مولفه های دیپلماسی فرهنگی سینمای ایران وفاصله آن تا وضعیت مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
79 معرفی نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نقشه راهبردی (مطالعه موردی: روزنامه همشهری) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 4
80 مقاله پژوهشی: واکاوی کاربست رسانه ملی در ارتقای سرمایه اجتماعی (با تاکید بر آسیب شناسی امنیت فرهنگی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 14، شماره: 2
81 نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 1، شماره: 4
82 نقش دیپلماسی رسانه ای در حفظ منافع ملی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 1، شماره: 3
83 نقش سواد رسانه ای دبیران و خبرنگاران در ارتقای سطح تولیدات خبری (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 25، شماره: 4
84 نقش مولفه های احساسی و اخلاقی سواد رسانه ای در توسعه سرمایه اجتماعی در بین شهروندان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 20، شماره: 48
85 واکاوی و ارائه مدل خودسانسوری در فضای مجازی با رویکرد گرانددتئوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
86 ویژگی های بازاریابی محتوا در شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی؛ اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 12، شماره: 48
87 هویت جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی انسان پست مدرن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 15، شماره: 3
88 هویت های دوگانه در فضای مجازی و واقعی بر اساس تجارب زیسته نوجوانان؛ تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 2
89 هویت های دوگانه در فضای مجازی- واقعی نوجوانان (مورد مطالعه: دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 24، شماره: 61
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی قابلیت های بازاریابی رسانه اجتماعی در تعالی دانش هنر و معماری با رویکرداسلامی )مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی یزد( (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حکمت اسلامی و هنر
2 ارزیابی کارکرد راهبردهای ارتباطی بر تجاری سازی طرح های پژوهشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
3 ارزیابی میزان کارایی خصوصی سازی برشاخصهای اقتصادی سالهای 1385-1370 درایران (دریافت مقاله) همایش ملی خصوصی سازی در ایران
4 الگوی راهبردی ارتباطات مشارکتی در اقتصاد بخش کشاورزی (با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی ) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مدیریت، اقتصاد، علوم انسانی و توسعه کسب و کار
5 بررسی رفتار سیاستمدارها با مردم و افکار عمومی با توجه به خصوصیات دوران پست مدرنیسم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
6 تحلیل گفتمان سخنرانی های روسای جمهور اسلامی ایران آقایان محمد خاتمی و دکتر محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
7 تحلیل محتوای آثار تبلیغاتی در استانهای عشیره ای و غیر عشیره ای (مطالعه مقایسه ای تبلیغات انتخابات مجلس نهم در استان ایلام و تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
8 دیپلماسی دفاعی و دیپلماسی سیاسی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
9 زوریخ الگویی برای مشارکت شهروندی (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه ۲ شهر تهران
10 نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر گرایش شهروندان تهرانی به سبک زندگی غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات میان رشته علوم انسانی و اسلامی ایران
11 نقش و مسئولیت رسانه های جمعی در مدیریت بیماری کرونا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران
12 همنوازی رسانه های جمعی شهری و رسانه های نوین شهرون مدار در مدیریت استراتژیک فرهنگی (دریافت مقاله) همایش مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران