دکتر حسین شوکتی

دکتر حسین شوکتی استاد دانشگاه ارومیه

دکتر حسین شوکتی

Dr. Hossein Shokati

استاد دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عددی و آزمایشگاهی دیوار برشی فولادی با بازشوهای دایره ای تحت بار چرخه ای (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 11، شماره: 1
2 The Experimental Examination of Gravity Load Effect on Cyclic Behavior of Steel-moment Resisting Frames (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 108
3 بررسی آزمایشگاهی نقطه کمانش ستون و ارایه معیاری جدید در تخمین بار بحرانی ستون (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 3
4 بررسی اندر کنش قاب خمشی و دیوار برشی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 3، شماره: 3
5 بررسی تاثیر تقویت کننده بر ظرفیت کمانشی مخازن جدارنازک فولادی بدون سقف تحت اثر نشست موضعی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 37، شماره: 31
6 بررسی تأثیر ناکاملی بدنه اریب بر رفتار کمانشی مخازن استوانه ای فولادی تحت بارگذاری فشار خارجی یکنواخت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 98
7 بررسی رفتار آزمایشگاهی و عددی پوسته های استوانه ای GFRPتحت اثر بار دندانه ای (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات دوره: 2، شماره: 14
8 بررسی رفتار کمانشی پوسته های استوانه ای جدار نازک با مصالح GFRP تحت بار فشار خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 51، شماره: 105
9 تاثیر پارامترهای موثر در فاصله بهینه تونلهای موازی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 5، شماره: 6
10 تاثیرابعادبازشوی دایره ای شکل برسختی اولیه و مقاومت دیوارهای برشی فولادی SPWs (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 4
11 تحقیق آزمایشگاهی و عددی رفتارکمانشی و گسیختگی پوسته های استوانه یی کامپوزیتی با الیاف سوزنی تحت اثر بار فشار محوری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 37، شماره: 31
12 تحقیقات آزمایشگاهی و عددی تاثیر پارامترهای هندسی در ظرفیت کمانشی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی جدار نازک تحت بارگذاری فشار خارجی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 10
13 تحقیقات آزمایشگاهی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای جدار نازک از جنس مصالحGFRP با مشخصات هندسی متفاوت تحت اثر باردندانه ای (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 53
14 تحقیقات آزمایشگاهی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای جدار نازک با مصالح GFRP تحت اثر بار دندانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 112
15 رفتارغیرخطی دیوارهای برشی فولادی تقویت شده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 2
16 ظرفیت خمشی نهایی تیر ورقهای فولادی تحت اثر بروز ترک در حال جوش بال به جان (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 5، شماره: 6
17 کمانش پافیلی و مقاوم سازی پوسته های استوانه ای جدار نازک فولادی با استفاده از مصالح کمپوزیتی FRP (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 81
18 مطالعه آزمایشگاهی رفتار کمانشی و فراکمانشی پوسته های استوانه ای با شرایط مرزی ساده (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 1، شماره: 1
19 مطالعه ی آزمایشگاهی و تئوری رفتار کمانشی پوسته های استوانه یی فولادی با ضخامت متغیر تحت بارگذاری مرکب فشار محوری و خارجی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 38، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمایشات مهارجانبی نسبی در خمش تیرهای لانه زنبوری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 آنالیز حساسیت قابهای فولادی نسبت به ناکاملی های هندسی و مصالح (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
3 اثر بازشوهای لبه دار در رفتاردیوار های برشی فولادی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 اثر سخت کننده های مورب در رفتار دیوارهای برشی فولادی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
5 اثر ناکاملی های هندسی در کمانش ناشی از خمش دهانه آزاد خطوط لوله فولادی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 اثر نشست موضعی بر رفتار کمانشی مخازن استوانه ای فولادی با تغییر ضخامت در ارتفاع (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارزیابی ظرفیت خمش چرخه ای لوله های GRP در شرایط طره ای به روش عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
8 بررسی آزمایشگاهی اثر بازشو دایره ای دررفتار دیوار برشی فولادی وسط دهانه با مهاربند کششی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
9 بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرضخامت در رفتار کمانشی و فراکمانشی پوسته¬های استوانه ای در معرض فشار یکنواخت بیرونی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر صلبیت اتصالات انتهایی در کمانش جانبی تیر لانه زنبوری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی آزمایشگاهی رفتار اعوجاجی سخت کننده های حلقوی در کمانش خط لوله تقویت شده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی آزمایشگاهی رفتار خطوط لوله فولادی تحت اثر همزمان نیروی محوری و بار موضعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی آزمایشگاهی رفتار کمانشی -خمشی تیر تقویت شده دلتا تحت بار گذاری خمشی خالص (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛ یافته های نوین و کاربردی
14 بررسی آزمایشگاهی رفتارخمشی تیرورقهای فولادی باناکاملی کروی درصفحه ی جان (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 بررسی آزمایشگاهی ظرفیت محوری ستون درقاب فولادی با در نظر گیری تنش پسماند و ناکاملی هندسی اولیه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی آزمایشگاهی کمانش اعوجاجی در تیرهای I-شکل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 بررسی آزمایشگاهی کمانش اعوجاجی درتیرهای غیرمنشوری متقارن ساده با مهارکامل جانبی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
18 بررسی آزمایشگاهی نقطه کمانش ستون و ارائه معیارهای جدید در تخمین بار بحرانی ستون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سازه های جدار نازک
19 بررسی آماری تاثیر شرایط عملیاتی در سنتز مستقیم دی متیل اتر (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
20 بررسی اثر استفاده از ورق با ضخامت کمتر در دیوارهای برشی فولادی دوجداره دارای بازشو (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
21 بررسی اثر بازشو در رفتار تیرورق های جعبه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
22 بررسی اثر متقابل برش و خمش در تیر ورقهای بال جعبه ای با جان دارای بازشو (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
23 بررسی اثر نقش ناشاقولی در رفتار قاب های فولادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
24 بررسی تاثیر پارامترهای هندسی در ظرفیت کمان شی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی جدار نازک با مصالح GFRP تحت بارگذاری فشار یکنواخت خارجی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 بررسی تاثیر تغییرات لاغری جان بر روی رفتار تیرورق فولادی I شکل خمیده در افق (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
26 بررسی تاثیر سخت کننده‌ها بر رفتار لرزه‌ای دیوار های برشی فولادی دارای بازشو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
27 بررسی تاثیرابعاد بازشو در رفتار لرزه ای دیوار های برشی فولادی (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
28 بررسی تئوریک رفتاردیوارهای برشی فولادی پیش ساخته (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی خطوط تسلیم درورقهای فولادی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی رفتار آزمایشگاهی و عددی پوسته های استوانه ای GFRP تحت اثر بار دندانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
31 بررسی رفتار آزمایشگاهی و عددی پوسته های استوانه ای GFRP تحت اثر بار دندانه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
32 بررسی رفتار آزمایشگاهی و عددی پوسته های استوانه ای GFRP تحت اثر بار دندانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 بررسی رفتار چرخه ای قاب های فولادی تحت اثر ناکاملی هندسی در مختصات گرهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
34 بررسی رفتار قا ب های فولادی تقویت شده باFRPتحت اثر همزمان بار ثقلی و چرخ های (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
35 بررسی رفتار قابهای فولادی تحت اثر ناکاملی هندسی در مختصات گرهی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 بررسی رفتار کمانشی و پس کمانشی پوسته های مخروطی جدار نازک بامصالحFRP تحت بار متمرکز درراس مخروط (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
37 بررسی رفتار لوله های GRP تحت بار دندانه ای به روش المان محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
38 بررسی رفتار هیسترزیس دیوارهای برشی فولادی دوجداره دارای بازشو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
39 بررسی رفتارکمانش اعوجاجی غیرالاستیک درتیرهای با مقطع متغیر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 بررسی عددی رفتار کمانشی پوسته های استوانه ای جدار نازک فولادی تقویت شده با CFRP تحت نشست موضعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
41 بررسی عددی رفتار کمانشی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی با مصالح GFRP تحت اثر همزمان نیروی محوری و فشار خارجی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 بررسی عددی رفتار کمانشی پوسته های مخروطی فلزی با بازشو (دریافت مقاله) کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
43 بررسی عددی رفتار کمانشی مخازن فولادی با سقف ثابت مخروطی تقویت شده با CFRP تحت فشار یکنواخت بیرونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
44 بررسی عددی رفتار لوله های کامپوزیتی تحت خمش سه نقطه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
45 بررسی عددی رفتار مخازن فولادی جدار نازک استوانه ای تقویت شده با سقف مخروطی و سخت کننده عرضی تحت اثر نشست موضعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 بررسی عددی و آزمایشگاهی میزان تاثیر ناکاملی بر ظرفیت فشاری ستون فولادی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس نوردکاران فولادی ایران
47 بررسی فتار هیسترزیس دیوارهای برشی فولادی با بازشوهای ماتریسی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
48 بررسی کمانش اعوجاجی مهار شده غیر الاستیک تیرورق پل های مختلط فولادی- بتونی (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی
49 بررسی کمانش الاستیک و غیر الاستیک تیرهای لانه زنبوری تقویت شده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 بررسی میدانی انواع ناکاملی های هندسی در مخازن فولادی استوانه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 بررسی وآنالیز ورق های فولادی تحت بارگذاری نقطه ای به روش رایلی - ریتز و مقایسه آن ها با نتایج آزمایش تحت شرایط گیرداری چهارطرفه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
52 تاثیر آموزش در فضای مجازی بر تعاملات یاددهنده و یادگیرنده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری
53 تاثیر نسبت لاغری جان تیرورقهای تحت اثربارگسترده خطی یکنواخت، درکاهش ظرفیت برشی نهایی ،تحت اثر بروز ترک در جوش بال به جان آنها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 تاثیر نوع خاک در اندرکنش خاک با پی های سطحی سازه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
55 تحقیق آزمایشگاهی و عددی ظرفیت ستون های فولادی تقویت شده با مصالح CFRP (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
56 تعیین آزمایشگاهی سختی فشاری رینگهای CFRP و مقایسه آن باسختی فشاری رینگهای فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
57 تعیین رفتار کمانشی و پس کمانشی سخت کننده های سپری در محل اتصال مخروط به استوانه تحت فشار داخلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 رفتار پوسته های استوانه ای کامپوزیت الیافی CFRP تحت فشار یکنواخت محوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 رفتار چرخه ای قاب های چند طبقه با دیوارهای برشی فولادی نیمه متصل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
60 رفتار خمشی-کمانشی خطوط لوله فولادی در محل تغییر مخروطی قطر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لوله و صنایع وابسته
61 رفتار غیرخطی هندسی پوسته های استوانه ای تحت اثر فشار یکنواخت بیرونی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
62 رفتار کمانشی اعضای فشاریPFRP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
63 رفتار مخازن استوانه ایGFRPتحت فشار یکنواخت خارجی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
64 رفتارخمشی تیرورقهای فولادی تقویت شده با لمینیت CFRP دربال کششی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
65 رویکردی نوین و برتر برای یادگیری و آموزش در قرن بیست و یکم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری
66 سختی های موثرالاستیک سازه ای در تیرهای لانه زنبوری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
67 شبیه سازی واحد صنعتی تولید مستقیم دی متیل اتر و ارزیابی اقتصادی آن (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
68 ظرفیت خمشی لوله های فولادی تحت ترکیب نیروی محوری و خمش (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
69 عملکرد حلقه های CFRP بر تغییر مد کمانش عمودی پوسته های استوانه ای جدارنازک فولادی تحت بارگذاری فشار یکنواخت خارجی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
70 عملکرد حلقه های CFRP در افزایش مقاومت کمانشی پوسته های استوانه ای جدارنازک فولادی تحت بارگذاری فشار یکنواخت خارجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
71 کمانش پوستههای استوانهای جدارنازک فولادی تحت بارگذاری فشار داخلی و نیروی محوری (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
72 کمانش جانبی پیچشی تیرهای لانه زنبوری با مهار جانبی الاستیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
73 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر باز شو بر روی رفتار دیوارهای برشی فولادی نیمه متصل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
74 مطالعه اثرات سخت کننده ها بر رفتار چرخه ای دیوار برشی فولادی بازشودار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
75 مطالعه رفتار ستون های فولادی I- شکل در مود کمانش اعوجاجی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
76 مقاوم سازی پوسته های جدار نازک فولادی در مقابل کمانش پافیلی با استفاده از مصالح کمپوزیتی FRP (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
77 مقایسه اثرات سخت ک ننده ها بر رفتار چرخه ای دیوار برشی فولادی بازشودار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
78 مقایسه اثرات سخت کننده ها بررفتارچرخه ای دیواربرشی فولادی بازشودار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
79 یادگیری ترکیبی: رویکردی نوین و برتر برای یادگیری و آموزش در قرن بیست و یکم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری