دکتر کیومرث تقی پور

دکتر کیومرث تقی پور دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز

دکتر کیومرث تقی پور

Dr. Kiumars Taghipour

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی آموزش فلسفه به نوجوانان بر پرورش باورهای زیبایی شناختی و قضاوت های اخلاقی دانش آموزان دوره متوسطه: به روش حلقه کندوکاو فلسفی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 4، شماره: 4
2 اثربخشی کلاس وارونه بر نگرش، درگیری، و عملکرد دانشجویان در درس تولید محتوای الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی دوره: 16، شماره: 62
3 ارائه چهارچوبی برای پشتیبانی کتابخانه های عمومی ایران از یادگیری مادام العمر و اعتباریابی آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 2
4 ارزشیابی برنامه های تلویزیونی تدریس درس فارسی شبکه آموزش (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 5، شماره: 15
5 ارزیابی میزان شکاف دیجیتالی بین دانش آموزان و معلمان دوره متوسطه اول شهر تبریز در شرایط ویروس کووید-۱۹ (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 16، شماره: 1
6 ارزیابی میزان شکاف دیجیتالی در آموزش متوسطه دوم شهر تبریز در شرایط کووید-۱۹ و شناسایی عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 3
7 بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 33
8 بررسی عناصر الگوی برنامه درسی مبتنی بر پروژه در دوره ابتدایی و اعتبار بخشی آن: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 73
9 تآثیر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان بر خودتنظیمی هیجانی کودکان کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 10، شماره: 2
10 تجارب زیسته دبیران از دلایل ناکارآمدی آموزش زبان انگلیسی در مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه درسی و آموزش یادگیرنده محور دوره: 2، شماره: 1
11 تحلیل موضوعی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی در ایران: شناسایی فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 38
12 تحلیل و تبیین جایگاه مدل طراحی آموزش واقع گرا در میان رویکردهای عمده به طراحی آموزشی و چگونگی کاربرد آن در عمل (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 10
13 توانبخشی اختلال طیف اوتیسم از طریق فناوری کمکی: مطالعه مروری نظامند (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت روان کودک دوره: 5، شماره: 3
14 شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی کاربران کتابخانه های عمومی ایران برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی مناسب در سطح کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 27، شماره: 3
15 شناسایی و رتبه بندی چالش های آموزش در سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه تبریز از دیدگاه دانشجویان در شرایط کرونایی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه درسی و آموزش یادگیرنده محور دوره: 1، شماره: 2
16 کاربرد آموزش حل مسئله کلامی مبتنی بر طرحواره در اختلال یادگیری ویژه با آسیب ریاضی: مطالعه مروری نظامند (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 9، شماره: 35
17 کاربرد تکنولوژی کمکی در حوزه اختلال های یادگیری ویژه: مطالعه میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 8، شماره: 32
18 کاربرد تکنولوژی کمکی در حوزه نارسایی های شدید و چندگانه: مطالعه بین رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 20، شماره: 1
19 کاربست الگوی طراحی آموزش وارونه بهعنوان الگوی سازندهگرایانه در آموزش عالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 18، شماره: 1
20 مروری کیفی بر ویژگی های عناصر اصلی برنامه درسی پروژه محور و اعتبارسنجی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 18، شماره: 71
21 نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای شیوع ویروس کووید- ۱۹ در آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا برابری دیجیتالی بین معلمان متوسطه اول مدارس دختر شهر تبریز در شرایط کرونایی برقرار است ؟ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 اثرات تربیتی بازی های دیجتال: برای بهبود روابط فرزندان و والدین ، باهم بازی کنیم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 اثربخشی و کارایی نظام های پشتیبانی تصمیم گیری بالینی الکترونیکی در بهبود اقدامات بالینی پزشکان و ارتقای کیفیت مراقبت و سلامت بیماران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
4 ارایه چهارچوبی برای طراحی نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی درون زا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
5 ارزیابی کیفیت نرمافزارهای آموزشی علوم و ریاضی دوره متوسطه اول براساس اصول مبنایی آموزش مریل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
6 بررسی تجارب دانشجویان از فضای مجازی در ارتباط با تعلیم و تربیت : یک مطالعهی پدیدارشناسی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران
7 شناسایی روش مناسب (نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی، کارآموزی، و ترکیبی از کارآموزی و نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی) برای بهسازی عملکرد کارکنان در سازمان ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک
8 طراحی انگیزشی و ضرورت آن در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه یادگیری و یاددهی الکترونیک
9 طراحی دوره های آموزش الکترونیکی سازمانی براساس عوامل حضور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
10 طراحی محتوای الکترونیکی درس ژنتیک باکتریها بر اساس رویکردهای مبتنی بر نظریه یادگیری شناختگرایی و سازندهگرایی، و سنجش اثربخشی آنها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
11 طراحی نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی، اجرا و سنجش اثربخشی آن بر نگرش و عملکرد معلمان در طراحی آموزشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
12 کاربرد نظامهای پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در بهسازی عملکرد معلمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
13 مقایسه اثربخشی و کارایی نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی با کارآموزی الکترونیکی بر بهبود دقت و صحت، و سرعت عملکرد معلمان در طراحی آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
14 نظام های پشتیبانی عملکرد الکترونیکی به عنوان یک مداخله ی الکترونیکی برای بهبود مهارتهای والدگریوالدین (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی