دکتر امید اصغری

دکتر امید اصغری عضو هیات مدیره انجمن مهندسی ایران

دکتر امید اصغری

Dr. Omid Asghari

عضو هیات مدیره انجمن مهندسی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A multi-disciplinary and exploratory geospatial data set integration for porphyry copper prospectivity mapping in Kerman belt, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 57، شماره: 4
2 Accounting for Secondary Variable for the Classification of Mineral Resources using Cokriging Technique; a Case Study of Sarcheshmeh Porphyry Copper Deposit (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 46، شماره: 1
3 Accuracy evaluation of different statistical and geostatistical censored data imputation approaches (Case study: Sari Gunay gold deposit) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 50، شماره: 1
4 Application of Geostatistical Modelling to Study the Exploration Adequacy of Uniaxial Compressive Strength of Intact Rock alongthe Behesht-Abad Tunnel Route (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 48، شماره: 2
5 Categorical fracture orientation modeling: applied to an Iranian oil field (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 51، شماره: 2
6 Facies Modeling of Heterogeneous Carbonates Reservoirs by Multiple Point Geostatistics (دریافت مقاله) مجله علوم و فن آوری نفت دوره: 6، شماره: 2
7 Geostatistical-based geophysical model of electrical resistivity and chargeability data applied to image copper mineralization in the Ghalandar deposit, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 54، شماره: 2
8 Hydrograph Modeling Using SGSim: A Case Study of Behbahan Aquifer, Southwest of Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 47، شماره: 2
9 Joint Bayesian Stochastic Inversion of Well Logs and Seismic Data for Volumetric Uncertainty Analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 49، شماره: 1
10 Mineral potential mapping of porphyry copper deposit by translating the mineral system using soil geochemistry data at Kahang, Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 57، شماره: 4
11 Spatial variability analysis of subsurface soil in Mashhad city, NE Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی معدن و مهندسی زمین دوره: 50، شماره: 2
12 بررسی میزان تاثیر مدل سازی رخساره های الکتریکی و تلفیق داده های لرزه ای در کاهش عدم قطعیت شبیه سازی تخلخل در یکی از مخازن کربناته ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 31، شماره: 1
13 بهینه‌سازی فرایند تخمین کریجینگ با استفاده از آزمون کمی پارامترهای محدوده جستجو در معدن شماره یک گل گهر (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع معدنی دوره: 5، شماره: 3
14 تفکیک دگرسانی های کانسار مس سونگون با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 77
15 شناسایی و مقایسه معیارهای اکتشافی کانسارهای طلای ساری گونی، مس- طلای دالی و طلای زرشوران واقع در کوه زاد زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 15، شماره: 3
16 مدل سازی پیوسته شکستگی در مخازن کربناته با تلفیق داده های لرزه ای، زمین شناسی و پتروفیزیکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 25، شماره: 83
17 مدل‎سازی سه بعدی تخلخل مخزن با استفاده از شبیه‎سازی توام در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 23، شماره: 76
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از روش شبیه سازی زمین آماری SGS در مدلسازی مخزن نفتی میشریف (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
2 الگوریتم چند مقیاسه و مبتنی بر الگوی نوین دراعتبار سنجی متقابل چند دسته ای براساس نتایج تخمین کوکریجینگ هم مختصات ذاتی برروی داده های تخلخل در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
3 Comparison between Sequential Gaussian Simulation (SGS) of Choghart Ore Deposit and Geostatistical Estimation through Ordinary Kriging (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 Geostatistical Modeling of Geomechanical Elastic Moduli Using Well and Seismic Data (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
5 بررسی عملکرد روشهای آماری بر توزیع فضایی کانسارها و ذخایر مس پورفیری در کمربند کرمان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
6 بررسی عملکرد روشهای آماری بر توزیع فضایی کانسارها و ذخایر مس پورفیری در کمربند کرمان (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
7 برنامه ریزی، کنترل پروژه و موازنه زمان هزینه با روش مسیر بحرانی (CPM) مطالعه موردی: پیجوئی و اکتشاف کانسار (انگوران) (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
8 بکارگیری روش تابع فاصله برای تعیین مرز کانسنگ - باطله در یکی از کانسارهای آهن ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
9 به کارگیری روش هم پوشانی شاخص در تهیه ی نقشه پتانسیل یابی معدنی در کمربند کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان مهندسی معدن، زمین شناسی و متالورژی
10 بهبود نتایج تخمین مس توسط کوکریجینگ هم مختصات با استفاده ازمدل مارکوف (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
11 تخمین تخلخل با استفاده از کوکریجینگ هم مختصات ذاتی در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
12 تخمین زمین آماری شرایط ناپیوستگی ها در تونل انتقال آب بهشت آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
13 تطابق لحظ های مدل ذخایر معدنی براساس سنسورها به منظور افزایش بهره وری و بهبود کنترلتولید معدن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
14 تفکیک بلوکهای پرعیار کانسار آهن چغارت براساس شبیه سازی شاخص (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
15 جدایش آب شور و شیرین با استفاده از روش مقاومت ویژه الکتریکی و تکنیک زمین آماری (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
16 راه حل معدنکا ری دیجیتال برای ایمنی در معدن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
17 زمانبندی منابع محدود پروژه همزمان با کمینه سازی هزینه های تامین مواد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
18 شبیه سازی زمین آمار چندنقطه ای؛ مفاهیم و رویکردهای اجرایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم مهندسی
19 کاربرد زمین آمار در مکانیک سنگ ، مطالعه موردی: تخمین مدول تغییر شکل توده سنگ ساختگاه سد خرسان یک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
20 کاهش واریانس تخمین با استفاده از روش کریجینگ با روند بیرونی و دادههای ضریب سولفیدی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
21 محدود کردن مدل فضایی عدم قطعیت به وسیله داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مهندسی
22 مدلسازی زمین آماری مدول های الاستیک ژیومکانیکی به کمک تلفیق داده های چاه و لرزه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
23 مدلسازی زمین آماری میزان ترقیق (مطالعه موردی: کانسار سنگ آهن شماره 2 گل گهر، سیرجان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس معادن روباز ایران
24 مدلسازی ژئومتالورژیکی؛ ابزاری برای کاهش ریسک عملیاتی پروژه های معدنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم مهندسی
25 مقایسه روشهای زمینآماری چندمتغیره تابع خود همبسته کمینه/بیشینه و گام به گام شرطی برای مستقل کردن متغیرهای وابسته به هم (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
26 مقایسه روشهای کریجینگ و کوکریجینگ و شبکهعصبی در برآورد مقاومتویژه الکتریکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
27 مقایسه کوکریجینگ و کریجینگ تا روند بیرونی در برآورد توزیع مس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
28 نگاهی بر آناتومی کانسار کهنگ: رهیافتی بر مدل های ژنتیکی احتمالی (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین