دکتر رضا اکبری

دکتر رضا اکبری استاد، دانشگاه امام صادق

دکتر رضا اکبری

Dr. Reza Akbari

استاد، دانشگاه امام صادق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از بداهت موجود تا بداهت وجود (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 6، شماره: 19
2 بازسازی دیدگاه ملا صدرا درباره زیبایی و هنرآفرینی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 46، شماره: 2
3 بررسی تحلیلی ایمان از منظر آئودی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 19، شماره: 4
4 تجربه در فلسفه ابن سینا با مراجعه به کاربست عملی آن در آثار طبیعی او (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 51، شماره: 2
5 تحلیل و نقد شرطیه پاسکال با توجه به نظریه تصمیم سازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 3، شماره: 2
6 تصویر زندگی پس از مرگ در فلسفه، ابن سینا (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 42، شماره: 1
7 دیدگاه ملاصدرا درباره ی عصمت انبیا از گناه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 10، شماره: 37
8 رویکرد فخر رازی به تحلیل معنایی «معرفت» و واژگان مرتبط با آن در متون دینی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 1
9 طبیعت گرایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 1، شماره: 1
10 علم بالقوه نزد ابن سینا (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 50، شماره: 1
11 مبانی معرفت شناختی نظریه کثرت گروی جان هیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 2، شماره: 2
12 مسئله دشوار شعور و ثنوی گرایی ذاتی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 2، شماره: 7
13 معنویت فضیلت گرا؛ نیاز عرفان معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های عقلی دوره: 1، شماره: 1
14 مقایسه مفهوم صالح در قرآن با مفهوم صدیق در مزامیر داوود (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 46، شماره: 1
15 نگاهی تحلیلی به تصحیح خداشناسی مردم توسط امام رضا(ع)• (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 1، شماره: 4
16 واکاوی اصول مورد استفاده ملاصدرا در تصویر معاد جسمانی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 9، شماره: 10
17 واکاوی و ارزیابی مفهوم سعادت از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 6، شماره: 23