دکتر احمد ابراهیمی عطری

دکتر احمد ابراهیمی عطری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر احمد ابراهیمی عطری

Dr. Ahmad Ebrahim atri

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پیاده روی هشت هفته ای بر غلظت لیپوپروتئینa سرم زنان یائسه غیرورزشکار (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 13، شماره: 2
2 ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک با ناهنجاری های بالاتنه در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 6، شماره: 1
3 بررسی اثربخشی تمرینات اصلاحی بر مولفه عمودی نیروی عکس العمل زمین در راه رفتن دانش آموزان پسر مبتلا به صافی کف پا (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 10، شماره: 2
4 بررسی ارتباط بین قدرت عضلات اندام تحتانی و تعادل پویا در بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 1
5 بررسی تاثیر پیاده روی بر هورمون استروژن و برخی عوامل خطرزای قلبی- عروقی در زنان یائسه غیرورزشکار (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 18، شماره: 5
6 بررسی تاثیر تمرین تعادلی و پایداری مرکزی بر تعادل نیمه پویای دختران غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی دوره: 3، شماره: 4
7 بررسی مولفه های افقی نیروی عکس العمل زمین در حین راه رفتن کودکان دارای کف پای صاف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 4، شماره: 2
8 تاثیر ۸ هفته تمرینات با تخته تعادل بر تعادل پویای فوتبالیست های جوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی دوره: 1، شماره: 2
9 تاثیر ارتوزهای پیش ساخته مچ پا بر تعادل ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا در زمان خستگی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 4
10 تاثیر برنامه تمرین در آب بر خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 22، شماره: 94
11 تاثیر تمرین در آب بر تعادل مردان سالمند (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 2، شماره: 8
12 تاثیر تمرین هوازی منظم بر بیان ژن رزیستین لنفوسیت در زنان جوان فعال (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 18
13 تاثیر تمرین هوازی منظم بر مقادیر پلاسمایی رزیستین و آدیپونکتین زنان جوان فعال (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 23، شماره: 101
14 تاثیر تمرینات مقاومتی بر کنترل حرکتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 9، شماره: 9
15 تاثیر چهار هفته تمرینات دایره ای بر فیبرینوژن پلاسما در کشتی گیران (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 12، شماره: 12
16 تاثیر ده هفته تمرین در آب بر قدرت و قابلیت حرکتی سالمندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 3، شماره: 10
17 تاثیر سه ماه تمرین هوازی بر سطوح hsCRP، هموسیستئین و لیپیدهای سرم و توان هوازی در مردان میانسال سالم و غیر فعال (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 20، شماره: 1
18 تاثیر شش هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 9
19 تاثیر شش هفته حرکات دراز کشیده به پشت روی آب بر شدت درد و ناتوانی مردان مبتلا به کمر درد مزمن ناشی از فتق دیسک کمری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 5، شماره: 1
20 مقایسه تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و گردن ران دوچرخه سواران حرفه ای با افراد غیرورزشکار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر برنامه ی تعادلی و پایداری محوری با و بدون وسیله براجرای تعادل نیمه پویایدانشجویان دختر (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری
2 بررسی تاثیر تمرین تعادلی و پایداری مرکزی بر تعادل نیمه پویایدختران غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
3 بررسی تاثیر دو نوع تمرین مقاومتی و هوازی بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت در دختران تمرین کرده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
4 بررسی تاثیر3 هفته بازی های اصلاحی برمیزان انحناء جانبی ستون فقرات و فلکشن جانبی سر دانش آموزان دختر 12-10 سال مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
5 بررسی تأثیر ماساژ ورزشی بر میزان پرخاشگری کشتی گیران نوجوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
6 بررسی علل و انواع آسیب های ورزشی در بین ورزشکاران پسر رشته هندبال و فوتسال شرکت کننده در المپیاد دانش آموزی خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
7 بررسی میزان فعالیت الکترومیوگرافی عضلات پارااسپاینال کمری در افراد مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
8 تاثیر 8 هفته برنامه پیاده روی بر غلظت لیپوپروتئین آ سرم در زنان یائسه غیرورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
9 تاثیر تمرینات پیشگیری از آسیب های مکرر مفصل شانه در پسران نوجوان هندبالیست بر حس عمقی و قدرت عضلات شانه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی با محدودیت در فعالیت های بدنی در زمان شیوع ویروس کرونا
10 تاثیر تمرینات منتخب یوگا بر زاویه کوب و دامنه حرکتی تنه دانش آموزان مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
11 تاثیر حرکات اصلاحی با فیزیوبال بر تغییر انحنای لوردوز دانش اموزان دختر 12-10 سال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
12 تاثیر حرکات اصلاحی با و بدون توپ فیزیوبال بر تغییر انحنای لوردوز دانش آموزان دختر 10-12 سال (دریافت مقاله) همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
13 تاثیر حرکات اصلاحی با و بدون توپ فیزیوبال بر تغییر انحنای لوردوز دانش آموزان دختر 12-10 سال (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
14 تاثیرتمرینات ثبات مرکزی بر میزان انحراف جانبی ستون فقرات در افراد مبتلا به اسکولیوز غیرساختاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
15 تأثیر 8 هفته تمرین یوگا بر انحناهای ستون فقرات زنان مبتلا به کمر درد مکانیکال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
16 تأثیر برنامه تمرینی عملکردی بر توانایی حرکتی درشت و تعادل کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
17 رابطه بین ریسک فاکتور ها با آسیب های ورزشی در دانش آموزان پسر شرکت کننده در رشته های فوتسال و هندبال المپیاد خراسان رضوی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
18 رابطه بین سرعت راه رفتن و قدرت عضلات اندام تحتانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
19 رابطه بین طول انگشتان وقدرت دست برتروسطح تستوسترون هندبالیست های دخترتمرین کرده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
20 رابطه بین قدرت دست برتر و ویژگیهای آنتروپومتریک اندام فوقانی دروالیبالیستهای دختر نوجوان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
21 رابطه بین قدرت دست و متغیرهای آنتروپومتری اختصاصی دست درهندبالیست های دخترتمرین کرده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
22 رابطه بین ویژگی های آنتروپومتری وانعطاف پذیری مفصل ران در دختران نوجوان مدارس فوتبال (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
23 مقایسه اثر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای و تمرین هوازی بر بیان ژن گرلین لنفوسیت زنان جوان تمرین کرده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
24 مقایسه تاثیر 4 هفته برنامه تمرینی پایداری مرکزی و تعادلی بر تعادل پویای دختران غیر ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
25 مقایسه تاثیر تمرینات یوگا و بازی های اصلاحی بر زاویه کوب و استقامت عضلات اکستنسور تنه دانش آموزان دختر نوجوان مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
26 مقایسه تاثیرتمرینات مکنزی، ماساژورفلکسولوژی کف پا بردرد و ناتوانی مردان مبتلا به کمردرد مزمن مکانیکال (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
27 مقایسه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر شدت خستگی و تعادل زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
28 مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات پارااسپاینال پشتی در افراد مبتلا به اسکولیوز غیر ساختاری و افراد سالم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
29 نقش کلیدی ورزش و فعالیت بدنی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن در طول همه گیری کووید- ۱۹ یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی