پروفسور مسعود علی اکبر گلکار

پروفسور مسعود علی اکبر گلکار استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

پروفسور مسعود علی اکبر گلکار

Prof. Masoud Aliakbar Golkar

استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.