اسماعیل صالحی

 اسماعیل صالحی دانشیار-رشته برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران

اسماعیل صالحی

Esmaeel Salehi

دانشیار-رشته برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ادارک امنیت محله ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت های جنسی و سنی در مرکز شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 1
2 ارزیابی پراکنش ایستگاه های آتش نشانی با مدلسازی تحلیل شبکه (مطالعه موردی: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 5، شماره: 1
3 ارزیابی تاب آوری اقتصادی کاربری اراضی شهری (نمونه موردی: منطقه ی 1 تهران) (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 7، شماره: 3
4 ارزیابی عدالت محیط زیست شهری مبتنی بر توزیع فضایی خدمات اکوسیستم گردشگری مطالعه موردی: کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 2
5 Integrating the Goler Matrix Method and the List of Indicators to Specify an Efficient Alternative on Elevating the Quality of Ecological Functions of the River Borders (Case Study: Abshooran River in Kermanshah, Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 2
6 بررسی و ارزیابی اصول و معیارهای تاب آوری در پایداری باغات شهری مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 1
7 تبیین راهبردهای افزایش تاب آوری کالبدی در برابر سیلاب مطالعه موردی: رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 3، شماره: 1
8 تحلیل آثارایجادمحدودیت ترافیک درالگوهای استقرار فعالیت ها واسکان جمعیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
9 تحلیل خطر آتش سوزی پس از زلزله در خطوط لوله گاز با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی: منطقه 20 شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 81
10 تحلیل راهبردی نقش و کارکرد گردشگری در توسعه منطقه ای (مطالعه موردی شهر مراغه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 5، شماره: 16
11 تحلیل و بررسی سرزندگی پارک های جدید شهری (نمونه موردی: پارک آب و آتش تهران ) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 20
12 سنجش میزان تاب آوری اجتماعی فرهنگی کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه ی 1 شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
13 فراتحلیل مطالعات انجام شده در حوزه عدالت فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 33
14 نیوکلاسیک و مقابله با معنا باختگی مکان : میدان تجریش و بازآفرینی معنای آن در شهرسازی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 67
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر موسیقی بر یادگیری وکاهش اضطراب (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور
2 اثر نابرابری اطلاعات، اهرم مالی و ارزش شرکت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
3 ارائه راهکارهای تأمین شاخص های کیفی آب آشامیدنی پس از سوانح طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
4 ارائه طرح راهبردی ارتقا کیفیت لبه های شهری بر اساس مدل تحلیلیSWOT در بازشناسی هویت تاریخی شهر (نمونه موردی: رودخانه آبشوران در کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
5 ارایه روش نوین محاسبه زمان تخلیه اضطراری در ایستگاه های مترو در حین بحران بر پایه شبیه سازی های تجربی و رایانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 ارتباط دو سویه بین منظر شهری و خاطرات جمعی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
7 ارزیابی آلودگی صوتی ساخت ساختمان در فاز نصب و اتصال اسکلت فلزی باتاکید بر صوت ناشی از ژنراتور برق (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
8 ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه گردشگری مطالعه موردی روستای اشکاوند و قلعه چوم اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
9 ارزیابی اثرگذاری الودگی بصری در پایداری منظر شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
10 ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح ساماندهی دسترسی تقاطع یادگار - کوهستان و پمپ بنزین (در منطقه 2 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 ارزیابی ریسک احتمالاتی برگشت پذیری فرودگاهها پس از سوانح طبیعی مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد تهران پس از زلزله احتمالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
12 ارزیابی ریسک محیط زیستی فاز احداث و بهره برداری منطقه نمونه گردشگری دکانان بانه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
13 ارزیابی ریسک های بهداشت، ایمنی و محیط زیست جایگاه پمپ بنزین کارگر شمالی با روش FMEA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی «مدیریت کلانشهرها» با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست
14 ارزیابی شاخص عملکرد گونه های مناسب برای توسعه کمربند سبز برای کاهش میزان آلودگی صوتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
15 ارزیابی کیفیت فضای شهری با تاکید بر نیاز کودکان با رویکرد پایداری (نمونه موردی: سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
16 استقرار بهداشت، ایمنی و محیط زیست در محیط های شهری با انطباق با نظریه های شهر سالم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی «مدیریت کلانشهرها» با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست
17 استقرار سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در پارک های شهری - مطالعه موردی پارک های منطقه یک شهرداری تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
18 اصول ومعیارهای مدیریت اکوتوریسم درمنطقه حفاظت شده کرخه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 امنیت درفضاهای شهری باتاکید برپارکهای شهری ازدیدگاه روانشناسی محیطی موردمطالعاتی: پارک پردیسان شهرتهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
20 انرژی خورشیدی راهکاری برای محیط زیستی پایدار (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
21 بازخوانی میادین شهر ایرانی اسلامی با تاکید بر الگوهای رفتاری در فضاهای شهری و معیارهای پایداری ای ین بنتلی نمونه موردی: شهر سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
22 بازیابی هویت در میدان های تنزل یافته امروزی با تاکید بر الگوهای شهر ایرانی- اسلامی (نمونه موردی: میدان انقلاب شهر سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
23 بررسی آسیب پذیری فیزیکی بافت شهری دربرابرزلزله براساس معیارهای اثرگذارمطالعه موردی: منطقه سه شهرداری مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
24 بررسی اهمیت و نقش فضای سبز در محیط زیست شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
25 بررسی تاثیر مولفه های شناختی، احساسی و عملی دلبستگی اجتماعی بر رفتارهای محیط زیستی شهروندان (مورد مطالعه: محله تجریش) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
26 بررسی تطور تاریخی شکلگیری میادین کهن و امروزی با رویکرد شهرسازی ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
27 بررسی توانایی تجزیه برخی از کربوهیدرات ها توسط باسیلوس های جداشده از خاک مزارع زعفران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 بررسی توانایی تجزیه کربوهیدرات ها در باسیلوس های جدا شده از خاک زعفران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
29 بررسی عدالت فضایی پارکهای شهری با استفاده از شاخص ویلیامسون مطالعه ی موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، محیط زیست و معماری
30 بررسی کاربرد ارزیابی اثرات بهداشتی(HIA) در پروژه های عمران شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
31 بررسی محتوای فنلی و خواص آنتی اکسیدانی پوست سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
32 بررسی مزایا معایب تونل های تاسیسات شهری تجربه های جهانی آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
33 بررسی مفاهیم صنعت و صنعتی شدن و پیامدهای ناشی از آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
34 بررسی مکان مناسب جهت استقرار صنایع در شهر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
35 بررسی نقش گیاهان درسیستم نگهدارنده زیستی باهدف هدایت رواناب شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
36 بررسی و ارزیابی روشهای آموزش و ایجاد امادگی مقابله با بحران در نوجوانان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
37 بررسی وضعیت سلامت پارک ساعی با استفاده از سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست (HSE ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
38 بررسی ویژگیهای میادین ایرانی - اسلامی جهت ارتقاء پاسخدهندگی فضایی باتاکیدبرالگوهای رفتاری نمونه موردی: میدان انقلاب سنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
39 برنامه ریزی ارتقاء کیفی فضاهای عمومی شهری باتاکید برابعادزیباشناختی میدانهای شهری نمونه موردی:میدان انقلاب شهرسنندج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
40 برنامه ریزی جهت بازیافت نخاله های ساختمانی پروژه های نوسازی بافت های فرسوده با استفاده از نرم افزار HAZUS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
41 برنامه ریزی مدیریتی پیرامون تفکیک پسماند از مبدا جهت رسیدن به شهر توسعه پایدار با رویکرد ارتقاء فرهنگ نمونه موردی منطقه 16 شهرداری تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
42 برنامه ریزی و مدیریت ریسک فرسودگی فضای شهری در برابر زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
43 پایانه های حمل مسافر به عنوان یک زیرساخت استراتژیک در مدیریت بحران زلزله (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 پایداری لبه رودخانه های درون شهری با روش های احیای اکولوژیکی (مطالعه موردی: رودخانه آبشوران در کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران
45 تبیین نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت و حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها
46 تحلیلی بر رویکردهای فضاهای سبز در شهرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
47 تخمین آسیب پذیری لرزه ای شبکه ی حمل و نقل محیط برمحل بیمارستان میلاد شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
48 تخمین خسارت بیمارستان شهدای تجریش شهر تهران به وسیله متودولوژی HAZUS دراثر زلزله (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
49 تخمین خسارت پل گیشای شهر تهران به وسیله ی متدولوژی HAZUS در اثر زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
50 تخمین خسارت لرزه ای مجموعه ی بیمارستان امام خمینی شهرتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
51 تخمین خسارت لرزهای مجموعهی بیمارستان امام خمینی شهر تهران (دریافت مقاله) همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریان های حیاتی و سازه های زیرزمینی
52 تدوین و اولویت بندی معیار های طراحی فضای شهری جهت تامین ایمنی وامنیت کودک (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
53 تعیین محدوده‌ امن پمپ بنزین با درنظر گرفتن آتش‌سوزی در اثر زلزله توسط نرم‌افزار PHAST مطالعه موردی: منطقه یک شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
54 توسعه پایدار شهری با استقرار سیستم مدیریت محیط زیست EMS) مطالعه موردی: پارکها و فضای سبز شهری در ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
55 تهیه مدل مفهومی تاب آوری باغات شهری منطقه موردی: شهرداری منطقه یک تهران (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
56 جایگاه خلاقیت ونوآوری درطرح تحول آموزش وپرورش (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور
57 خیابان های اکولوژیک (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
58 دستیابی به حمل ونقل پایدار با استفاده از روش توسعه حمل ونقل محور ( TOD) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
59 راهکارهای ارتقا سلامت روان در فضای شهری با تاکید برحضورکودکان نمونه موردی: (محله قلعه چهارلان سنندج) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
60 رود دره ها به عنوان پارادایم شاخصه های طبیعی در حفظ محیط زیست شهری(مطالعه موردی رود دره درکه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
61 سازوکار هماهنگی در مدیریت بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
62 سند چشم انداز بیست ساله کشور ؛ اهداف کمی و شاخص های مدیریت شهری در تامین منابع مالی در افق 1404 (دریافت مقاله) سومین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها
63 شهرسازی با رویکرد کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
64 ضرورت جانمایی ایمن ساختمان شهرداری در مدیریت بحران زلزله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری
65 ضرورت مدیریت بحران سونامی و توسعه سیستم هشدار آن در بندر چابهار (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
66 طراحی ساختار مدیریت بحران شهرهای کوچک و متوسط مبتنی بر ICSمطالعه موردی : شهر باغستان شهریار (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه سالانه HSE و سیستم های امنیتی
67 طراحی محیطی در ایجاد فضاهای شهری امن در راستای کاهش نا هنجاری های اجتماعی محله دروازه شهر مراغه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
68 طراحی و ساخت آزمایشگاهی مبدل های حرارتی سیستم تبرید جذبی جامد خورشیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
69 عوامل موثر بر استقرار صنعت با توجه به اصول و معیارهای اکولوژی صنعتی و مکان یابی صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
70 عوامل و فاکتورهای موثر بر انتخاب مکان (سایت) برای استقرار صنایع (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
71 فروشندگان سیار خیابانی:منابع سیار مولد آلودگی صوتی یا تامین کنندگان مایحتاج شهروندان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
72 فضای شهری و کودک،با تاکید بر نقش مشارکت در توسعه فضا نمونه موردی سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
73 کاربرد الگوریتم های تکاملی در مسائل تخصیص کاربری زمین (مطالعه موردی: کاربری فضای سبز شهری در شهر بیرجند) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
74 کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره و منطق فازی در انتخاب روش بهینه دفع نهایی پسماند شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
75 کاربرد روش شناسی جای پای آب برای تبیین مسائل و امکانات مصارف آب در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
76 کاربرد سیستم های نگهدارنده زیستی جهت مدیریت رواناب های شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
77 کاهش آسیب پذیری سوانح طبیعی در محیط های شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
78 کیفیت منظر خیابان های شهری و عوامل موثر بر ارتقاء آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
79 محاسبه خسارت احتمالی وارده به شبکه ی حمل و نقل منطقه ای 10 شهر تهران در اثر زلزله با استفاده از روش RADIUS (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
80 محاسبه ی انسداد معابر در اثر فروریزش آوار در هنگام زلزله به روش RISK- Ue در خیابان رودکی شهر تهران، حد فاصل بین خیابان آذربایجان و خیابان آزادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
81 مدیریت رواناب های شهری بااستفاده ازرویکردهای نوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
82 معنابخشی و آفرینش هویت در میدان های شهری با تاکید بر الگوهای شهرسازی ایرانی - اسلامی (نمونه موردی: میدان انقلاب شهر سنندج) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
83 مقاومت باسیلوس های خاک زعفران نسبت به آنتی بیوتیک ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
84 مقایسه تطبیقی نظریه فضای شهری دوستدار کودک و توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
85 مقایسه راهکارهای مدیریتی کاهش آلودگی هوا در سکونتگاههای انسانی مطالعه موردی: شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
86 موانع پذیرش مدیریت حسابداری ( MA ) فرآیندهایی در محیط های بنیان گذاری محیط های برنامه ریزی 48 امین کنفرانس بین المللی هاوایی در علوم سیستم ها (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
87 مولفه های آسایش بصری و نقش آن در مناسب سازی محیط (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
88 نقش آمایش سرزمین در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
89 نقش برنامه ریزی وطراحی محیطی در پارکهای شهری امن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
90 نقش جامعه در پرورش تربیت شهروندی در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
91 نقش ملاحظات غیرسازه ای ساختمان ها در کاهش ریسک زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
92 نور عاملی جهت ارتقای کیفیت فضای شهری با تاکید بر حضور کودکان نمونه موردی: (سنندج) (دریافت مقاله) همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران
93 وجوه تمایز روش ”سیتمهای برنامه‌ریزی” با روش ”سیتمهای مطالعات” (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست