حسن احدی

 حسن احدی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

حسن احدی

Hassan Ahadi

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study of Five Personality Factors among Employed and Unemployed People (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 1، شماره: 2
2 اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی و خلاقیت بر خود پنداره تحصیلی1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 36
3 اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 30
4 اثربخشی الگوی کوتاه مدت درمانگری چندبعدی معنوی(SMP) بر مهار نشانگان افسردگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
5 اثربخشی روش پسخوراند زیستی– تن آرامی بر افسردگی، اضطراب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 4
6 اثربخشی مداخله آموزشی بر اساس الگوی باور سلامتی و خودکارآمدی بر رفتارهای ارتقادهنده سلامت روانی و جسمی زنان یائسه (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 10، شماره: 38
7 الگوی ساختاری رابطه آسیب های روانی سازمانی با فشار شغلی، رضایت شغلی و سلامت روان با توجه به نقش واسطه ای کمال گرایی شغلی در معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 4
8 Identifying Causes of Confusion for Parents of Children with Developmental Disorders–Nervous (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
9 Validity and Reliability of Bariatric Surgery Self-Management Behaviors Questionnaire in Iranian Population (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم تغذیه دوره: 3، شماره: 2
10 بررسی اثربخشی تیاتر پداگوژیک بر ارتقاء سطح هوش هیجانی در کودکان 12-7 ساله شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 1
11 بررسی اثربخشی هیپنوتیزم بر کاهش اضطراب تعویض پانسمان سوختگی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 59، شماره: 3
12 بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی (شناختی و فراشناختی) بر باورهای انگیزشی (انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی، اضطراب آزمون) دانش آموزان دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 27
13 بررسی تاثیر کاربرد استعاره بر حافظه افراد دو زبانه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 3، شماره: 6
14 بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 15
15 پیش بینی انگیزش پیشرفت براساس سبک های یادگیری کلب در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
16 پیش بینی اهما لکاری تحصیلی دانشجویان براساس عوامل شناختی، هیجانی، انگیزشی و جنسیت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
17 پیش بینی خشنودی شغلی معلمان با استفاده از ابعاد کمال گرایی شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 4
18 پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس احترام سازمانی و حمایت اجتماعی ادراک شده پرستاران زن (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 9، شماره: 33
19 تاثیر برنامه آموزش تاب آوری بر اسنادهای علی و راهبردهای مقابله شناختی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 49
20 تاثیر سبک های فرزند پروری بر میزان پرخاشگری جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
21 تاثیرآموزش مهارتهای کنترل کودک به مادران برکاهش علایم اختلال نقص توجه /بیش فعالی کودکان و افسردگی مادران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 29
22 تأثیر عوامل انگیزشی ـ اجتماعی خواندن در خانه ومدرسه برنگرش خواندن دانش آموزان پایه چهارم وپنجم ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
23 تحلیل ویژگی های روان سنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 24
24 رابطه التزام عملی به اعتقادات اسلامی و مسئولیت پذیری با رضایت از زندگی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 7، شماره: 23
25 رابطه برونگرایی ، رون نژندگرایی، بخشودگی و راهبردهای مقابله اسلامی با شادکامی دردانشجویان دانشگاه های اهواز درسال 1387 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 38
26 رابطه بین استرس ادراک شده و فشار خون با نقش میانجیگری بهزیستیذهنی (دریافت مقاله) نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز دوره: 1، شماره: 3
27 رابطه بین شادکامی خودشکوفایی سلامت روان و عملکرد تحصیلی بادوگانگی جنسی دردانشجویان دختروپسر واحدعلوم و تحقیقات مرکزاهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 33
28 رابطه ساختاری کمال گرایی، خودکارآمدی، جهت گیری هدفی و علاقه به رشته با اهمال کاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 2
29 رابطه طلاق عاطفی با تصویر بدنی و کمال گرایی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 4
30 رابطه علی استرس چالش، استرس مانع پیشرفت، فرسودگی وانگیزش یادگیری باعملکرد تحصیلی دردانش آموزان دانشگاه آزاداسلامی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 32
31 رابطه کیفیت زندگی والدین باعملکرد مدرسه ای دانش آموزان مقطع ابتدایی شهراصفهان 1386-1385 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 33
32 رابطه ویژگی های شخصیتی والدین و عملکرد خانواده با کنترل متابولیک در کودکان مبتلا به دیابت نوع اول (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
33 ساخت و اعتبار یابی آزمون تشخیص آسیبهای روانی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 29
34 ساخت و اعتباریابی آزمون فرافکن تصویری برای سنجش دلبستگی در کودکان 12-6 ساله (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 12
35 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ ) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 1
36 ساخت و اعتباریابی مقیاس افتراق معنایی معنا و مفهوم تلفن همراه (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 25
37 ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتی d و رابطه آن با بیماری کرونری قلب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 32
38 ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 24
39 ساخت و هنجاریابی پرسشنامه بی موبایل هراسی (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 23
40 سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی در افراد افسرده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 14
41 شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خود تنظیمی تحصیلی ( ASRL-S) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 6، شماره: 2
42 مدل پیشبین رضامندی زندگی بر اساس سازههای روانشناسی مثبتگرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 21
43 مقایسه اثربخشی آموزش ابراز وجود و مهارت حل مساله بر میزان رضایت زناشویی زنان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 2
44 مقایسه اثربخشی روش بازی درمانی شناختی-رفتاری و آموزش برنامه فرندز بر اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 6
45 مقایسه اثربخشی مداخلهی نروفیدبک و ریتالین بر مشکلات سلوک و شاخص بیش فعالی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 18، شماره: 4
46 مقایسه تاثیر آموزش به شیوه الگوی راهبردی تفکر استقرایی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در درس علو متجربی پایه پنجم ابتدایی شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 2
47 مقایسه سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت دربیماران زن مبتلا به آرتریت روماتوئید با زنان سالم و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 4
48 نقش سبک‎های دلبستگی در ارجحیت ملاک‎های انتخاب همسر (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 44
49 نقش قابلیت های نظام روان ایمنی، تعهد سازمانی واحترام سازمانی در پیش بینی ابعاد فرسودگی شغلی پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 1
50 نقش میانجی گرانه امید به زندگی در رابطه بین عامل های روان نژندی و برون گرایی و کیفیت زندگی بیماران دیالیزی (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 2، شماره: 4
51 نقش واسطه ای هوش هیجانی در رابطه سبک های فرزندپروری و قلدری (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش مدیریت استرس مبتنی بر مدل شناختی رفتاری برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام اس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس
2 اثربخشی روان نمایشگری گروهی بر کیفیت زندگی، نگرش معنوی و تحمل پریشانی در زنان مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
3 اثربخشی مدیریت استرس با رویکرد شناختی _ رفتاری بر حساسیت اضطرابی مادران کودکان مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
4 ارایه مدلی برای پیشگیری از اعتیاد براساس نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
5 ارتقای تاب آوری و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس از خلال معنویت درمانی و آموزش ذهن آگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
6 SMES و استفاده از آن برای جبران سازی افت ولتاژهای لحظه ای در شبکه های توزیع جهت حفاظت از بارهای حساس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
7 بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مدیریت استرس بر سلامت عمومی بیماران مبتلا به سرطان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
8 بررسی اثربخشی درمان مثبت نگر گروهی بر کیفیت زندگی، نگرش معنوی و تحمل پریشانی در زنان مبتلا به درد مزمن (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
9 بررسی تطبیقی مفهوم عزت نفس از دیدگاه اقبال و روانشناسان انسان گرا (با تاکید بر نظریه های (کارل راجرز، کلارک و ابراهام مزلو) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
10 بررسی رابطه بین رفتار آزادمنشانه و ویژگی های شخصیت(جزمیت و خودرایی) در دانشجویان فنی وعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
11 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیت متاثر از فرهنگ و استرس ادراک شده در زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
12 بررسی رابطه هوش هیجانی و مولفه هایش با فشار روانی عینی و غیر عینی دانشجویان شیلات درآزمون خونگیری از ماهی کاراس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
13 بررسی روابط ساختاری بهزیستی ذهنی و ویژگی های شخصیتی با میانجیگری سبک اجتناب مدار مقابله استرس در بیماران مبتلا به فشار خون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
14 بررسی سیستم مهار رفتاری، سیستم فعال سازی رفتاری و عوامل شخصیتی در بیماران دیابتی نوع 2 با افراد سالم (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
15 بررسی نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در کیفیت زندگی بیماران دیالیزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
16 بررسی نقش عامل های شخصیت در امید به زندگی بیماران دیالیزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
17 بهره برداری متمرکز از ریز شبکه ها با حضور منابع تولید پراکنده بر بسترGIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق
18 تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش تعلل و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع سوم راهنمایی (دریافت مقاله) همایش سلامت روانشناختی
19 تاثیر درمان شناختی رفتاری (CBT ) بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
20 تاثیر درمان شناختی رفتاری (CBT) بر کاهش افسردگی دانشجویان دختر (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
21 تاثیر معنویت درمانی بر اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی نماز،سلامت روان و نشاط معنوی
22 تاثیر معنویت درمانی و آموزش ذهن آگاهی بر سطح کورتیزول و میزان افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
23 تاثیرمداخله آموزشی سلامت و رشد روان و فعالیت بدنی درارتقا سلامت یائسگی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
24 تأثیر شیوه های رفتاری، شناختی و رفتاری - شناختی ( ترکیبی ) بر تغییر نگرش و رفتار مصرف انرژی الکتریکی دانشآموزان و الگوی مصرف انرژی الکتریکی خانواده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
25 تحلیل ساختاری خودتنظیمی هیجانی بر بهزیستی روان شناختی با میانجیگری سبک های تفکر در بیماران معتاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
26 تدوین بسته آموزشی غنی سازی زندگی زناشویی براساس رویکرد هیجان مدار و بررسی اثربخشی آن بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین تازه ازدواج کرده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
27 خودپنداره، تصویر بدنی و اختلالات خوردن در دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
28 رابطه ابعاد شخصیت عامل جامعه پسندی داستان های عشق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
29 رابطه بین استرس ادراک شده وفشار خون با نقش میانجی گری بهزیستی ذهنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
30 رابطه تیپ شخصیت و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به بیماری فشار خون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
31 سبب شناسی بیولوژیکی اختلالات خلقی (ژن کاندید 5HTTLPR ) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
32 مدل یابی ساختاری امید به زندگی با میانجیگری حمایت اجتماعی در میزان سرسختی روان شناختی سالمندان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
33 مطالعات کاهش تلفات در شبکه فشار متوسط شهرستان مرند (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
34 مقایسه اثربخشی درمان چند وجهی شناختی رفتاری مبتنی بر خانواده و درمان مبتنی بر ذهن آگاهیبر کاهش وزن و بهبود کفایت شخصی دختران پیش نوجوان چاق و دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
35 مقایسه اثربخشی روش های آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجان بر تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
36 مقایسه تأثیر سه منبع قدرت (مدیر، معاون و معلم مستقیم) در مدرسهروی اطاعت محض دانش آموزا ن (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
37 مقایسه هیجان مداری و ذهن آگاهی در بین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی و والدین دارای کودکان عادی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران