دکتر سید کمال چهارسوقی

دکتر سید کمال چهارسوقی عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر سید کمال چهارسوقی

Dr. Seyed Kamal Charsoghi

عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی در حوزه انرژی و ارزیابی راهبرد های مدیریت انرژی کشور با استفاده از برنامه ریزی سناریو (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 4
2 آینده نگاری در حوزه ی انرژی و اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار امنیت انرژی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آینده پژوهی و سیاستگذاری دوره: 3، شماره: 1
3 ارائه مدل بهینه سازی استوار پویا برای مساله مسیریابی-زمانبندی در لجستیک بشردوستانه و حل آن با استفاده از الگوریتم فراابتکاری گروه بندی (مطالعه موردی: زلزله تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 4
4 ارائه مدل زنجیره تأمین رقابتی چند محصولی با رویکرد نظریه بازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 1
5 ارائه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد سازمان های کوچک و متوسط در اتخاذ تجارت الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 1
6 ارائه یک مدل زنجیره تامین یکپارچه مبتنی بر ارزش با در نظرگیری نسبت های مالی در تصمیمات مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 3، شماره: 1
7 ارایه مدل دوسطحى طراحى شبکه زنجیره تامین حلقه بسته در شرایط عدم قطعیت و رقابت بین زنجیره اى: حل با رویکرد تجزیه بندرز (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 49
8 ارایه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت های حمل ونقل عمومی درورود به تجارت الکترونیکی مطالعه موردی شرکت قطارهای مسافربری رجاء (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
9 ارایه یک مکانیزم مذاکره برای سیستمهای چندکارگزار در مبادلات الکترونیکی خودکار: بر مبنای روشهای تحلیل رفتار خریدار و فروشنده در اقتصاد خرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 46
10 ارجحیت بندی گروه ابزارهای تسهیم دانش در بین طبقات شغلی تیم های پروژه (دریافت مقاله) مجله مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها دوره: 1، شماره: 2
11 انتخاب سیاست هماهنگ سفارش دهی در زنجیره تامین دو سطحی با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 3
12 Developing a multi-issue and flexible negotiation mechanism based on multi-agent systems in the automated interchange (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 4
13 Identification, Classification and Prioritization of Knowledge Sharing Techniques in Project Management Scope (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 3
14 بررسی تأثیر گردش اطلاعات بر مدل زنجیره تأمین ساخت طبق سفارش مبتنی بر رویکرد سیستم های پویا (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 8، شماره: 22
15 رقابت بین دو زنجیره تامین با در نظر گرفتن تقاضای وابسته به قیمت و زمان تدارک با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 3
16 طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم مدل محور برای یکپارچه سازی ارزیابی عملکرد پروژه و مدیریت ریسک (پروژه های سرمایه گذاری ساخت) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 1
17 طراحی مدل هماهنگی در زنجیره تأمین رقابتی با استفاده از رویکرد نظریه بازی با همکاری و بدون همکاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 10، شماره: 29
18 مسئلهی مکانیابی هاب تکتخصیصه با در نظر گرفتن امکان اختلال در هابها: مدلسازی و ارائهی الگوریتم حل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی در حوزه ی انرژی و بررسی مقوله ی امنیت انرژی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی
2 ارائه چارچوبی برای مدیریت پروژه های خدمات مهندسی با استفاده از روش زنجیره بحرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
3 ارائه روشی کارا و واکنشی مبنی بر مفاهیم زنجیره بحرانی پروژه برای حل مسائل پروژه ها با منابع محدود و توابع هدف مالی در محیط های احتمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
4 ارائه روشی کارا و واکنشی مبنی بر مفاهیم زنجیره بحرانی پروژه برای حل مسائل پروژه ها با منابع محدود و توابع هدف مالی در محیط های احتمالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
5 ارائه فرآیندی به منظور ارزیابی استراتژی ها با استفاده از برنامه ریزی سناریو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی
6 ارائه مدل تلفیقی BSC-DEMATEL برای تحلیل شاخص های اساسی عملکرد در تجارت الکترونیکی: موردکاوی سایت های تجاری ایران (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارائه مدل تلفیقی BSC-DEMATEL برای تحلیل شاخصهای اساسی عملکرددروبسایت های شرکت های کوچک خصوصی مطالعه موردی: صنایع چاپ وبسته بندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
8 ارائه مدل مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه گرا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
9 ارائه مدلی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر افراد با استفاده از تئوری محدودیت ها؛ مورد کاوی پروژه ERP سازمان ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 ارائه مدلی مبتنی بر مفهوم لارج در زنجیره تأمین پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
11 ارائه یک روش قاعده مند برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
12 ارتباط عملی و نظری مدیریت استراتژیک و کارت امتیازی متوازن در سازمان های غیر انتفاعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
13 انتخاب دستگاه بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های ایران با استفاده از روش تاپسیس (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 انتخاب دستگاه بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های ایران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 اهمیت گروه ابزارهای تسهیم دانش دربین طبقات شغلی تیمهای پروژه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 اهمیت گروه ها دانش پروژه در طبقه های شغلی مدیریت پروژه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
17 ایمنی ترافیک سیار در شبکه های موردی بین خودرویی با مدل کدینگ مبتنی بر رله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران
18 بخش خصوصی، حلقه ی گم شده توسعه ی انرژی های تجدید پذیر(مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
19 بررسی اثرات واریانس زمان های تحویل بر عملکرد زنجیره تامین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
20 بررسی جایگاه ایران از نظر تورم بین کشورهای جهان، قاره آسیا، و خاورمیانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
21 بررسی عوامل موثر در مکانیابی نیروگاههای خورشیدی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
22 بررسی میزان پذیرش اجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
23 بررسی نقش بازارهای الکترونیک در مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
24 بررسی و اولویت بندی گروههای دانش پژوه با رویکرد مدیریت دانش پژوه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
25 برنامه ریزی استراتژیک حکمرانی هوش مصنوعی کشور ایران (مطالعه تطبیقی: برنامه استراتژیک حکمرانی هوش مصنوعی کشور آمریکا) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مدیریت و مهندسی صنایع
26 برنامه ریزی توسعه تولید در بازار برق با در نظر گرفتن انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
27 برنامهریزی استراتژیک یکپارچه منابع و ترکیب بهینه انرژی مطالعه موردی در صنعت برق ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
28 بکارگیری استاندارد ISO15704 و چارچوب معماریDoDAF برای یکپارچه‌سازی سازمانی لجستیک مشترک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
29 به کارگیری مفاهیم تئوری محدودیت های در سیستم MRP Embedding TOC into MRP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
30 بهینه سازی جریان نقدی پروژه در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
31 بهینه سازی زمان و منابع پروژه های خطی تکراری با استفاده از تکنیک خط تعادل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
32 پیش بینی خرید محصول در یک فروشگاه آنلاین با طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از داده های جریان کلیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
33 تحلیل و طراحی سیستمهای مبتنی بر عامل با ترکیب متدلوژیهای Tropos و Gaia (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
34 تلفیق مدلهای ارزیابی متوازن و هوشین کانری: چارچوبی برای پیاده سازی استراتژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
35 توسعهی سناریوهای مصرف انرژی ایران با استفاده از روش خود رگرسیون میانگین متحرک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
36 چشم انداز مدیریت پروژه سازمان و مدیریت یک جهان متحول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
37 خدمات پلیس الکترونیک، نسل جدید گواهینامه رانندگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
38 روش های تعیین اندازه بافر در مدیریت پروژه به روش زنجیره بحرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
39 روشی جدید برای اندازه گیری سایز بافر در روش مدیریت زنجیره بحرانی پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
40 سیستم اطلاعاتی تأمین کنندگان ساخت و تولید انرژی برق آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
41 طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم برای مدریت ریسک در پروژه های سرمایه گذاری ساخت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
42 عارضه‌یابی زنجیره تامین انیمیشن: مطالعه موردی صنعت انیمیشن ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
43 مدل سازی مفهومی MRPII-ERP به وسیله UML (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
44 مدیریت موجودی زنجیره تامین توسط عامل های هوشمند بر پایه یادگیری تشدیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
45 مدیریت یکپارچه غیرمتمرکز در زنجیره تامین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
46 مروری بر استفاده از فناوری های موبایل برای بهبود تجربه گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
47 مروری بر روشهای ارزیابی محصولات معماری سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
48 مروری بر مطالعات بافر در مدیریت پروژه به روش زنجیره بحرانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
49 مصورسازی دادههای بازار سهام با شبکه ی عصبی نگاشت خودسازمانده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
50 مطالعه ای درشاخصه های توسعه پایداردربخش انرژی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
51 معیارهای انتخاب تامین کننده پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
52 مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در پیش بینی تولید انرژی های نو (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
53 مقایسه ی عملی کاربرد کارت امتیازی متوازن در سازمان هایی با اهداف مالی و سازمان های غیر انتفاعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
54 مکانیزم تعیین میزان سفارشات عاملهای یادگیرنده زنجیره تامین در محیط نامعین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
55 نقش و جایگاه عوامل توانمندساز مدل سرآمد سازمانی EFQM در قرآن کریم (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی