حسن پاشاشریفی

 حسن پاشاشریفی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

حسن پاشاشریفی

Hasan Pashasharifi

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اعتبار، روایی و هنجار یابی سیاهه رفتارهای مستقیم و غیرمستقیم ایرلند در زندانیان شهرستان همدان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 2
2 تبیین انگیزش تحصیلی دانش آموزان بر مبنای جهت گیری انگیزشی ادراک شده والدین و معلمان و میانجی گری نیازهای اساسی روان شناختی (ارائه مدلی علی) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 14، شماره: 47
3 شاخص های روان سنجی پرسشنامه شایستگی هیجانی - اجتماعی دانش آموزان (SECQ) (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 33