دکتر کامران پاشایی فخری

دکتر کامران پاشایی فخری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر کامران پاشایی فخری

Dr. Kamran Pashaei fakhri

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استعاره مفهومی شادی در داستان های علی محمد افغانی و تطبیق آن در شادمانی نگارهای درباری مکتب تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 43
2 اصول مدیریت زمان و آسیب شناسی آن در دیوان اعتصامی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 10، شماره: 38
3 بررسی جامعه شناختی «چراغ ها را من خاموش می کنم» با تاکید بر رویکرد لوسین گلدمن (دریافت مقاله) فصلنامه زبان وادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 25
4 بررسی رمان «همنوایی شبانه ارکستر چوب ها» براساس نظریه یادگیری شناختی _ اجتماعی آلبرت بندورا (دریافت مقاله) فصلنامه زبان وادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 27
5 بررسی سبک شناسی و جامعه شناختی چراغ ها را من خاموش میکنم با تاکید بر رویکرد لوسین گلدمن (دریافت مقاله) فصلنامه نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون (قندپارسی سابق) دوره: 2، شماره: 4
6 بررسی کارکرد رفتار سیاسی – سازمانی در حکایت شیر و گاو در کلیله و دمنه (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 50
7 بررسی مفاهیم زیبایی شناسی در مثنوی معنوی بر اساس نظریات ژرف ساختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 19، شماره: 38
8 بررسی مقایسه ای کارکرد آرکائیسم در حوزه ی زبان اشعار فروغ فرخ زاد و پروین اعتصامی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 33
9 بررسی مولفه زمان در اتوبوس شمیران بر اساس دیدگاه ژرار ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 76
10 تحلیل بن ‎مایه های اسطوره ای در آثار نویسندگان معاصر (رمان درخت انجیرمعابد، داستان های کوتاه کاج های مورب، باغ اناری و جایی دیگر) (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 17، شماره: 64
11 تحلیل نگاشت های استعاره ای «حیوانات» در آثار افغانی و ایشی گورو (دریافت مقاله) فصلنامه زبان وادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 22
12 جادوی رنگ در حله سیستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 12، شماره: 23
13 شفق اهورایی اهریمنی اسفندیار تحلیل داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 46
14 عاطفه گرایی در مکتب اخلاق مولوی با محوریت اخلاق مراقبت (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 16، شماره: 61
15 کارکرد روانشناختی عنصر رنگ در مراثی خاقانی برای فرزندش (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 81
16 مفاهیم عرفانی هنر و زیبایی در حکایت قلعه ذات‌الصُور یا دژ هوش‌ربا برگرفته از مثنوی معنوی مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 38
17 نکات اشتراک و اختلاف عرفان و سیاست در ادب فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 13، شماره: 51
18 نوع مواجهه عرفا با عشق و سیاست با تکیه بر اشعار سنایی، مولوی و حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 12، شماره: 48
19 واکاوی مفهوم «احسان» در دیوان صائب تبریزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 5، شماره: 19
20 واکاوی مفهوم تعهد در نگاره های داستان هزار و یکشب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 18، شماره: 43
21 واکاوی نگرش های فلسفی اخوان در «خوان هشتم» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مدیریت زمان در دیوان پروین اعتصامی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
2 بازتاب جایگاه کارگر و سرمایهدار در اشعار ابوالقاسم لاهوتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
3 بازتاب سبک زندگی از منظر ایرانی - اسلامی در آثار سعدی شیرازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
4 بررسی تطبیقی آرمانشهر از منظر ملک الشعراء بهار و هاینریش بل (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
5 بررسی تطبیقی استعاره مفهومی «ترس» در آثار افغانی و ایشی گورو با تکیه بر دیدگاه لیکاف و جانسون (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
6 بررسی تطبیقی دیدگاهای روانشناسی و مولوی در خصوص انسان خودشکوفا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
7 بررسی تطبیقی دیدگاهای روانشناسی و مولوی در خصوص انسان خودشکوفا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ادبیات داستانی و ترجمه
8 بررسی تطبیقی شخصیت و شخصیت پردازی در آثار افغانی و ایشی گورو مطالعه ی موردی: رمان های شوهر آهو خانم و هنرمندی از جهان شناور (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
9 بررسی تطبیقی و تحلیلی عناصر نمایشی داستان در (شاهنامه و ادیسه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
10 بررسی تعارض درون فردی و مکانیسم های دفاعی در دو داستان زنده به گور و سه قطره خون در دوره رضاخان پهلوی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
11 بررسی جامعه شناختی ادبیات در آثار زویا پیرزاد براساس دیدگاه های جورج لوکاچ، لوسین گلدمن و میخائیل باختین (دریافت مقاله) دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی،جایزه ویژه علامه جعفری (رض)
12 بررسی سرمایه های اجتماعی ( تعاملات ) در مثنوی مولوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
13 بررسی علل نخبه کشی در ادب فارسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
14 بررسی مفاهیم تعلیمی خودشکوفایی در مثنوی معنوی بازتاب مولفه های تعلیمی خودشکوفایی در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
15 بررسی موارد تضاد و تعارض در داستان سیاوش (شاهنامه فردوسی) (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
16 بررسی و تحلیل دیالکتیک در آثار زویا پیرزاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
17 تاثیرات فکری مستقیم و آگاهانه خاقانی از سنائی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
18 تحلیل رفتار متقابل شخصیت های تاریخ بیهقی براساس نظریه اریک برن (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
19 جایگاه کارگر و سرمایه دار در اشعار فرخی یزدی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
20 جنگ نرم در گرشاسب نامه اسدی طوسی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
21 روابط بین فردی در مثنوی معنوی با تکیه بر سلامت روان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
22 غوغای زنبور در شش گوشه ی قرآن، ادب پارسی و اساطیر ملل (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
23 معنی شناسی شناختی مفهوم »عشق« در »شوهر آهو خانم« علی محمد افغانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
24 نقد روانکاوانه سلطه پذیری زنان در رمان سهم من براساس نظریات آدلر و هورنای (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
25 واکاوی مفهوم حکمت و تعهدات اخلاقی در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران