دکتر محمدرضا پورعابدی

دکتر محمدرضا پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

دکتر محمدرضا پورعابدی

Dr. Mohammadreza Pourabedi

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه مدل ارزیابی تکنولوژی پایدار در حوزه حمل ونقل شهری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 22
2 الگوی اثرگذاری طرح جویشگر بومی بر توسعه پایدار براساس شاخص های پایداری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 52
3 شناسایی و بررسی مولفه های مدیریت و رهبری دوسوتوان در سازمانهای مبتنی بر علم و فناوری با رویکرد آمیخته (مطالعه موردی: جهاد دانشگاهی) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 15، شماره: 30
4 طراحی مدل شایستگی چندبعدی مدیران و کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 2
5 طراحی مدل شایستگی چندبعدی مدیران و کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 2