دکتر سیدحسین بحرینی

دکتر سیدحسین بحرینی

دکتر سیدحسین بحرینی

Dr. SeyedHossein Bahraini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش عالی محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 19، شماره: 19
2 اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و پاندمی کووید ۱۹ بر مطالعات شهری : مرور سیستماتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 44
3 ارزیابی تحقق‌پذیری اصول و معیارهای بازآفرینی پایدار در راستای برنامه‌ریزی و توسعه پایدار بافت‌ تاریخی (مورد پژوهی: بافت تاریخی-مرکزی شهر رشت*) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 13، شماره: 2
4 ارزیابی رابطۀ کنش ارتباطی و پایداری شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
5 استفاده از توان های بالقوه مناطق جهت توسعه گردشگری مورد خاص پارک موزه نفت مسجد سلیمان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 30، شماره: 35
6 انسجام بخشی کالبدی به محدوده مرکزی شهر شیراز* ارائه راهکارهای طراحی شهری به منظور افزایش انسجام کالبدی بر اساس نظریه ی پیچیدگی (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 4
7 بررسی تاثیر سرعت و جهت باد بر شرایط تهویه و میزان تمرکز آلاینده ها در دالان های خیابانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 2
8 بررسی تطبیقی تاثیر ویژگی های خرده اقلیم در الگوی رفتارهای شهری نمونه موردی: فضاهای شهری یزد (اقلیم گرم و خشک) و فومن (اقلیم معتدل و مرطوب) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 2
9 بررسی زمینه های تعادل زیستی در ساختار شهر (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 25، شماره: 23
10 برنامه ریزی منظوردار با روشهای ساده پهنه بندی سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 27، شماره: 27
11 بهره گیری از تفکر شهرسازی منظر در فرایند مطالعات طرح های توسعه شهری ایران (مطالعه موردی: طرح جامع سیما و منظر شهر کرج) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 2
12 پروژه«شهرهای سالم » سازمان بهداشت جهانی و لزوم اجرای جدی آن در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 17، شماره: 17
13 تاثیر سرعت گرایی بر تحولات ساختار شهر در مقیاس جهانی و ایران؛ (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 2
14 تبیین عوامل و موانع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دگردیسی فضا و مکان شهری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 2
15 تبیین فرایند تحقق منظر پایدار در شهر معاصر با بهره‌گیری از نظریه شهرسازی منظر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 30
16 تحلیل آموزش شهرسازی در ایران و رابطه آن با نقش متخصص شهرسازی (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 4
17 تحلیلی بر ضرورت وجودی دوره کارشناسی شهرسازی در دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 2
18 تدوین ضوابط طراحی شهری بر مبنای شناخت و مقایسه الگوهای رفتاری با تاکید بر نقش اقلیم در فضاهای شهری در دو اقلیم سرد و کوهستانی و گرم و مرطوب جنوبی(نمونه موردی شهرکرد و بوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 1
19 رد نظریه شهر اسلامی به عنوان فرم (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 107
20 رویکردها وسیاست های نوسازی شهری (از بازسازی تا بازآفرینی شهری پایدار) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 3، شماره: 9
21 شکل گیری و شکل دهی شهر در دو پارادایم مدرنیسم و پست مدرنیسم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 3
22 شهر ‘ شهر سازی و محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 20، شماره: 1083
23 شهر اسلامی: تخیل یا واقعیت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 2
24 کاربرد مطالعات هواشناسی آلودگی هوا در طراحی شهری (نمونه خاص شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 18، شماره: 18
25 مدل ارزیابی کیفیت محیط زیست شهری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 24، شماره: 21
26 نقش سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی در دستیابی به مشارکت مردمی به منظور حفاظت از محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 26، شماره: 26
27 واکاوی ابعاد و عوامل مشروعیت یک نظام شهرسازی (با تکیه بر متون نظری جهانی و تحلیل نظر خبرگان داخلی) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 3
28 واکاوی پادآرمان شهر در قرآن کریم و تطبیق آن با مدینه های غیر فاضله فارابی و شهر معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی از هم گسیختگی فضای سبز شهری با رویکرد سیمای سرزمین (مطالعه موردی: شهرتهران- منطقه 5) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
2 بازشناسی مفهوم محله در ایران، با تاکید بر ابعاد و معیارهای برنامه ریزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
3 بررسی تاثیر سرعت و جهت باد بر شرایط تهویه و میزان تمرکز آلاینده ها در دالان های خیابانی با استفاده از مدل خرد اقلیم ENVI - met نمونه موردی: تقاطع خیابان های ولیعصر و طالقانی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
4 بررسی تاثیر سرعت و جهت باد بر شرایط تهویه و میزان تمرکز آلاینده ها در دالان های خیابانی با استفاده از مدل خرد اقلیم ENVI-met نمونه موردی: تقاطع خیابان های ولیعصر و طالقانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
5 بررسی رویکردھا ونظریه ھای مرمت شھری جھت ھویت بخشی به بافت ھای تاریخی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 بررسی محلات و مکان وقوع تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
7 ساخت و ساز پایدار در شهرها (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
8 سلامت جسمی شهروندان در شهرهای جدید، بررسی نقش طراحی شهری در میزان فعالیت های فیزیکی، نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
9 طراحی محلات و سابقه آن در جهان با رویکرد تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
10 کاربست رویکرد زمینه گرایی در مکتب ھا ی تاریخی ونوین معماری وشھرسازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 معرفی فلسفه پراگماتیسم و ارتباط آن با رشته طراحی شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
12 معرفی فلسفه پراگماتیسم و ارتباط آن با رشته طراحی شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری