دکتر کوروش استوار سنگری

دکتر کوروش استوار سنگری عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز

دکتر کوروش استوار سنگری

Dr. koroush ostovar sangari

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده دولت (دریافت مقاله) مجله علمی حقوق و مطالعات نوین دوره: 4، شماره: 2
2 رای وحدت رویه ۷۹۲ مورخ ۲۴/۴/۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تاثیر آن بر صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 115
3 صیانت از آزادی ها در آرای دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 1
4 ظرفیت حقوقی خصوصی سازی رادیو و تلویزیون در جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 51، شماره: 4
5 مسئولیت مدنی دولت ناشی از فقدان ، نقص یا سوء کاربرد تجهیزات پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 11، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیین رسیدگی به اختلافات مالیاتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 موسسات عمومی غیردولتی در توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
3 نقش موسسات عمومی غیردولتی در توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)