دکتر رضا اختیاری امیری

دکتر رضا اختیاری امیری استادیار دانشگاه مازندران

دکتر رضا اختیاری امیری

Dr. Reza Ekhtiari Amiri

استادیار دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیونز و همگرایی امنیتی در منطقه اقیانوس هند: زمینه ها و چالش ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 4، شماره: 14
2 ائتلاف دوفاکتو عبری-عربی و امنیت ملی ج.ا.ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 1
3 ایران فرهنگی و همگرایی تمدنی در آسیای مرکزی و قفقاز (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 14، شماره: 1
4 Iran's Geopolitical Power and the Normalization of Relations Between the UAE and Israel (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 19، شماره: 72
5 بررسی علل و زمینه های گسترش روابط ایران و چین در عصر پسا برجام (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 1، شماره: 1
6 پیامدهای سیاسی - اقتصادی توسعه روابط ایران و چین در چارچوب سیاست نگاه به شرق(1392-1384) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 10، شماره: 40
7 تاثیر تقابل وهابیت سعودی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر ژیوپلتیک جدید خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 2، شماره: 6
8 تاثیر شکنندگی دولت سوریه در تغییر تعاملات امنیتی خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 7، شماره: 3
9 تبیین توسعه نامتقارن سیاسی- اقتصادی عربستان در سند چشم‌انداز 2030 (براساس نظریه دولت توسعه‌ای لفت ویک) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 10، شماره: 38
10 تحلیل بهترین انتخاب سیاست خارجی قطر در قبال ایران و عربستان سعودی در چارچوب نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 3
11 تحلیل مؤلفه‌های جامعه‌پذیری سیاسی در کتاب‌های درسی دوره متوسطه (مورد پژوهی کتاب‌های جدید جامعه‌شناسی در رشته علوم انسانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 6، شماره: 14
12 تحولات ژئوپلتیک خاورمیانه و الزامات امنیتی تاثیرگذار درگسترش ناتو؛ با تاکید برامنیت جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 9، شماره: 34
13 تلگرام و امنیت ملی ج.ا. ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 5، شماره: 16
14 توسعه سیاسی؛ بحران مشروعیت و کارآمدی در ایران و حکمرانی خوب؟(نوع مقاله: پژوهشی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 3، شماره: 10
15 جایگاه اجماع پکن در سیاست خارجی چین (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دوره: 14، شماره: 42
16 جایگاه تررویسم تکفیری در راهبرد موازنه تهدید عربستان در قبال ج.ا.ایران ( ۲۰۱۱-۲۰۲۲) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد سیاسی دوره: 7، شماره: 3
17 چالش های داخلی عربستان در پیشبرد سند چشم انداز ۲۰۳۰ در چارچوب نظریه دولت توسعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 13، شماره: 1
18 راهبرد اروپا در قبال تحولات سوریه (مطالعه موردی انگلستان و فرانسه 2018 -2011) (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 3، شماره: 5
19 سیاست هند دربرابر ابتکار یک کمربند- یک راه (دریافت مقاله) پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل دوره: 11، شماره: 2
20 محدودیت های گفتمان اعتدال گرایی در ایجاد صلح منطقه ای (با تاکید بر روابط ایران و کشو رهای عضو شورای همکاری خلیج فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 3، شماره: 11
21 مطالعه تطبیقی گروه های تروریستی القاعده و داعش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 نقش تروریسم در سیاست خاورمیانه ای امریکا در دوران باراک اوباما (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های حقوق،علوم سیاسی و مسئولیت حقوقی کادر درمانی
2 همکاری دو جانبه ایران و روسیه در سوریه در سایه حضور اسرائیل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی علوم سیاسی، روابط بین الملل و تحول