نادر باقر زاده

 نادر باقر زاده Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine

نادر باقر زاده

Nader Bagher Zadeh

Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.