دکتر معصومه السادات ابطحی

دکتر معصومه السادات ابطحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر معصومه السادات ابطحی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد سیستم های خبره در کتاب درسی دانشگاهی وب محور و تاثیر آن بر تسهیل عملکرد یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 21
2 The role of education in preventing social harms of self-deprecation and hidden anger in adolescent girls (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 38
3 بررسی تاثیر بازی های آموزشی بر اساس مدل برنامه ریزی چندبعدی بر کاهش اضطراب و بهبود مهارت های خودیاری (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 13، شماره: 52
4 بررسی جایگاه توانمند سازی شغلی در برنامه ی درسی دوره ی متوسطه حرفه ای دانش آموزان آهسته گام آموزش پذیر (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 2، شماره: 5
5 بررسی رابطه رسته های شغلی با عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 4
6 سرگردانی دانشجویان دکترای مطالعات برنامه درسی در خصوص کاربرد انواع مطالعات رفتارگرایی (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 17، شماره: 4
7 نقد و بررسی نقش برنامه درسی دوره متوسطه حرفه ای، در توانمند سازی شغلی دانش آموزان کم توان ذهنی، از دیدگاه کارشناسان ستادی، متخصصان برنامه ریزی درسی و دبیران ذیربط (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 6، شماره: 25
8 واکاوی پدیدارشناسانه تجارب زیسته اعضای هیئت علمی از تدریس دروس کشاورزی در سکوی آموزش مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 19، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرآموزش مبتنی برهوشهای چندگانه بربهبود مهارتعای کاربردی فراگیران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
2 ارتباط عدالت سازمانی با رفتارهای ضد سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
3 ارتقا خلاقیت در بین دانش آموزان دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
4 بررسی آموزش مجازی فرصتها و تهدیدها در بستر تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی – فرهنگی شهری با تمرکز بر چالش های نوظهور
5 بررسی ارتباط بین سبک برون گرایی و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان آموزش و پرورش استان قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
6 بررسی ارتباط بین سبک توافق پذیری و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان آموزش و پرورش استان قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
7 بررسی ارتباط تمرکز زدایی با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر واقعیت مجازی بر کاهش بارشناختی و یادگیری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
9 بررسی تاثیر تلفیق انیمیشن در آموزش سیار بر یادگیریمهارتهای پایه کودکان ۴-۷ سال (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
10 بررسی دیدگاه خبرگان و دبیران در خصوص به کار گیری میزان مولفه تحول سازمانی درسازمان آموزش و پرورش شهر قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
11 بررسی دیدگاه خبرگان و دبیران در خصوص میزان به کار گیری توانمندسازی درسازمان آموزش و پرورش شهر قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
12 بررسی دیدگاه خبرگان و دبیران در خصوص میزان به کار گیری مدیریت دانش درسازمان آموزش و پرورش شهر قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
13 بررسی دیدگاه خبرگان و دبیران، در خصوص به کار گیری مولفه پویایی یادگیری درسازمان آموزش و پرورش شهر قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
14 بررسی رابطه کیفیت وب سایت بر قصد خرید مجدد اینترنتی با نقش واسطه ای رضایت، اعتماد و تعهد مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
15 بررسی عوامل موثر بر پیاد هسازی توسعه الکترونیکی بیمه درمان در سازمان بیمه سلامت ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی
16 بررسی میزان آگاهی و عملکرد یادگیری سیار (M learning) و عوامل مرتبط با آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی یادگیری سیار در نظام آموزش رسمی
17 بررسی نقش بهره از تکنولوژی آموزشی در مدیریت فرایندهای یاددهی- یادگیری موثر (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
18 بررسی و تجسیه و تحلیل نگرش مشاوران و دانص آموزان علوم ریاضی وعلوم تجربی استان زنجان نسبت به ملاکها و ضوابط هدایت تحصیلی در دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
19 بررسی وضعیت آموزش مهارتهای زوندگی دوره پیش دبستانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 پیش بینی سلامت روان و سلامت اجتماعی زنان بر اساس عوامل اجتماعی؛ مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
21 تاثیر دوستی کارکنان بر کج رفتاری در محیط کار با تاکید بر متغیر تعدیل کننده هویت سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران
22 تاثیرجهانی شدن بربرنامه ی درسی دانش آموزان بانیازهای ویژه ی بینایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
23 تاثیررسانه، فضای مجازی و فناوری بر تعاملات خانواده و مدرسه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
24 تاثیریادگیری معکوس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم در درس زبان انگلیسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش
25 تعدیل رفتارهای پارانویید کارکنان با حضور عدالت سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
26 تکنولوژی آموزشی و محیط یادگیری هوشمند بررسی مروری محیط های متنوع هوشمندسازی شده (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
27 چرایی آموزش هنر فناورانه در دوره پیش دبستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
28 چرایی حضور عدالت سازمانی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
29 رابطه آموزش با ابزارهای الکترونیکی بر سازگاری اجتماعی و انگیزه پیشرفت دانشآموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری
30 رابطه نقش حمایت اجتماعی ادراک شده و قلدری دانش آموزان با نقش میانجی اهمال کاری تحصیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی جرم
31 شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر تحلیل رفتگی شغلی کارکنان آموزش وپرورش (دریافت مقاله) ششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه
32 طراحی و اعتباریابی نرم افزار هدایت تحصیلی فراگیران و اثر آن بر انتخاب روش صحیح رشته متناسب با استعداد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
33 عدالت سازمانی و کاربرد آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
34 قابلیتهای یادگیری سیار با تاکید بر آموزش مهارتهای بهداشتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
35 کارکرد هوش مصنوعی در آموزش (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
36 مسوولیت اجتماعی نظام آموزشی در دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
37 نقش آموزش هنر بر مبنای فناوری بر پیشرفت خلاقیت نوآموزان پیش دبستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
38 نقش آموزش هنر فناورانه بر پیشرفت ابتکار نوآموزان پیش دبستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی