دکتر نصرالله امامی

دکتر نصرالله امامی استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

دکتر نصرالله امامی

Dr. Nasrollah Emami

استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «همی بکشتی تا آدمی نماند شجاع» نقد آرا و عملکرد مصححان در بازیابی دو بیت منسوب به رودکی سمرقندی در منابع بلاغی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 13، شماره: 1
2 اسطوره جام جم و عرفان اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی ابیاتی نویافته از رودکی در فرهنگی ناشناخته (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 10، شماره: 2
4 بررسی استعاره تعاملی ماکس بلک (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 12، شماره: 48
5 بررسی انتقادی دیوان خاقانی تصحیح علی عبدالرسولی از نظر اوزان عروضی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 7، شماره: 1
6 بررسی تطبیقی آرای مارکس و شکسپیر (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 7، شماره: 28
7 بررسی تطبیقی عناصر و مضامین ایرانی و سامی در کلیات سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 9، شماره: 1
8 بررسی چند شگرد روایی در قصه های مثنوی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 2، شماره: 8
9 بررسی سازوکارهای سکوت و حذف در روایت اعتمادناپذیر و تاثیر آن در عناصر روایی، از منظری ساخت گرا با تاکید بر رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبها (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 13، شماره: 51
10 بررسی کتاب تحفه حکیم مومن، از دیدگاه ادبی و طبی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 6، شماره: 3
11 بررسی و تبیین ضبط های چندگانه برخی ابیات در مجموعه اشعار رودکی با تکیه بر تصحیح نفیسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 12، شماره: 2
12 بررسی و تحلیل ساختارهای انسان گرایی در شخصیت های اساطیری فانتزی منظومه های حماسی بهمن نامه و فرامرزنامه منطبق با نظریه خودشکوفایی آبراهام مزلو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 19، شماره: 45
13 بررسی و تحلیل سروده‌های زن‌ستیزانه و زن‌ستایانة شاهنامة فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 4
14 بررسی و تحلیل منظومه مانلی نیمایوشیج براساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 7، شماره: 4
15 بررسی و مقایسه نظرگاه خاص مولانا و شمس تبریزی درباره انبیاء الهی و بزرگان دین (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 58
16 بررسی و نقد بن مایه اساطیری دیو در منظومه ویس و رامین و داستان گنبد پنجم هفت پیکر نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 59
17 تحلیل زمینه ای نوستالژی در اشعار خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 5، شماره: 16
18 تحلیل شخصیت رستم در داستان رستم و سهراب بر اساس مکانیسم‌های دفاعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات پهلوانی دوره: 6، شماره: 6
19 تصحیح چند تصحیف و تحریف در «اغراض السیاسه» با تاکید بر نسخه خطی مشکوه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 26، شماره: 92
20 تصحیح چند تصحیف و تحریف در دیوان خاقانی شروانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 9، شماره: 1
21 تقابل عنصر روایتگری و توصیف در هفت پیکر نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 1، شماره: 1
22 جمالیات مظهر سیده فاطمه وسیده زینب (علیهما السلام) فی شعر احمد الوائلی واحمد عزیزی (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 1
23 روایت شکنی در شعر پسامدرن فارسی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 6، شماره: 2
24 رویکرد اکبرشاه گورکانی به شعر فارسی و شاعران فارسی سرای شبه قاره هند (با تکیه بر غزالی مشهدی، فیضی فیاضی، عرفی شیرازی، نظیری نیشابوری و قاسم کاهی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 10، شماره: 35
25 زبان شعر و واژگان شعری (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 23، شماره: 3
26 سکوت و حذف روایی و پیوند آن با شیوۀ روایتگری، فرم و شگردهای روایی در رمان رود راوی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 8، شماره: 1
27 شگردهای نوآوری در فرم ظاهری غزل نو (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 10، شماره: 38
28 ضرورت تصحیح مجدد دیوان عمادی شهریاری (با تأکید بر آسیب‌شناسی تصحیح) (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 8، شماره: 3
29 طبقه بندی مضمونی رباعی های ابن یمین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 16
30 علل ابهام مکان در شاهنامه ی فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 7، شماره: 3
31 قند پارسی در دیار هند (پژوهشی در سبک غزلیات غلام احمد احمدی مدراسی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 6، شماره: 20
32 گونه شناسی مکان و مناسبات سوژه با آن در گفتمان تصوف؛ مطالعه موردی میراث صوفیانه ابوسعید ابوالخیر (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 4
33 مفهوم شناسی تطبیقی استعاره در غرب و بلاغت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 49، شماره: 1
34 مفهوم شناسی شعر و مصداق های آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 3، شماره: 1
35 موسیقی کناری در رباعیات مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 8، شماره: 3
36 ناقوس بوسیدن در قصیده ی ترسائیه ی خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 1
37 واکاوی چند بیت منسوب به رودکی سمرقندی براساس چند منبع کهن (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 87
38 واکاوی چند لغزش در اغراض‌السّیاسه با تأکید بر یک نسخة خطی نویافته (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 12، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی بار شعریت در دیوان البسهی مولانا محمود نظام قاری یزدی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 دفتر بی معنی حافظ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر
3 رنگ ها در نمادپردازی های معنوی و مادی ایل بختیاری و نمود آن در شعر فارسی (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
4 محاسبه نیاز آبی محصولات عمده زراعی دشت شاهرود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
5 ناصر خسرو موسیقی فرهنگی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زبان،ادبیات و بازشناسی مشاهیر و مفاخر