مریم امامی

 مریم امامی کارشناس نشریه

مریم امامی

Maryam Emami

کارشناس نشریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Determination of bioethanol production efficiency using native Saccharomyces cerevisiae and Pichiia fermentans in glucose inhibition concentrations (دریافت مقاله) مجله Medbiotech دوره: 2، شماره: 4
2 Evaluation of the TPS gene as an internal control gene in Gossypium genotype for the quantitative detection of cotton transgenic product using Time-Real PCR technique (دریافت مقاله) مجله Medbiotech دوره: 3، شماره: 1
3 فناوری گاز کردن زیرزمینی زغال سنگ (UCG) راهبردی در جهت بهبود اقتصاد انرژی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی وضعیت تغذیه آهن درهلو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
2 اقتصاد مقاومتی و راهبرد ها و راهکارهای آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
3 Breast Cancer (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
4 بررسی نقش استراتژیک مدیریت توسعه انسانی در آمایش سرزمین (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی
5 تحلیل اقتصاد رفتاری با رویکرد بیان نظریه های آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
6 تدوین برنامه راهبردی جهت توسعه و پیشرفت کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس تهران (دریافت مقاله) کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک
7 تعیین وضعیت تغذیه اهن در باغات هلوی استان گلستان با روش عصاره گیری AB-DTPA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
8 توزیع فضایی عناصر گردشگری( هتل ها) و نقش آن در جذب گردشگر(نمونه موردی کلانشهر تبریز) (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
9 رابطه بین غلظت آهن کل آهن فعال و شاخص کلروفیل متری دربرگ هلو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 راهبردهای ساختار زیست محیطی شهر با رویکرد توسعه ی پایدار شهری(مطالعه موردی کلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
11 رویت خدا با استناد آیات قرآن و برخی دیدگاه های کلامی و عرفانی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
12 ساخت و بررسی خواص مقره هری پرسلانی الکتریکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
13 سقف شیشه ای مانع نامرئی ارتقای زنان به پست های مدیریتی (دریافت مقاله) همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار
14 شناسایی تک یاخته های میکروسپوریده در مولدین میگوی سفید غربی ( Litopenaeus vannamei) به روش بافت شناسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی میگوی ایران
15 شهر و ترافیک درون شهری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری
16 ضرورت توجه به نقش مطالعات اقلیم شناسی جاده ای در مدیریت استراتژیک آمایش سرزمین (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهش های کاربردی در علوم جغرافیایی
17 مدیریت شهری (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شهر، شهروند و مدیریت شهری
18 مدیریت منابع انسانی وآسیب شناسی قوانین و مقررات تامین و توزیع نیروی انسانی (مورد مطالعه: آموزش و پرورش شهرستان اردستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
19 نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران های اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار