محمد حسن پرداختچی

 محمد حسن پرداختچی استاد دانشگاه شهید بهشتی

محمد حسن پرداختچی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.