حمید پورجلالی

 حمید پورجلالی استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا

حمید پورجلالی

استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.