میرمظفر فلاح چای

 میرمظفر فلاح چای

میرمظفر فلاح چای

Mirmozafar Falahchay

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر شکل زمین و جهت روی مشخصه های کمی و کیفی درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) در جنگل های دشت لاله اندیمشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
2 برآورد بیوماس برگ درختان راش خزری در جنگلهای شرق گیلان مطالعه موردی: جنگلهای سری 2 گمبل لاهیجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
3 برآورد بیوماس برگ درختان راش خزری در فصل بهار با استفاده از داده های سنجنده LISSIII ماهواره P6 IRS- در جنگلهای سری 2 گمبل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
4 بررسی اثر آتشسوزی بر غنای گونهای پستانداران پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
5 بررسی اثرات آتش سوزی برشاخص فراوانی پستانداران؛مطالعه موردی پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 بررسی اثرات ارتفاع از سطح دریا و جاده های جنگلی بر تنوع زادآوری گونه های چوبی (مطالعه موردی : سری سیزده جنگل گلندرود مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
7 بررسی تجدید حیات طبیعی گونه سفید پلت Populus caspica و تاثیرخصوصیات خاک بر روی آن مطالعه موردی: جنگل های جلگه ای شرق گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
8 بررسی توان برخی از توزیع های آماری جهت برازش قطر و ارتفاع درختان سفید پلت Populus caspica در ذخیره گاه صفرابسته آستانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 بررسی و مقایسه تنوع گونه های چوبی در دو منطقه مدیریت شده و مدیریت نشده درجنگل های شمال ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
10 کاربرد مدلهای آماری جهت برازش مشخصه های کمی گیاهان چوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
11 مطالعه برازش قطر گونه شمشاد با استفاده از برخی توزیعهای احتمالات مطالعه موردی:ذخیره گاه جنگلی سی سنگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
12 مقایسه تنوع گونه های درختی در دو توده طبیعی و جنگل کاری شده زربین مطالعه موردی : منطقه رشته رود رودبار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)