جلال برزین

 جلال برزین دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

جلال برزین

Jalal Barzin

دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر غلظت پلیمر بر رهایش داروی داکسی سایکلین هیکلیت از سامانه تشکیل شونده درمحل بر پایه پلی( لاکتید-کو- گلیکولید) (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 6
2 بررسی اثر وجود افزودنی پلیمری بر شکل شناسی و کارایی لایه های غشای نانو فیلتر کامپوزیتی برپایه پلی اتر سولفون (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 3
3 ساخت غشای متقارن برپایه پلی اتر سولفون با استفاده از اعمال مرحله توقف در انعقاد (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 28، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Achieve to asymmetric polyethersulfone (PES) membrane by combined phase separation method (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
2 An investigation on Shrinkability of ePTFE Membrane Through Uniaxial Stretching (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
3 اثر پلی‌وینیل پیرولیدون (PVP) بر مورفولوژی و ساختار لایه نگهدارنده (Support layer) غشاء صفحه‌ای پلی اتر سولفون (PES) (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 اثر لیزر ArF بر آبدوستی غشاء پلی اترسولفون (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
5 Controlled Release of Paclitaxel From In situ-Forming PLGA Gel (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
6 crystal/morphology correlation in the PTFE membranes (دریافت مقاله) دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
7 Effect of PDMS viscosity on the pervaporative performance of PDMS/PES composite membranes for ethanol / water separation (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
8 Effect of polyethylene glycol concentration as an additive on performance of polyether sulfone dialysis membranes (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
9 Effect of Polymer Blending on Morphology and Initial Burt Release of an in Situ-Forming Drug Delivery System (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
10 Effect of solvent system and environmental conditions on the electrospinning of Poly(ether-sulfone) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
11 Effect of solvent type on structure of cellulose acetate membranes (دریافت مقاله) دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
12 Effect of Surface Nodular Structure on the PDMS/PES based Membranes Pervaporative Performances in Ethanol / Water Separation (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
13 Effect of Surface Roughness on the Pervaporative Performance of PDMS/PES Composite Membranes for Ethanol / Water Separation (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 Effect of Temperature and Solvent Evaporation Delay Time on the Structure of PES Flat Sheet Membrane (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
15 Evaluating the role of thermodynamic and kinetic properties on the morphology of membranes prepared from water/DMAc/PES/PVP (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
16 Evaluation of Naltroxone Release Kinetic from In Situ-Forming Drug Delivery System (Investigating the Effect of Polymer End Group Functionality) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
17 Expanded PTFE Design for Guided Bone Regeneration Membranes (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
18 Fabrication of Uniform Electrospun Poly(ε-caprolactone) Microfibers Using Cationic Surfactant (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
19 Investigating Expert system parameters on modeling performance of release behavior from an injectable in situ forming Drug Delivery System (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
20 Microsphere Embedded Matrix: a New Method for Drug Co-Therapy (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
21 Monitoring the Effect of Flow rate on Size and Morphology of Microspheres Produced by the Means of Electrospraying Method (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
22 Optimization of PDMS/blended PES Composite Membrane performance by Response Surface Methodology (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
23 Pervaporative Separation of Ethanol/Water Mixture Using PDMS/blended PES Composite Membrane: CFD Simulation (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
24 Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)/zeolitic imidazolite framework-8 mixed matrix membranes for olefin/paraffin separations (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
25 Preparation and characterization of PPO/ZIF-8 mixed matrix membranes for propylene/propane separations (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
26 Preparation and Modification of Polyethersulfone – Polyvinyl pyrrolidone Hollow Fiber Membranes for Hemodialysis (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 Reducing Diameter and Variability of Electrospun Poly(ε-caprolactone) Nanofibers Using Charged Additives (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 Self healing and release behaviour of HEMA based supramolecular hydrogels (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
29 Simultaneous Effect of Low and High Molecular weight of Polyvinylpyrrolidone on the Polysulfone Ultrafiltration Membrane (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 Size and Morphology of Surfactant Capped Iron Oxide Nanoparticles Loaded in PLGA Fine Particles by Electrospraying (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
31 Surface Functionalization and Characterization of Electrospun Polycaprolactone Nanofibers for Biomedical Applications (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
32 Surface modification of polyethersulfone membrane by ArF laser for hydrophilicity improvement (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
33 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF n-ZnHAp-UPy FOR BONE TISSUE ENGINEERING APPLICATIONS (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
34 Synthesis of Chitosan-Based Hydrogel with Simply Mixing Preparation Approach (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
35 The effect of solvents system, medium cooling, syringe heating on electrospinning of supramolecular polycaprolactone (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
36 XeCl laser irradiation of PES/PVP membranes (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
37 بررسی اثر ضد حلال روی نانو الیاف الکتروریسی شده پلی وینیل بوتیرال PVB اتانول با وزن مولکولی کم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها،علوم و مهندسی نانو
38 بررسی ساختار غشای پلی سولفون/پلی وینیل پیرولیدون با تغییر فرآیند جدایش فازی القاء شده با ضدحلال (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
39 تهیه دانه های کیتوسان حاوی داروی دگزامتازون پایه: بررسی ظرفیت بارگذاری دارو و مورفولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
40 تهیه و بررسی ریز ذرات پلیمری توده شونده PLGA با کاربرد دارو رسانی به روش الکترواسپری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
41 ساخت شبکه های در هم نفوذی PDMS-PNIPAAm با قابلیت تراوائی کلرید سدیم (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
42 ساخت غشاء (PDMS-poly(NIPAAm-co-NTBAAm به منظور گذردهی گلوکز (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
43 شبیه سازی عملکرد غشای کامپوزیت در سیستم تراوش تبخیری برای جداسازی اتانول از آب با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتیCFD) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44 غشاءهای همودیالیز ساخته شده ازپلی اتر سولفون: اصلاح سطح توسط پلاسمای اکسیژن و دی اکسید کربن و ارزیابی غشاءها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
45 کاربرد روش سطح پاسخ (RSM) در بهینه سازی عملکرد غشای کامپوزیت درسیستم تراوش تبخیری برای جداسازی اتانول از (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
46 مطالعه سینتیک رهایش دگزامتازون سدیم فسفات از دانه های کیتوسان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم