دکتر داریوش ابوحمزه

دکتر داریوش ابوحمزه مدیر دفتر بررسی‌های مالیه عمومی و توسعه مدیریت

دکتر داریوش ابوحمزه

Dr. Dariush Abuhamzeh

مدیر دفتر بررسی‌های مالیه عمومی و توسعه مدیریت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی قانون هدفمند کردن یارانه ها؛ازمنظر مبانی نظری و اجرای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 94
2 تحلیل پایداری تورم از منظر اقتصاد سیاسی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی دوره: 16، شماره: 31
3 تحلیل و نقد فرآیندهای مدیریت نقدینگی خزانه دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 23، شماره: 74
4 زمینه ها و راهکارهای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 28، شماره: 105
5 مبانی نظری ناکارآمدی و هزینه های مازاد طرح های عمرانی و سازوکاری برای افزایش کیفیت اجرا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 88
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 عوامل موثر بر ارتکاب تخلفات رانندگی در ایران رویکرد اقتصاد جرم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک