دکتر لطفعلی بختیاری

دکتر لطفعلی بختیاری

دکتر لطفعلی بختیاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی در ناجا با تاکید بر فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 22، شماره: 3
2 ابعاد فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی در نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 1
3 الگوی تربیت دینی و انقلابی دانشجویان و اقدامات اساسی و اجرایی پیاده سازی آن (مورد مطالعه: دانشگاه علوم انتظامی امین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 10، شماره: 21
4 الگوی تربیت دینی و انقلابی دانشجویان و اقدامات اساسی و اجرایی پیاده سازی آن (موردمطالعه: دانشگاه علوم انتظامی امین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 51
5 الگوی تصمیم گیری در پیشگیری انتظامی از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دفاع مقدس دوره: 6، شماره: 4
6 الگوی راهبردی کشف علمی جرایم مواد مخدر (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 46
7 بررسی انتظارات و رضایت اساتید از فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 22، شماره: 2
8 بررسی دیدگاه ذینفعان در خصوص گفتمان سازی طرح های تحولی دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 20، شماره: 4
9 پویایی شناسی استراتژیک صنعت روانکارها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 15
10 تدوین الگوی توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 21، شماره: 3
11 راهبردهای خدمات انتظامی مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی در گام دوم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 19
12 مولفه های مدیریت عملکرد فردی پلیس پیشگیری فراجا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 24، شماره: 4
13 نقش فرماندهان صف در نهادینه سازی رفتارهای حرفه ای پلیسی در دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات بر اساس مدل دیویس در شرکت فرودگاه های کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
2 تحلیل دینامیکی موضوعات استراتژیک در صنعت روانکارهابا تکیه بر موضوعات پشتیبان زنجیره ارزشی پورتر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی