دکتر مهدیه آبروش

دکتر مهدیه آبروش استادیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری دانشگاه تهران

دکتر مهدیه آبروش

Dr. Mahdiyeh Abravesh

استادیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.