سید مسعود علیزاده معصومیان

 سید مسعود علیزاده معصومیان هیات علمی موسسه اقبال لاهوری

سید مسعود علیزاده معصومیان

Seyed Masoud Alizadeh Masomian

هیات علمی موسسه اقبال لاهوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.