زهرا تنها معافی

 زهرا تنها معافی دانشیار

زهرا تنها معافی

Zahra Tanha Moafi

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شماری از رگه های سویا نسبت به نماتد سیستی سویا Heterodera glycines در شرایط کنترل شده و کشتزار (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 47، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر تلفیقی کود پتاسیم با سموم نماتد کش درکنترل نماتد مولد زخم ریشه چای (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 پراکنش Pratylenchus neglectus نماتد عامل زخم ریشه در مزارع لوبیای استان مرکزی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
3 تعیین استانه اقتصادی خسارت نماتد مولد زخم ریشه چای در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی کلزا در استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
5 شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع لوبیا در استان مرکزی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
6 کنترل بیولوژیک نماتد عامل گال ریشه زیتون با استفاده از باکتریهای جنسPseudomonas (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی