علی شهبازی

 علی شهبازی استادیار علوم اعصاب

علی شهبازی

Ali Shahbazi

استادیار علوم اعصاب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Nano-lignocellulose for Removal of Nickel Ions from Aqueous Solutions (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع انسانی دوره: 4، شماره: 2
2 ارزیابی آسی بپذیری آبخوان دشت جارمه توسط روشهای دراستیک و سینتکس (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 4، شماره: 2
3 الحاد جدید: چیستی، بنیان ها، و زمینه ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 2
4 Removal of Congo red from aqueous solutions using nano-Chitosan (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی تاثیر غلظت های مختلف شوری بر روی رشد میکروجلبک کلرلا (Chlorella sp.) جمع آوری شده از شالیزارهای استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 4
6 عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 13
7 گزارش کتاب: الحاد وخداباوری (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فعالیت های کشاورزی بر غلظت فلزات سنگین مس و کروم در برخی از خاک های استان همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
2 اثرات لجن فاضلاب در زیست پالایی خاک آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
3 اثرات مصرف کود شیمیایی بر تجمع فلزات مس و نیکل و کیفیت خاک های کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 اثرات مصرف کود شیمیایی بر کیفیت خاک و تاثیر حذف یارانه بر میزان مصرف کود و اقتصاد کشاورزی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
5 ارائه الگوریتم واسنجی مدل مفهومی بارش-رواناب MIKE NAM در حوضه‌های فاقد داده‌های هواشناسی کافی (مطالعه موردی حوضه آبریز الله - جوکنک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
6 ارزیابی اثرات افزایش راندمان آبیاری بر شاخص های سیستم منابع آب با استفاده از مدل مفهومی WEAP (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 ارزیابی بارش های ماهواره مبنا و باز تحلیل در مقیاس ماهانه در حوضه آبریز دز (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 ارزیابی پتانسیل آلودگی دشت جارمه با استفاده از مدل دراستیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
9 ارزیابی تبخیر و تعرق ماهواره ای MODIS ) MOD16 ( در سطح حوضه کارون بزرگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
10 ارزیابی داده های بارش باز تحلیلERA Interimدر پیش بینی بارش روزانه در حوضه آبریز دز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
11 ارزیابی داده های بازکاوی شده و ماهواره ای بارش در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
12 ارزیابی عملکرد بارش شبکه ای و ماهواره ای در شبیه سازی رواناب ماهانه بالادست سد دز با استفاده از مدل IHACRES (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
13 ارزیابی عملکرد بارش شبکه ای و ماهواره ای در شبیه سازی رواناب ماهانه بالادست سد دز با استفاده از مدل IHACRES (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
14 ارزیابی عملکرد دستگاه لوله حرارتی تخت و تاثیر نسبت پرشدن تبخیرکننده برعملکرد آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت
15 ارزیابی عملکرد سازه های آبخیزداری در کاهش دبی اوج و کنترل سیلاب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
16 ارزیابی مدل گردش عمومی جو bcc-csm1.1.m تحت شرایط تغییر اقلیم برای بارندگی ماهانه در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
17 استفاده از داده های بارش باز تحلیل ERA-intrim در شبیه سازی فرآیند بارش - رواناب، مطالعه موردی: حوضه آبریز مارون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
18 اصلاح خاکهای آلوده به نفت خام با کودهای آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
19 CONTINUOUS HYDROLOGIC MODELING OF ZARD RIVER BASIN IN IRAN USING SOIL MOISTURE ACCOUNTING (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
20 Genetic variants in dopaminergic pathway were associated with ADHD in Iranian population (دریافت مقاله) اولین کنگره پزشکی شخصی
21 برآورد آبدهی طبیعی با توزیع ماهانه در ایستگاه های آب سنجی حوضه مارون جراحی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
22 برآورد راندمان کل آبیاری در شبکه آبیاری و زهکشی دز طی سال های 1390 تا 1394 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
23 برآورد فشار دینامیکی درون پرتاب کننده جامی شکل سر ریز سد ها با استفاده از روش درخت تصمیم گیری M5P: (مطالعه موردی سد مخزنی جزه رامهرمز) (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
24 بررسی آزمایشگاهی پارامترهای موثر بر عملکرد حرارتی لوله های حرارتی صفحه تخت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات
25 بررسی اثر انتقال آب بین حوضه ای بر میزان تولید انرژی برقابی حوضه آبریز کارون بزرگ (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
26 بررسی اثرات سمیت چند حشره کش روی جمعیت شته جالیز Aphis gossypii Glover و پارازیتوئید آن در ختمی های چینی فضای سبز اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
27 بررسی امکان بهره مندی از گیاهان در کنترل فرسایش خندقی منطقه سلامات اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
28 بررسی تاثیر پلی اکریل آمید بر ظهور جوانه های بذورکلزا و برخی خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک سله بسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
29 بررسی تاثیر ثمن و مثمن در صحت بیع با نگاهی به حقوق فرانسه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی فقه و حقوق،وکالت و علوم اجتماعی
30 بررسی تأثیر زه آب های مزارع نیشکر بر کیفیت آب و بیوماس پوشش گیاهی تالاب شادگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
31 بررسی تأثیرعوامل آمیخته بازاریابی برتوسعه بیمه های عمرو پس انداز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
32 بررسی تغییرات فصلی فلور علف های هرز چمن کاری های فضای سبز اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
33 بررسی خصوصیات کمی و کیفی نخاله های ساختمانی شهر گرگان و امکان سنجی اقتصادی بازیافت آن ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
34 بررسی زیست پالایی خاک آلوده به نفت خام بوسیله کود شیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
35 بررسی سیستمی تغییر مصارف آب بر حوضه آبریز کارون بزرگ از منظر مکانیسم توسعه پاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب
36 بررسی سیستمی تغییرات منابع آب بر حوضه آبریز کارون بزرک از منظر مکانیسم توسعه پاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،تقاضا و بهره وری مصرف آب
37 بررسی علل سوانح جاده ی ترانزیتی شهرستان مرزی پارس آبادمغان (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
38 بررسی عملکرد حرارتی لوله حرارتی صفحه تخت با استفاده از سه سیال عامل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
39 بررسی عملکرد لوله حرارتی صفحه تخت با تغییر در پارامترهای موجود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
40 بررسی منابع آبی حوزه آبخیز سینان و ارائه راهکارهایی در این زمینه برای بهبود مدیریت دام و مرتع (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
41 بررسی نقش اهمیت میزان مشارکت مردم و عوامل انگیزشی افراد در طرح تفکیک از مبدا پسماندها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
42 بررسی و مقایسه عملکرد و مشکلات بهره برداری و نگهداری سیستم های تصفیه فاضلاب بیمارستان های شهر گرگان (دریافت مقاله) نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی
43 بررسی وضعیت آلودگی خاک به فلزات سنگین کبالت و کروم (مطالعه موردی شهرستان نهاوند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
44 برنامه ریزی مخازن کارون ۳، شهید عباسپور، مسجد سلیمان و دز جهت بهره برداری بهینه در شرایط خشکسالی(اردیبهشت ۸۷ لغایت آذر88) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
45 بهینه سازی منحنی فرمان بهره برداری از سیستم منابع آب تک مخزنه (مطالعه موردی سد مخزنی ابوالفارس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
46 پتانسیل و ضرورت کاربرد انرژیهای تجدید پذیر در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
47 پهنه بندی و پایش فصلی بارش آینده با استفاده از مدل M.1.CSM1-BCC و داده های سنجش از دور تحت شرایط تغییر اقلیم در سراسر استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
48 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از روش پیش بینی گروهی جریان (ESP) (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
49 پیش بینی جریان ورودی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل مفهومی mike-NAM ( مطالعه موردی: حوض ا... جوکنک) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
50 تاثیرات شهرسازی بر روی آیین زرتشتی(مطالعه موردی:برج خاموشان شهریزد) (دریافت مقاله) همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
51 تغییرات مکانی زمانی غلظت فلزات سنگین کبالت و روی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
52 تغییرات مکانی فلزات سنگین نیکل و روی و تعیین منشأ این فلزات در خاک (مطالعه موردی شهرستان نهاوند) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
53 توسعه شاخص پیش آگاهی خشکسالی در سیستم های منابع آب تنظیمی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
54 چالش های پیاده سازی سیستم حسابداری آب در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
55 رابطه بین مولفه های جو عاطفی خانواده با مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
56 راهکارهای مقابله با اثرات خشکسالی در مراتع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
57 شبیه سازی بهره برداری از سیستم رودخانه مخزن بهمنشیر در شرایط انسداد موقت ساختگاه سد پایین دست از طریق مدلسازی هیدرولیکی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
58 شبیه سازی جریان ورودی سد در با استفاده از بارش باز تحلیل ERA-Interim (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
59 شبیهسازی آبدهی با استفاده از بارش شبکهای تولید شده از تصاویرماهوارهای و ایستگاههای زمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
60 شناسایی مناطق حضور خرس قهوهای (Ursus arctos syriocus) با کمک GPS در پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
61 کاربرد روش SCS در مطالعه و بررسی هیدرولوژی منابع آبی مطالعه موردی (حوزه آبخیز خرکش سمیرم اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
62 کاربرد سدهای لاستیکی و نقش آنها در توسعه و مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
63 کاربرد مهندسی ارزش در پیاده سازی رویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
64 گیاه پالایی خاکهای آلوده به فلزات سنگین و مسائل ناشی از بکارگیری این روش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
65 محیط پیرآمونی وسیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
66 مدلسازی و استخراج شاخص های عملکردی سامانه منابع آب با استفاده از مدل WEAPمطالعه موردی:حوضه مارون-جراحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
67 مدیریت بهینه انرژی با استفاده از روش علفهای هرز مهاجم برای یک ریزشبکه هوشمند با حضور منابع تولید پراکنده و برنامه های پاسخگویی بار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
68 مروری بر مفهوم تجربه مشتری و ابعاد آن در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
69 مروری بر نگرش، دانش و رفتارهای محیط زیستی گردشگران در ایران و جهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
70 معرفی گیاه وتیور برای جلوگیری از فرسایش و کاربردهای حفاظت خاک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
71 معضلات قرارداد های سوآپ گاز طبیعی و راهکارهای آن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
72 مقایسه عملکرد حرارتی لوله های حرارتی تخت (مروری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات
73 مقایسه عملکرد حرارتی لوله های حرارتی تخت (مروری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
74 نقش عملیات آبخیزداری در مدیریت بحران آب (مطالعه موردی: حوزه سد امیرکبیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
75 هیدروانرژی؛ هزینه پنهان طرح های انتقال آب بین حوضه ای (مطالعه موردی حوضه آبریز کارون بزرگ) (دریافت مقاله) رویداد پیوند آب و انرژی شریف