دکتر محمدرضا اصغری

دکتر محمدرضا اصغری

دکتر محمدرضا اصغری

Dr. Mohammadreza Asghari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش خشکی بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه انار (.Punica granatum L) رقم رباب نیریز در شرایط اقلیمی خشک (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 31، شماره: 1
2 اثر محلول‌پاشی برگی متیل‌جاسمونات بر برخی ویژگی‌های کیفی و ترکیب‌های فیتوشیمیایی میوه انار رقم رباب (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 20، شماره: 1
3 Effect of putrescine and deficit fertigation on yield and some quality parameters of strawberry fruits (Fragaria × ananassa cv. Sabrina) under hydroponic conditions (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی اثرات ترکیبات مختلف هورمونی بر میزان باززایی مستقیم شاخساره در شرایط درون شیشه ای ریحان (Osmium basilicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
5 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی میوه گیاه دارویی Rubus ulmifolius sub sp. sanctus جمع آوری شده از منطقه خان دره سی ارومیه (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 8، شماره: 4
6 بررسی کاربرد بسته بندی نانو بر ماندگاری و خواص کیفی میوه هلو رقم آلبرتا (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
7 تاثیر اسید جیبرلیک و پوتریسین بر بازارپسندی و برخی صفات کیفی پرتقال هاملین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 11
8 تاثیر پوشش خوراکی نانوامولسیون کیتوسان و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و برخی خواص کیفی میوه تازه بریده شلیل رقم رد گلد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 1
9 تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر افزایش عمر انبارمانی و حفظ کیفیت میوه کیوی رقم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 5، شماره: 16
10 تاثیر کاربرد پس از برداشت گاماآمینوبوتیریک اسید و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات بیوشیمیایی آلو رقم شابلون (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 2
11 تاثیر کاربرد پس از برداشت نانو اکسید روی و کربوکسی متیل سلولز بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه شلیل (Prunus persica cv. Red gold) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 4
12 تاثیر کیتوسان و اسید سالیسیلیک بر رشد قارچ بوتریتیس و کیفیت میوه-های انگور ریش بابای قرمز (Vitis vinifera L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 2، شماره: 1
13 تأثیر پوشش صمغ باریجه در ترکیب با اسانس زیره‌سبز و کلرایدکلسیم بر محتوای برخی ترکیب‌های فیتوشیمیایی، اجزای آنتی‌اکسیدانی و بازارپسندی میوه گیلاس (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 20، شماره: 2
14 تأثیر پوشش صمغ باریجه، اسانس زیره‌سبز و کلرور کلسیم بر ویژگی‌های کیفی و بیوشیمیایی گیلاس رقم سیاه‌مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 32، شماره: 4
15 تأثیر کاربرد پس از برداشت اسید سالیسیلیک و ژل آلوئه ورا بر عمر پس از برداشت و ویژگی آنتی اکسیدانی انگور قزل ازوم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 4
16 تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه تره عمل آوری شده با آهک در زمان های مختلف به روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 3، شماره: 1
17 جداسازی ذرات سبوس گندم و بررسی ارزش تغذیه ای انها با استفاده از روش تولید گاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
18 کاربرد پس از برداشت نانو کربنات کلسیم بر فعالیت آنزیمی و برخی خصوصیات کیفی در سیب تازه بریده رقم ’گلدن دلیشز (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 1
19 مطالعه برهمکنش تیمارهای پس از برداشت اسید سالیسیلیک و اکسید نیتریک در حفظ کیفیت و افزایش بازارپسندی میوه سیب رقم لبنانی قرمز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تیمار پس از برداشت نیتریک اکسید به عنوان ترکیب سالم بر ماندگاری میوه ی سیب رقم رد دلیشیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
2 اثر رقم و شرایط رشد برروی مقدار اسید اسکوربیک چند رقم سیب در اذربایجان غربی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر کاربرد پس از برداشت تیمار آب گرم بر برخی خواص کیفی میوه انگور ریش بابا (Vitis vinifera CV. Rish Baba) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
4 اثر کاربرد پس از برداشت کلرید کلسیم بر برخی خواص کیفی میوه انگور بیدانه سفید (Vitis vinifera CV. Bidaneh Sefid) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران
5 ارائه ساختار بهبود یافته برای حذف جریان نشتی در مبدل اینورتری فتوولتاییکبدون ترانسفورماتور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
6 Pectin Methyesterase and Poly Galactrunase Genes Expression in Relation to Softening and Shelf-life of Organic and Inorganic Grape Berry during Storage (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
7 بررسی اثر اب گرم و اسید سالیسیلیک بر انبار مانی گلابی رقم سردرود (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 بررسی اثر اسید سالیسیلیک و آب گرم بر حفظ کیفیت گلابی در سردخانه (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 بررسی اثر تیمار گرمایی بر روی کیفیت پس از برداشت توت فرنگی رقم «سابروسا» (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 بررسی تأخیر بسته بندی نانو کامپوزیت نقره و سیلیکا بر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی و فنل کل میوه هلو (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات بیوشیمیایی گیاه دارویی تمشک (.Rubus L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
12 بررسی کیفیت انباری یک رقم سیب بومی آذربایجان غربی درمقایسه با دو رقم تجاری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 تاثیر اسانس مرزنجوش (زیرگونه Vulgare) بر ماندگاری و برخی ویژگی های کیفی پس از برداشت میوه گیلاس رقم تک دانه مشهد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
14 تاثیر اسانس مرزنجوش Oreganum vulgare ssp. gracile بر برخی ویژگیهای کمی و کیفی شلیل رقم ( Red Gold) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
15 تاثیر برخی اسانس ای گیاهی و اسید سالیسیلیک در کنترل بیماریهای قارچی بعد از برداشت توت فرنگی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
16 تاثیر پوتریسین، اسید سالیسیلیک و کم آبیاری بر عملکرد میوه توت فرنگی رقم سابرینا در شرایط هیدروپونیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 تاثیر زمان برداشت بر برخی خصوصیات کیفی و بیوشیمیایی ارقام سیب رد دلیشیز و گلدن دلیشیز در شرایط ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
18 تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر خصوصیات کیفی پس از برداشت هلو رقم زعفرانی Prunus persica var zaferani (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 تاثیر کاربرد انواع بیوچار و قارچ تریکودرما بر رشد و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاهچه اسپرس رشد یافته در خاک حاوی فلزات سنگین (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
20 تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر عمر انباری و خواص کیفی در میوه کیوی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 تاثیر کاربرد پس از برداشت تیمار گرمایی بر عمر انباری، فعالیت آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد (Actinidia deliciosa cv. Hayward) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 تاثیر کاربرد قبل از برداشت براسینواستروئید بر کیفیت انگور سفید بی دانه (vitis vinifera) (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 تاثیر کلسیم بر میزان ترکیبات فنولیک و فعالیت آنتی اکسیدانی توت فرنگی (Fragaria × ananassa cv. Sabrosa) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
24 تاثیر محلول پاشی کلرید کلسیم بر فتوسنتز و متابولیسم کربوهیدراتها در نشاء توت فرنگی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 تاثیر محلول پاشی کلسیم کلرید بر فتوسنتز و متابولیسم کربوهیدرات ها در نشاء توت فرنگی کشت شده در هیدروپونیک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 تاثیرکاربرد پس از برداشت تیمارهای گرمایی بر خصوصیات کیفی میوه شلیل رقم ردگلد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
27 تاحیر کاربرد پس از برداشت نانو کربىات کلسیم بر برخی خصوصیات کیفی و فعالیت آنتی اکسیدانی سیب تازه بریده رقم گلدن دلیشز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
28 تأثیر بسته بندی حاوی نانو ذرات بر خواص کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده شلیل(رقم رد گلد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 تأثیر بسته بندی نانوکامپوزیت نقره و سیلیکا بر خواص کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده شلیل رقم (رد گلد) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
30 تأثیر تیمار گرمایی و اسانس مرزنجوش بر ماندگاری و برخی خواص کیفی میوه گیلاس رقم تک دانه مشهد (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 تأثیر کاربرد پس از برداشت پوترسین و نیتریک اکسید بر میزان آنتی اکسیدان کل در میوه انگور رقم سفید بی دانه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 تأثیر کاربرد پس از برداشت ژل آلوئه‌ورا بر عمر پس از برداشت و خواص کیفی میوه انگور رقم بی‌دانه‌ی سفید (vitis vinifera L) cv. Bidaneh sefid (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
33 تأثیر کاربرد ژل آلوئه ورا بر عمر انبار داری و خواص کیفی میوه شلیل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
34 تعیین ضرایب هضمی سیلاژ سورگوم برداشت شده در چین اول و دوم با روش آزمونگاز (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
35 کاربرد اسانس های گیاهی در کنترل پوسیدگی ناشی از قارچ های بیمارگر پس از برداشت محصولات باغبانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
36 کاربرد پس از برداشت سالیسیلیک اسید بر ماندگاری و برخی شاخص های کیفی میوه آلوی رقم شابلون (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
37 کاربرد ترکیبات سالم در تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
38 کاربرد ترکیبات سالم و غیر شیمیایی برای جایگزین ترکیبات شیمیایی بمنظور کنترل پوسیدگی های پس از برداشت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
39 کنترل بیولوژیک بیماری کپک خاکستری میوه گیلاس رقم تک دانه مشهد با استفاده از باکتری Bacilus subtilis و اسانس مرزنجوش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
40 گاماآمینوبوتریکاسید و بتاآمینوبوتریکاسید در تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران