دکتر ابوالفضل اسلامی

دکتر ابوالفضل اسلامی دانشگاه یزد

دکتر ابوالفضل اسلامی

Dr. Abolfazl Eslami

دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر آرماتور فشاری بر مقاومت خمشی مقاطع بر اساس ACI ۳۱۸-۰۵ (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تقویت خارجی بر عملکرد لرزه ای دیوارهای خشتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
2 Experimental investigation of full scale underground concrete chambers reinforced with GFRP bars (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
3 Fiber-section modeling of as-built and CFRP retrofitted RC beam-column connections (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
4 Lap-splicing of GFRP bars under compression (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
5 بررسی آزمایشگاهی دوام خشت مسلح شده با الیاف خرما (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
6 بررسی رفتار خشت مسلح شده با الیاف خرما تحت بار محوری فشاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
7 بررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای خشتی مسلح شده با الیاف خرما (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
8 بررسی مقاومت و شکل پذیری دیوارهای خشتی مقاوم سازی شده به روش کاشت نزدیک سطح تحت بارهای چرخه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 پیشنهاد ضرایب ایمنی اصلاحی در آیین نامه های طراحی ایران برای طراحی برشی و پیچشی اعضای بتن آرمه جهت تطابق آن با ویرایش های اخیر آیین نامه ACI 318 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران