دکتر علی آرمان

دکتر علی آرمان استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

دکتر علی آرمان

Dr. Ali Arman

استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مقایسه و شبیه سازی الگوی جریان در قوس 90 درجه ملایم با استفاده از مدلهای SRH-2D و CCHE2D (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 86
2 برآورد دبی انتقال رسوب رودخانه شاهرود با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 4
3 بررسی تغییرات تنش برشی در مقطع مرکب مستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 3
4 بررسی و بهینه سازی پرتو تفنگ الکترونی، بر پایه نتایج تجربی و شبیه سازی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 23، شماره: 1
5 بهره برداری بهینه منابع آب در زمان واقعی بر اساس الگوریتم NSGA-II و ماشین های بردار پشتیبان (مطالعه موردی: سد گاوشان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
6 تاثیر زاویه و عمق کارگذاری لوله مدفون و نیمه مدفون بر میزان آبشستگی و رسوبگذاری اطراف لوله در قوس ۹۰ درجه ملایم با استفاده از مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 23، شماره: 88
7 تهدیدهای مخرب با موضوع امنیت سایبری در بحبوحه همه گیری کووید-۱۹ و روشهای پیشگیری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی دوره: 1، شماره: 2
8 روندیابی هیدروگراف سیل با استفاده از مدل عددی Mike۱۱ و ماشین بردار پشتیبان (مطالعه موردی: رودخانه سیمره) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 21، شماره: 78
9 ریخت شناسی برخالی و چندبرخالی لایه های کربن شبه الماسی با آلایش نقره-نیتروژن (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 31، شماره: 2
10 شبیه سازی الگوی جریان و رسوب با حضور سری آبشکن ها در قوس 90 درجه ملایم با استفاده از مدل CCHE2D (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
11 شبیه سازی سه بعدی تنش برشی در کانال مرکب مستطیلی با استفاده از مدل عددی Ansys Fluent (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 76
12 مطالعه عددی تاثیر نفوذپذیری آبشکن ها بر الگوی فرسایش و رسوب گذاری در قوس 90 درجه ملایم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 92
13 مقایسه عملکرد الگوریتم های ژنتیک و ازدحام ذرات در واسنجی روش تجربی کاهش سطح بر اساس نتایج هیدروگرافی مخزن سد دز (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی عملکرد ماشین بردار پشتیبان در روندیابی هیدروگراف سیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
2 بررسی پدیده کاویتاسیون و شبیه سازی 3بعدی جریان روی سرریز اوجی با استفاده از مدل عددی ANSYS FLUENT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
3 بررسی تاثیر کف بند مایل حفاظت کننده بر میزان آبشستگی زیر لوله نیمه مدفون در قوس ۹۰ درجه ملایم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
4 بررسی تأثیرسازههای عرضی بر روی پهنه سیلاب با استفاده از مدل هیدرولیکیHEC-RAS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 بررسی تغییرات تنش برشی درمقطع مرکب مستطیلی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
6 بررسی عددی اثر زبری روی پروفیل سرعت و تنش برشی در کانال مرکب به کمک نرم افزارAnsys Fluent (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
7 بررسی عددی مقادیر مختاف استغراق بر روی دبی گذرنده از سرریز جانبی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
8 بهینه سازی مصرف انرژی در سیستمهای پمپاژ بزرگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
9 تاثیر مواد فولکوله ساز و پراکنده ساز روی تغییرات غلظت و سرعت سقوط رسوبات چسبنده (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
10 تحلیل عدم قطعیت هیدروگراف جریان ورودی (مطالعه موردی: رودخانه سیمره) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 تعیین سرعت سقوط رسوبات چسبنده در غلظت های مختلف (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
12 تعیین سرعت سقوط رسوبات چسبنده مخزن سد دز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 روندیابی هیدرولیکی جریان با استفاده از مدل عددی Mike11 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
14 شبیه سازی الگوی جریان و رسوب در قوس 90 درجه ملایم با استفاده ازمدل عددی دو بعدی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
15 شبیه سازی سه بعدی انتقال مومنتوم در مقطع مرکب مستطیلی به کمک نرم افزارAnsys Fluent (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
16 شبیه سازی سه بعدی محدوده های ناشی از سرعت در کانال مرکب مستطیلی به کمک نرم افزار Ansys Fluent (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
17 شبیه سازی عددی هیدرودینامیک جریان در بدنه سرریزهای متخلخل (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 شبیهسازی الگوی جریان در اطراف آبشکنها در قوس 90 درجه با استفاده از مدل CCHE2D (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران