شهریار بایگان

 شهریار بایگان دانشگاه تهران

شهریار بایگان

Shahryar Bayegan

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی خواص حرارتی مادهی نوترونی کمچگالی با استفاده از نظریه ی میدان های مؤثر هسته ای بدون حضور پایون (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
2 بررسی ویژگی جامع سیستم های سه و چهار بوزونی در دو بعد به وسیله نظریه میدان موثر (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
3 شبیه سازی شبکه ای سیستم های دوجسمی با استفاده از نظریه میدان های مؤثر کایرال در پایین ترین مرتبه (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
4 فرمول بندی پراکندگی سه نوکلئونی در دیدگاه سه بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
5 فرمول بندی و محاسبه برهمکنش مؤثر V low k در دیدگاه سه بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
6 محاسبه انرژی بستگی سیستم چهار جسمی با حل معادلات یاکوبفسکی برای پتانسیلهای تفکیک پذیر (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
7 محاسبه پراکندگی نوکلئون-نوکلئون در دیدگاه سه بعدی با استفاده از پتانسیل AV18 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
8 مطالعه سیستم های سه نوکلئونی و بکارگیری نیروی دو جسمی و سه جسمی با استفاده از شبکه و نظریه میدان موثر (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388