پروفسور مجتبی ازهری

پروفسور مجتبی ازهری استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

پروفسور مجتبی ازهری

Prof. Mojtaba Azhari

استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتعاش آزاد ورق نازک ناهمسان در ضخامت به روش نوار محدود دقیق (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 32، شماره: 2
2 Dynamic Stiffness Method for Free Vibration of Moderately Thick Functionally Graded Plates (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 3، شماره: 1
3 بررسی تجربی و تحلیلی رفتار تیرهای بتن آرمه ی تقویت شده با تسمه های CFRP پیش تنیده به روش NSM (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 26، شماره: 1
4 بررسی فراکمانش مقاطع شامل ورق با ضخامت ثابت و متغیر به روش نوار محدود (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 30، شماره: 1
5 تحلیل خطی و غیرخطی پلهای کابلی ایستا به کمک سری های فوریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 7، شماره: 1
6 تحلیل خطی و غیرخطی پلهای کابلی ایستا به کمک سری های فوریه (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 7، شماره: 1
7 تحلیل کمانش حرارتی نانوورق‌های گرافینی بر اساس تئوری جفت تنش اصلاح‌شده با استفاده از روش نوار محدود و تئوری اصلاح‌شده دومتغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 38، شماره: 2
8 توسعه روش نوار محدود دقیق برای ارتعاش آزاد ورق های ساندویچی متقارن ممتد دارای سرعت در امتداد طولی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 33، شماره: 1
9 مروری بر روشهای محاسبه انتگرالهای درون دامنه در روش المان های مرزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 42، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A NEW PURE BENDING YIELDING DAMPER FOR SEISMIC APPLICATIONS (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 ارائه تئوری اصلاح شده جدید برای کمانش ورقهای باخواص ناهمسان درضخامت براساس روش عددی نوارمحدود (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 ارائه مدل تغییرشکل برشی اصلاح شده برای کمانش ورقهای نسبتا ضخیم براساس روش عددی نوارمحدود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 اعمال شرط مرزی مختلط برای تحلیل پایداری ورقهای نازک مستطیلی به روش GDQ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
5 Buckling analysis of stiffened stepped plates with B spline finite strip method (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
6 Nonlocal Vibration Analysis of Rectangular Single Layered Graphene Sheets Using Finite Strip Method (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
7 On the Application of Impulsive Loads and Propagation of Waves in Thick FGM Plates (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 Wave Propagation in Thick FGM Plates on Elastic Foundations (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 Wave Propagation in Thin FGM Plates on Elastic Foundation (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
10 بررسی ارتعاش آزاد ورق مرکب قطاعی و حلقوی شکل تقویت شده با نانولوله کربن به صورت مدرج تابعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی فناوری اطلاعات، مکانیک،برق و علوم مهندسی
11 بررسی پایداری و ارتعاش آزاد ورق های نسبتا ضخیم ساندویچی ناهمسان در ضخامت با استفاده از تئوری تغییر شکل برسی و روش نوار محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی رفتار تیرهای بتن آرمه تقویت شده با مصالح FRP به روش NSM بر اساس نتایج آزمایشگاهی و بسط روابط تحلیلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 بررسی فراکمانشورق ضخامت متغیر و مقاطع ساخته شده از ورق با روشنوار محدود (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 بررسی کمانش حرارتی ورق های با خواص ناهمسان در ضخامت نسبتا ضخیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی کمانش حرارتی ورق های کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله های کربنی به روش تحلیل ایزوژیومتریک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
16 بررسی کمانش موضعی غیرالاستیک ورق‌های قوسی با استفاده از روش نوار محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 بررسی کمانش موضعی مقاطع ساخته شده از صفحات FRP به روش نوار محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی کمانش موضعی ورق های مستطیلی با خواص ناهمسان در ضخامت و شرایط مرزی دلخواه، با استفاده از روش نوارهای محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی کمانش موضعی ورق های مستطیلی با شرایط مرزی دلخواه با تقویت کننده میانی تحت بارگذاری غیر یکنواخت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی کمانش موضعی ورق‌های کامپوزیت لایه‌ای با استفاده از روش نوار محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 بررسی کمانش موضعی ورقهای مایل سوراخدار با استفاده از روش نوار محذود اسپلاین ایزوپارامتریک (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 بررسی کمانش و فرا کمانش مقاطع فولادی سرد نورد شده با استفاده از روش نوار محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بررسی کمانش ورق های با خواص ناهمسان در ضخامت نسبتا ضخیم تحت بارهای مکانیکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی کمانش های موضعی برشی و پیچشی - جانبی مقاطع ساخته شده از صفحات کامپوزیت FRP به روش نوار محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 تحلیل ارتعاش آزاد ورق های ساندویچی با رویه های کامپوزیتی و هسته سیال هوشمند مغناطیسی با استفاده از روش نوار محدود اسپلاین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
26 تحلیل استاتیکی و ارتعاش آزاد پنل های لانه زنبوری با استفاده از روش بدون شبکه گالرکین (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
27 تحلیل استاتیکی و کمانشی ورق های نازک ویسکوالاستیک با استفاده از روش بدون شبکه باهم مکانی توابع پایه شعاعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 تحلیل استاتیکی ورق های نیمه ضخیم با خواص ناهمسان در ضخامت با استفاده از روش ترکیبی نوارمحدود و ذره ای هسته ی بازتولید برمبنای تیوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
29 تحلیل استاتیکی ورقهای ساندویچی متخلخل با ضخامت متغیر با استفاده از روش نوار محدود (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
30 تحلیل پایداری پوسته های استوانه ای به روش DQ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
31 تحلیل پایداری و استاتیکی ورق های نازک ویسکوالاستیک با استفاده از روش تفاضل مربعات تعمیم یافته (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 تحلیل پایداری ورقهای تقویت شده با استفاده از روش ترکیبی هسته بازیافتی مجدد و نوار محدود حبابی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
33 تحلیل خمشی ورق ها و پوسته ها با شکل هندسی عمومی با استفاده از روش نوارهای محدود بر اساس نظریه پوسته های بازتولیدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
34 تحلیل کمانش مکانیکی ورق های لایه ای پیزوالکتریک بر اساس تیوری اصلاح شده ی دو متغیره با استفاده از روش نوار محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
35 تحلیل کمانش و ارتعاش آزاد ورق های ساندویچی دارای ضخامت متغیر و تقویت شده با نانولوله های کربنی به روش نوار محدود اسپلاین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
36 تحلیل کمانش ورقهای نازک بر روی بستر ارتجاعی با استفاده از روش نوار محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 تحلیل کمانش ورقهای نازک دارای سوراخ بااستفاده ازروش نوارمحدود اسپلاین (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
38 تحلیل ورق های ساندویچی با هسته موجدار با استفاده از روش نوار محدود بر پایه تیوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
39 تعیین ضریب کمانش صفحات مستطیلی تحت بارهای میانی و انتهایی داخل صفحه با روش نوار محدود اسپلاین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 حل بسته کمانش حرارتی ورق های ساندویچی ناهمسان در ضخامت با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
41 فرمول بندی المان ورق نازک با استفاده از موجک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 کمانش الاستیک ورقهای ضخیم لایه لایه تحت بارگذاری حرارتی بااستفاده از نوارمحدود مختلط (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
43 کمانش الاستیک ورقهای مربعی با ضخامت پله ای ناشی از فرسایش در کشتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
44 کمانش موضعی صفحات ارتوتروپیک بر روی انواع تکیه­گاه داخلی الاستیک به­روش نوار محدود اسپلاین (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
45 کمانش موضعی ورقهای کامپوزیت لایه ای براساس تئوری زیگزاگ مرتبه بالا با استفاده از روش نوارهای محدود (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
46 مشخصه های دینامیکی ورقهای دارای سرعت محوری با استفاده از فرمولاسیون اجزاء محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 معرفی استفاده از مصالح FRP به روش NSM به عنوان روشی کارآمد در مقاوم سازی سازه‌ها (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
48 معرفی و بررسی رفتار اتصالات مرکب تیر فولادی و ستون بتنی (RCS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
49 مقاوم سازی سازه های بتن آرمه با استفاده از مصالح پیش تنیده FRP به روش نصب در نزدیک سطح (NSM) (دریافت مقاله) همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای
50 ناپایداری مکانیکی ورقهای FGM کیرشهف براساس تئوری اصلاح شده ی جفت تنش بااستفاده ازروش عددی نوارمحدود اسپلاین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران