سعید تاکی

 سعید تاکی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

سعید تاکی

Saeid Taki

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.