دکتر مرتضی اسدامرجی

دکتر مرتضی اسدامرجی استادیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مرتضی اسدامرجی

Dr. Morteza Asadamraji

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Multi-Attributive Border Approximation Area Comparison Solution for Risk Assessment of Rock Falls in Rural Mountainous Roads (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
2 اثرسنجی پارامترهای ترافکیی و جاده ای برارزیابی حوادث ریزشی محورهای کوهستانی موردکاوی: محورکرج ـ چالوس (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
3 ارایه الگوی دوره آموزش رانندگی تدافعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 12، شماره: 2
4 الگوی اولویت بندی قطعات جاده های کوهستانی از لحاظ ریسک ریزش بهمن با بکارگیری احتمال برخورد وسیله نقلیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 4
5 اولویت بندی پارامترهای رفتاری قابل ارزیابی با شبیه ساز رانندگی برای خودروهای سواری در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 14، شماره: 3
6 Modeling Driver’s Hazard Perception using Driver s Personality Characteristics (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
7 Novel Index of Budget Allocation to Practical Projects of Intelligent Transportation Systems in a Transit Corridor (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 3
8 بررسی تاثیر سیمان و الیاف حاوی آربوسل چرب بر ویژگی های مکانیکی و رطوبتی مخلوط های آسفالتی سرد امولسیونی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 9، شماره: 2
9 رتبه بندی قطعات جاده های برون شهری با استفاده از ترکیب شاخص شدت تصادفات و ممیزی ایمنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
10 شاخص کاربردی برای ارزیابی سیاست های ارتقای آموزش و آزمون رانندگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 14، شماره: 1
11 مدل ارزیابی حساسیت رانندگان نسبت به خطرات جاده ای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 12، شماره: 4
12 مدل اولویت بندی عملگرهای سرویس در معماری سیستم های حمل ونقل هوشمند شهرهای کشور با بکارگیری الگوی کوداس (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 4
13 مدل تشخیص خطر راننده بر مبنای تحرک و سرعت حرکت عوامل خطر در عرض جاده (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
14 مدل فراوانی و شدت تصادفات برون شهری با به کارگیری الگوی رگرسیون پواسون (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 31، شماره: 3
15 مدل مکان یابی جایگاه های سوخت در معابر شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 11، شماره: 2
16 مقایسه تحلیل ظرفیت آزادراه ها بر مبنای پارامترهای قابلیت اتکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی به کارگیری ضوابط علائم افقی در معابر درون شهری (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 ارائه الگوریتم اولویت بندی راه های کشور بر اساس خدمات کاربر ترافیک و مدیریت شرایط اضطراری (نمونه موردی: استان تهران) (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
3 ارائه الگوی اولویت بندی نقاط ریزشی جادههای کوهستانی برای بکارگیری سیستم هوشمند دامنه ای در شرایط محدودیت بودجه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
4 ارائه الگوی تصمیم گیری جهت تعمیر و نگهداری بهینه روسازی های آسفالتی با هدف کاهش تصادفات رانندگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
5 ارائه الگوی معماری ITSخدمات مدیریت بحران در راههای برون شهری کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
6 ارائه شاخص ریسک جاده به منظور ارسال پیام خطر به راننده (نمونه موردی: محور کرمانشاه -کنگاور) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 ارائه مدل تخصیص بهینه بودجه تعمیر و نگهداری با رویکرد ارتقای ایمنی راه های برونشهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
8 ارائه مدل تخصیص هزینه های تعمیر و نگهداری راه در کشور (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
9 ارایه الگوی آموزش رانندگی تدافعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
10 ارایه الگوی ارتباطات بین پایانه ها و زیرسیستمها جهت بکارگیری سیستمهای هوشمند محافظتی در زیرساختهای جادهای کشور (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
11 ارایه الگوی ارزیابی ریزش بهمن در جاده های کوهستانی با استفاده از پارامترهای زمین شناسی مطالعه موردی محور کرج چالوس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
12 ارایه الگوی ارزیابی ریزشی جاده های کوهستانی موردکاوی کیلومتر 85 تا105 محور کرجچالوس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
13 ارایه الگوی تعاملات میان ارگانی در مدیریت امداد جادهای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
14 ارایه شاخص و مدل کمی نوین برای ارزیابی درک خطر راننده جهت بکارگیری در آزمون دریافت گواهینامه رانندگی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 ارایه متدولوژی تعیین تعداد خودروهای امداد فنی دربزرگراه های شهری (مورد کاوی: شبکه بزرگراهی شهر تهران) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
16 ارایه متدولوژی قطعه بندی و ارزیابی مقایسه ای تردد در قطعات راههای برونشهری (موردکاوی: محور کرج-چالوس) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
17 ارایه مدل بهینه امدادرسانی و ارتباطات نهادها در شبکه های درون شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
18 ارزیابی ریسک ایمنی ترافیک معابر بلافصل ساختمانهای در حال ساخت با بکارگیری ترکیب فاصله اقلیدسی و تاکسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 ارزیابی مقایسه ای بکارگیری حفاظ های میانی (گاردریل و نیوجرسی مفصلی) مطالعه موردی آزادراه کرج-قزوین استان قزوین (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
20 ارزیابی مقایسه ای شبیه ساز رانندگی و آزمون درک خطر بر اساس تصاویر کامپیوتر جهت آموزش رانندگی در کشور (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
21 ارزیابی مقایسه ای قوانین و مقررات مرتبط با تبلیغات محیطی جهت به کارگیری در شهرهای کشور (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
22 ارزیابی مقایسه ای هزینه های سفر مدهای مختلف حمل و نقل معابر درونشهری در زمان همه گیری کرونا (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 الگوی اختصاص شبیه سازهای آموزش رانندگی به مناطق شهری براساس شاخص های مرحله ای ریسک (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
24 الگوی اولویت بندی عملگرهای سرویس در معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند برای شهرهای کشور (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
25 الگوی رتبه بندی نقاط حادثه خیز مسیر برونشهری با استفاده از ممیزی ایمنی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 الگوی طرح هندسی نواحی تداخلی بزرگراهها و (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
27 امکانسنجی بکارگیری سیستمهای مکانیاب خودکار خودرو در مدیریت بحران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
28 اولویت بندی پروژه های اجرایی سیستم های هوشمند حمل و نقل در یک کریدور کشور (کریدورتهران- بندر امام خمینی (ره)) با استفاده از الگوی شباهت به گزینه ایده آل (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
29 اولویت بندی دورههای آموزش موتورسواران کشور برای بکارگیری شبیهساز موتورسیکلت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
30 اولویت بندی سرفصل های آموزشی دوره مهارت های حرفه ای رانندگان وسایل نقلیه سنگین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
31 اولویت بندی عوامل مؤثر بر ریزش بهمن در جاده های کوهستانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 اولویت بندی فناوری های نوین نگهداری ابنیه فنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
33 اولویت بندی فناوریهای نوین نگهداری زمستانی زیرساخت های حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
34 اولویت بندی معابر درون شهری برای حمل سوخت با استفاده از روش ترکیبی GIS وشباهت به گزینه ایده آل مطالعه موردی: شبکه معابر شهرمشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
35 اولویت هزینه کرد اجرای راهکارهای ایمن سازی معابر برون شهری با توجه به مطالعات ایمنی (مطالعه موردی محورهای برون شهری استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
36 Utilizing MCDM Method in Prioritization Risk of Slope falls in Mountainous Roads (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
37 بکارگیری سیستمهای مکانیابی اتوماتیکخودرو AVL) در مدیریتبحران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
38 به کارگیری سیستم های هوشمند همیار راننده در افزایش ایمنی حمل و نقل جاده ای مسافر (مطالعه موردی آزادراه تهران – کرج) (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
39 پیشنهادی برای معماری خدمت کاربر ترابری همگانی سیستم های هوشمند حمل ونقل ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
40 تاثیر دمای تولید و تراشههای آسفالتی بر شیارافتادگی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
41 تأثیر پلیمر استایرن بوتادین استایرن SBS بر خستگی مخلوط های آسفالت ولرم WMA (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 تدوین سرفصل دوره های آموزش ترافیک به کودکان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
43 تعیین مسیر بهینه حمل محموله های خطرناک با استفاده از ArcGIS (مطالعه موردی: مشهد) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
44 حساسیت سنجی عابران پیاده خردسال نسبت به خطرات معابر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
45 رتبه بندی سرفصل های آموزش رانندگی تدافعی با استفاده از مدل جایگشتی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
46 رتبه بندی عوامل موثر بر ایمنی دوچرخه سواری با استفاده از روش بهترین و بدترین (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
47 روش پیشگیری یا کاهش حوادث ریزشی ناشی از زلزله در جاده های کوهستانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 سرفصل‎ های آشنایی کودکان با سیستم های هوشمند حمل و نقل در راستای اصلاح الگوی رانندگی در جوامع در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
49 مدل احتمال وقوع تصادف در راه های برون شهری بر مبنای ویژگی های خطرات غیرخودرویی شامل رنگ و متحرک بودن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
50 مدل انتخاب محلهای مناسب برای پناهگاهها در شرایط بحران طوفان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
51 مدل انتخاب مقاطع دارای مشکل سرعت در طول راهها (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
52 مدل اولویت بندی قطعات جاده های برون شهری برای بکارگیری سیستمهای هوشمند ارتقای ایمنی با استفاده از تکنیک آیداس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
53 مدل اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری پیش از وقوع بحران برای تقویت یک شبکه معابر شهری (مورد کاوی: معابر شهر انزلی) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
54 مطالعه مشخصات اقتصادی – اجتماعی موتورسواران با هدف احصاء مشکلات ترددی موتورسیکلت در شهر تهران (مطالعه موردی منطقه 12 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
55 نیازسنجی به سیستم های هوشمند تشخیص و اعلام خطر در استانهای مختلف کشور (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای