دکتر علی اصانلو

دکتر علی اصانلو  دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر علی اصانلو

Dr. Ali Osanlu

دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی و تحلیل روند دمای ایران در تراز ۱۰۰۰ هکتوپاسکال (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 31، شماره: 121
2 ارزیابی احتمالات وقوع محدودیت اقلیمی میدان دید و اثرات آن بر برنامه ریزی فعالیت های نظامی (مطالعه موردی: منطقه آذربایجان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 17، شماره: 55
3 ارزیابی توا نهای توپوگرافیک در تدوین راهبردهای بهینه پدافند غیرعامل برای شهرهای مرزی مطالعه موردی: شهر زاوین در نوار مرزی ایران و ترکمنستان، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 97
4 بازنمایی تجربه شغلی فرماندهان و مدیران لرستان و خوزستان در مدیریت انتظامی بحران سیلاب (۱۳۹۸) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 17، شماره: 4
5 بررسی مناقشههای مرزی ایران دوره صفوی با عثمانیان (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 3، شماره: 10
6 بررسی نگرش شهروندان به اثرات خزش شهری (مورد مطالعه: شهر دماوند) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 2
7 پیامدهای امنیتی - انتظامی خالی از سکنه شدن سکونتگاه های روستایی در استان خراسان جنوبی: یک مطالعه دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 12، شماره: 1
8 تاثیر تعامل برون سازمانی روسای کلانتری ها بر ارتقاء امنیت عمومی تفرجگاه های شهری کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 1
9 تأثیر رودخانه هیرمند و فراه رود بر امنیت اقتصادی منطقه مرزی نهبندان (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 8، شماره: 4
10 تحلیل اقلیمی تاثیر میانگین فصلی دما بر وقوع جرایم - مطالعه موردی: استان فارس؛ شهرستان های شیراز، آباده، لارستان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 115
11 تحلیلی بر شاخص های آمایش مرز در پیاده سازی و اجرای طرح های امنیتی مرز - مطالعه موردی: مرزهای شمالغرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 119
12 تدوین شاخص های ارزیابی مهارت های نقشه خوانی و فن کالک در سطح فرماندهان یگان های مرزبانی فراجا (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 11، شماره: 4
13 تعیین محدوده‌های مناسب جهت ایجاد کاربری بیمارستان در شهر قم- سرمقاله (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 9، شماره: 2
14 سنجش فضایی- مکانی شهری به منظور مکان یابی مراکز انتظامی با تاکید بر روش Fuzzy (منطقه دو و چهار شهر مقدس قم) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
15 شیوه های مدیریت انتظا می در بحران ناشی از زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 16، شماره: 1
16 کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری انتظامی سرقت منزل در کانون های جرم خیز (مورد مطالعه شهر قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 23، شماره: 2
17 لزوم مشارکت پلیس در برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 20، شماره: 78
18 مطالعه تقویم آسایش اقلیمی فعالیت یگان های نظامی و انتظامی (مورد مطالعه: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 3، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی سیاست گذاری های قومی در ایران و ارائه راهکارهای همگرایی (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری