کوروش قهرمان تبریزی

 کوروش قهرمان تبریزی

کوروش قهرمان تبریزی

Korosh Ghahramantabtizi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل چابکی سازمانی برمبنای فناوری اطلاعات در سازمان های ورزشی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 52
2 الگوی وفاداری بازیکنان فوتبال به نام تجاری پوشاک ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 16
3 شناسایی عوامل بروز پرخاشگری در بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 7، شماره: 24
4 شناسایی و الویت بندی موانع توسعه و پیشرفت فوتبال استان یزد با استفاده ازمد لهای تصمیم گیری چندشاخصه (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 39
5 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش وپرورش استان های کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 38
6 شناسایی و اولویت بندی موانع گرایش دانشجویان تربیت بدنی به استفاده از خدمات بیمه ای فدراسیون پزشکی ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 2، شماره: 5
7 شناسایی و رتبه بندی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ورزشی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 57
8 مقایسه عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی در خوابگاه های دانشجویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 5، شماره: 13
9 موانع خصوصی سازی امکانات ورزشی دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 2، شماره: 6
10 میزان فعالیت عضلات کمری- لگنی موثر در پایداری ناحیه مرکزی با تغییر مرکز ثقل در پل زدن روی سطوح پایدار و ناپایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین سرمایه روان شناختی مثبت گرا وعملکرد مربیان کاراته کشور (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
2 ارتباط درک رفتار بازخورد مثبت مربیان و رضایتمندی بازیکنان مرد لیگ برتر تنیس روی میز ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
3 ارزیابی توانمندی های روانی و مدیریتی مربیان در پرورش استعداد ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
4 ارزیابی جایگاه کارافرینی در بین اساتید مدیریت ورزشی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
5 ارزیابی جایگاه وقف و امورخیریه ورزشی در بین واقفان استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی آبادان
6 بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی دبیران مقطع متوسطه تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
7 بررسی راهکارهای فرهنگی جهت جذب خیرین در بخش ورزش استان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
8 بررسی وضعیت خدمات اینترنتی در حوزه ورزش از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
9 تاثیر رشته تحصیلی بر سکوت سازمانی دبیران تربیت بدنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
10 تاثیر شاخصهای فیزیکی استادیومهای فوتبال بر تمایل به حضور مجدد تماشاگران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
11 تاثیر عوامل ساختاری و فرهنگی بر توسعه ورزش همگانی در خوابگاه های دختران دانشگاه های دولتی جنوب شرق کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
12 تأثیر عامل اقتصادی بر توسعه کارآفرینی ورزشی در حوزه گردشگری سواحل جنوبی کشور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
13 تحلیل محتوا و روند مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
14 تعیین میزان رعایت فلسفه مربیگری مربیان ورزش مرد شهر کرمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
15 رابطه عوامل اجتماعی- فرهنگی با مدیریت عاطفه در تماشاگران فوتبال شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 رابطه مهارت های ارتباطی مدیران مدارس با خلاقیت دبیران تربیت بدنی شهر زاهدان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
17 شناسایی و اولویت بندی انگیزه های شرکت در فعالیت های ورزشی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زاهدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
18 مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت بدنی در سیستم آموزشی مدارس ایران،ترکیه و کوزوو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
19 مطالعه رفتار های پر خطر نماشاچیان فوتبال (نقش تحصیلات بر تعدیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
20 مقایسه سطح فعالیت بدنی دانش آموزان پسردبیرستان های عادی و تیزهوشان شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
21 مقایسه عوامل موثر بر وفاداری دو گروه بازیکنان فوتبال وفادار به یک و چند نام تجاری پوشاک ورزشی در لیگ برتر ایران (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
22 مقایسه قصد خرید کالاهای ورزشی ایرانی در بین دانشجویان دختر وپسرتربیت بدنی دانشگاه های دولتی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
23 مقایسه نگرش ورزشی دانش آموزان پسر دبیرستانهای عادی و تیزهوشان مطالعه موردی شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
24 مقایسه نگرش ها به بازنشستگی از دیدگاه معلمان مرد بازنشسته تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
25 موانع رقابت پذیری کالاهای داخلی با نمونه های خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
26 نقش موبایل در توسعه فرصت های کارآفرینی در ورزش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش