پروفسور ناصر حمیدی

پروفسور ناصر حمیدی استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه

پروفسور ناصر حمیدی

Prof. Naser Hamidi

استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Multi Objective Optimization Approach for Resources Procurement of Bank (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 3، شماره: 5
2 Application of Fuzzy Cognitive Map to Design the Causal Structure and Analyze the Factors Affecting Good Governance in the Ports and Maritime Organization (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 5، شماره: 2
3 Application of Fuzzy Cognitive Map to Design the Causal Structure and Analyze the Factors Affecting Good Governance in the Ports and Maritime Organization (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 6، شماره: 2
4 آرایش استراتژی های آینده در سازمان های پیچیده دولتی و عمومی (مطالعه موردی : کمیته امدادامام خمینی(ره)استان قزوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 6، شماره: 2
5 آزمون الگوی اثرگذاری محرک های مدیریت منابع انسانی پایدار با استفاده از ترکیب ISM-SEM (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 52
6 آزمون نوآوری مالی در نظام بانکداری: ارائه یک مدل هیبریدی برای پیش بینی و ارزیابی ریسک اعتباری بنگاههای متوسط و کوچک(SMEs) در بانکهای تجاری (دریافت مقاله) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 47
7 ادغام نظرات مدیریت و مشتریان در تعیین ترکیب تولید به کمک تیوری محدودیت های اصلاح شده فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 17
8 ارائه مدل اخلاق مدارانه نگهداشت نخبگان در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 35
9 ارائه مدل ارتقای مدیران مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری ایران در وزارت نفت (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 46
10 ارائه مدل برنامه ریزی ریاضی تصادفی برای بانکداری جامع با تاکید بر توانمندسازی و مهارت کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
11 ارائه مدل تصمیم گیری اخلاقی مدیران سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 52
12 ارائه مدل توسعه محصول جدید بانکی مبتنی بر بازاریابی بذر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 3
13 ارائه مدل شایستگی مدیران فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 50
14 ارائه مدل فرایندی موفقیت مراکز رشد با رویکرد فرا ترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 45
15 ارائه مدل محاسبه شاخص افشای ریسک شرکت (دریافت مقاله) مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره: 10، شماره: 36
16 ارائه ی الگوریتم تئوری محدودیت های اصلاح شده ی فازی برای مسائل ترکیب تولید با ظرفیت ، سود و زمان پردازش فازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 4
17 ارایه مدل نوآوری حاکمیتی در انجام وظایف کلان دفاعی-سیاسی دولت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 4، شماره: 4
18 ارایه ی الگوریتم تیوری محدودیت های اصلاح شده برای مسایل ترکیب تولید با ظرفیت و تقاضای فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 20
19 ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت در افزایش توانمندی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 41
20 ارزیابی شرکت های فولادسازی با استفاده از الگوی سازمان استراتژی محور (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 6، شماره: 19
21 استفاده از روش درجه امکان خاکستری به منظور رتبه بندی پروژه های استراتژیک در سازمان (مطالعه موردی: گروه مپنا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 2
22 اولویت بندی عوامل استراتژیک مدیریت سلامت با رویکرد پیوندی: مورد مطالعه بیمارستان های دولتی شهر رشت (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 1
23 اولویت بندی عوامل موثر در مسئولیت اخلاقی و اجتماعی در سه سطح عالی، میانی و عملیاتی با تاکید بر کارت امتیازی متوازن توسعه یافته فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 15، شماره: 66
24 Designing a proper model and software program to evaluate and predict credit risk of small and medium‑sized enterprises in commercial banks (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 8، شماره: 31
25 The Functions of Human Resources’ Recruitment and Supply at Universities in Transition From the Fourth Generation Based on the Meta-Synthesis Method (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 15، شماره: 2
26 Using Markov Chain to Analyze Production Lines Systems with Layout Constraints (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 3
27 بانکداری الکترونیک و تراکم صف باجه های بانک ها (مطالعه موردی معیارهای صف در بانکداری سنتی و الکترونیک) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 5، شماره: 2
28 بخش بندی کسب و کارهای گردشگری پزشکی ایران از دید بیماران خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 5، شماره: 18
29 بررسی تاثیر خصوصیات وب سایت فروشگاه های خرید آنلاین بر تصمیم خرید مشتری (مورد مطالعاتی: فروشگاه های خرید آنلاین دیجی کالا و بامیلو) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 2، شماره: 10
30 بررسی عوامل فردی، گروهی و سازمانی تاثیرگذار بر التزام کارکنان با رویکرد رفتاری (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 6، شماره: 1
31 بررسی و اولویت بندی جانشین های رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نگاه به ماموریت های سازمانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 54
32 بهینه سازی طرح استقرار جایگاه سوخت رسانی با کاربرد ابزار شبیه سازی در تیوری صف (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 2، شماره: 4
33 تاملی بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 3
34 تبیین و ارزیابی مولفه های موثر بر بعد سیاسی نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
35 تبیین الگوی اثربخش مدیریت دولتی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 28
36 تبیین مدل بومی توسعه اجتماعی (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 43
37 تبیین مدل مدیریت منابع انسانی نظام اداری ایران با محوریت سازمان اجتماعی چابک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 49
38 تبیین مضمونهای تعالی اخلاق سازمانی در پرتو نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 29، شماره: 1
39 تحلیل مضمون مقابله با فساد در پرتو اسناد بالادستی نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 32، شماره: 1
40 تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر حکمرانی خوب در سازمان بنادر و دریانوردی با استفاده از تکنیک دیمتل فازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 1
41 تعیین روابط علی بین پیشایندهای مدیریت منابع انسانی پایدار با استفاده از مدل سازی ساختاری- تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 3
42 تناسب و شکاف بین راهبردهای اقتضائی منابع انسانی با راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی در نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 12، شماره: 4
43 توسعه اقتصاد گردشگری مبتنی بر الگوی آمیخته بازاریابی (مطالعه موردی: شهرستان قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 6
44 حل مدل ریاضی چندهدفه تعادل بار آنلاین در خط تولید با روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و شیر مورچه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 15، شماره: 52
45 خوشه ‌بندی امکانی پروژه‌های فناورانه در مخابرات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 2
46 رتبه بندی ابعاد چابکی سازمان های دولتی ( مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی استان قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 19
47 رویکردی نرم در تصمیم گیری چندشاخصه گروهی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 16
48 شناسایی ابعاد مدل معماری منابع انسانی مثبت گرا (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 12، شماره: 3
49 شناسایی شاخص های اجتماعی-فرهنگی مربیگری تعاملی در وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 8، شماره: 0
50 شناسایی عوامل موثر بر تبلیغات همسان در صنعت بیمه (مورد مطالعه: بیمه عمر) (دریافت مقاله) فصلنامه پارس مدیر دوره: 4، شماره: 15
51 شناسایی عوامل موثر بر عملکرد مراکز رشد کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 43
52 شناسایی عوامل موثر برارتقاء سلامت نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 4، شماره: 1
53 شناسایی فرصت ها و تهدیدهای نظارت مالی دیوان محاسبات کشور بردستگاههای اجرایی (دریافت مقاله) نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز دوره: 3، شماره: 11
54 شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 1
55 شناسایی و اولویت بندی انواع جانشین های رهبری در فرماندهی انتظامی استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 15، شماره: 2
56 شناسایی و اولویت بندی جانشین های رهبری در سازمان برنامه و بودجه با نگاه به ماموریت های سازمانی بر اساس مدل حاکمیتی هیل و هوپ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 0
57 شناسایی و اولویت بندی شاخص های مثبت گرایی در مدل معماری منابع انسانی مثبت گرا در دانشگاه علوم پزشکی قزوین (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 56
58 شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار زنجیره تامین سبز در صنایع کوچک و متوسط(مطالعه موردی استان قزوین) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 80
59 صلاحیت و نحوه تعقیب محاکم کیفری در خصوص جرایم مقامات دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 2، شماره: 23
60 طراحی الگوی مربیگری تعاملی در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 48
61 طراحی سیستم ارزیابی عملکرد بر مبنای شاخص های الزامات صنایع خودروسازی با استفاده از مدل تلفیقی AHP و TOPSIS و منطق رادار در مدل تعالی سازمانی EFQM (مورد کاوی: تامین کنندگان شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 11
62 طراحی ماتریس خلاقیت مبتنی بر مدل اهمیت - عملکرد در بخش سلامت کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 3، شماره: 3
63 طراحی مدل بهینه انجام وظایف اجتماعی دولت با رویکرد حاکمیتی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 34، شماره: 1
64 طراحی مدل تعالی اخلاق سازمانی برای سازمانهای دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 45
65 طراحی مدل شایستگی مدیران فرهنگی آینده با استفاده از رویکرد آمیخته (مورد مطالعه :وزارت فرهنگ وارشاد اسلا می) (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 8، شماره: 1
66 طراحی مدل محرک های پیچیدگی موثر برارزیابی عملکردسازمان های پیچیده دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 46
67 طراحی مدل محرک‌های پیچیدگی سازمانی در بخش دولتی ایران با نگاه بر بازتعریف پیچیدگی سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 5، شماره: 1
68 طراحی مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور برای آموزش وپرورش (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 16، شماره: 33
69 طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سازمان های آینده چابک در نظام اداری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 7، شماره: 1
70 طراحی و تبیین الگوی اثربخش نظام اداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
71 عوامل موثر بر ماندگاری پزشکان متخصص در استان های کمتر توسعه یافته و مناطق محروم از دیدگاه آنان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 5
72 قابلیت اجرایی جانشین های رهبری در انجام ماموریت های سازمانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 16، شماره: 3
73 کارآفرینی فردی و بنگاهی مطالعه ای در اداره کل تربیت بدنی استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1، شماره: 2
74 کاربرد برنامه ریزی چند هدفه فازی در توسعه یک مدل کنترل موجودی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 6، شماره: 2
75 مدل ساختاری التزام کارکنان در سازمان‌های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 2
76 مدلسازی سازمانی با استفاده از علم مهندسی سازه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 19
77 مدلهای غیر خطی، تحولی در بهینه یابی جعبه های سیاه در رابطه بین شیوههای منابع انسانی و عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 14، شماره: 51
78 معیارهای تصمیم گیری اخلاقی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 41
79 مقاله پژوهشی: طراحی الگوی ایجاد سرمایه انسانی در سازمانهای دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دفاعی دوره: 18، شماره: 2
80 نمایشگاه های آثار تاریخی و تاثیر آن بر گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 4، شماره: 3
81 همبستگی استقلال مدیران و کنترل راهبرد با بهره وری سیستم های ساخت و تولید با میانجی گری سیاست های سازمانی در سازمان های تولیدی ارومیه (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی طرح تکریم ارباب رجوع رویکرد مدیریت عملکرد یا ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی: ارزیابی در دستگاه های اجرایی استان قزوین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
2 ارائه الگوی شایسته گزینی در ادارات دولتی استان قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
3 ارائه الگوی مفهومی نظام اداری اثربخش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
4 ارائه تکنیک GRA به منظور پیش بینی بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (مطالعه موردی: شرکت های شیمیایی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
5 ارائه مدل توسعه گردشگری غذا در استان گیلان با روش ISM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
6 ارائه مدل توسعه یافته افکارسنجی مراجعین دستگاههای اجرایی استان قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
7 ارائه یک مدل MCDM برای آلودگی هوا در شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
8 ارائه یک مدل MCDM برای تأمین مالی صنعت توریسم در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
9 ارایه مدل پیوندی ارزیابی-رتبه بندی فازی اعتباری چند شاخصه برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط نوآور (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
10 ارتباط سبک زندگی مناطق داغ با نظم و امنیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
11 ارزیابی مکانیزم های یادگیری سازمانی در شعب بانک ملت و ملی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
12 ارزیابی نقش استراتژی های اقتصاد زیستی در توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
13 ارزیابی نقش توسعه بنگاه های کارآفرین در پویایی اقتصادی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
14 اصلاح تصویر ذهنی گردشگران برای سفر به ایران (image bulding) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
15 اولویت بندی بیمارستان های منتخب شهر تهران در جذب توریست برای درمان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
16 اولویت بندی توانمندی های استان آذربایجان غربی در راستای توسعه گردشگری سلامت (دریافت مقاله) سومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
17 Design and evaluation of social development model in Zanjan neighborhoods (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
18 Evaluation of factors affecting the financing of tourism industry in Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
19 Fuzzy assessment of agility in public organizations (Case Study: social security organization of Qazvin) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
20 بررسی ابعاد تسهیم دانش و تعریف سنجه های مرتبط در سازمان های پروژه محور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
21 بررسی اثربخشی مدل امنیت سیستم های اطلاعاتی در انواع سازمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
22 بررسی اثرگذاری فرایند مدیریت دانش برکارافرینی مطالعه موردی دربنگاه های کوچک شهرالوند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
23 بررسی امنیت مسافران درشبکه ریلی بامدل سه مقطعی درفضای فازی مردد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
24 بررسی تاثیر استراتژی های سبز بر کسب وکار شرکت ها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
25 بررسی تاثیر برگزاری دوره های آموزشی مدیریت سبز در توجه خانه داران هتل به حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
26 بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر مدیریت زنجیره تامین سبز مرکز درمانی سینا تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
27 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی با تعدیل گری مسئولیت پذیری اجتماعی (مورد مطالعه: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تکنولوژی، مهندسی، علوم و کسب و کارهای فناورانه
28 بررسی تاثیر سلامت سازمانی بر بهبود اجرای مدیریت انرژی در سازمان (مورد کاوی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان) (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
29 بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی در انتخاب بیمارستان از منظر گردشگران پزشکی در بیمارستان های منتخب شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
30 بررسی تاثیر کیفیت خدمات در جذب گردشگر (محدوده مورد مطالعه: پارک مینیاتوری تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت
31 بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان با در نظرگرفتن متغیرهای میانجی رضایت شغلی و حس تعلق سازمانی مورد مطالعه: پلی کلینیک تخصصی شهید فهمیده فردیس سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
32 بررسی رضایت مشتریان از خدمات رسانه ای تلفن همراه با استفاده از روش معادلات ساختاری (در بین دانشجویان دانشگاه آزاد قزوین) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
33 بررسی رفتار خریداران فروشگاه ھای زنجیره ای مبتنی بر گونھ شناسی خرید (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
34 بررسی شاخص های تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات در دستگاه های اجرایی استان گیلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
35 بررسی علل گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر صنعتی (شیشه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
36 بررسی عوامل پیشران و بازدارنده در زنجیره تامین گردشگری درمانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
37 بررسی عوامل موثربراستقرار مدیریت دانش درنیروهای مسلح استان قزوین (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
38 بررسی قابلیت بکارگیری استاندارد سرمایه گذاری در منابع انسانی در یک سازمان دولتی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی
39 بررسی موانع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اجرای دستورالعمل پیشنهادی ( پست دوم در شرایط بحران) در جمعیت هلال احمر ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
40 بررسی موانع توسعه دولت الکترونیکی بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
41 بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت: کسب و کارهای کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان
42 بررسی میزان کارایی گزارش تفریغ بودجه بر پیش گیری از وقوع واخواهی های مالی دردستگاه های اجرایی استان گیلان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
43 بررسی نقش پلیس و احساس امنیت اجتماعی بر سبک زندگی شهروندان شهر قزوین مطالعه موردی جوانان 18-24 ساله شهرقزوین (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی،نظم و امنیت
44 بررسی نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین سبز در رابطه بین جهتگیری استراتژیک و عملکرد مرکز درمانی سینا تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
45 بررسی وضعیت کنونی زندگی کاری پرستاران دربیمارستان های قزوین با رویکردی فازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
46 بی توجهی به گردشگری روستایی و عشایری با توجه به وجود اقوام وطوایف مختلف در کشور و عدم توسعه ی روستاهای هدف گردشگری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
47 تاثیر بکارگیری اتوماسیون اداری بر کارایی و اثربخشی (همراه با مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
48 تاثیر جاذبه های طبیعی بر توسعه ی اکوتوریسم استان قزوین با تاکید بر اقلیم (دریافت مقاله) هفتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
49 تاثیر سریال های شبکه های ماهواره ای بر سبک زندگی خانواده های ایرانی (مطالعه کیفی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
50 تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر تقویت کارکردهای ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی
51 تاثیر شفافیت سازمانی بر سکوت سازمانی با در نظر گرفتن متغیر میانجی اعتماد سازمانی دردانشگاه علوم پزشکی قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
52 تاثیرعوامل کلیدی رهبری تحول آفرین بر بهبود مراحل اجرای مدیریت دانایی (مورد کاوی شرکت برق منطقه‌ای خراسان) (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
53 تجزیهوتحلیل اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانهها در نسبت های مالی شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
54 تحلیل و بررسی صادرات و ورود به بازار خارجی (بازارگرایی صادرات) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
55 تخمین و پیش بینی بین شاخص TEPIX باشاخص صنعت بانک هابامدل های GARCH (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
56 تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گروهی فازی برای انتخاب مواد اولیه در صنعت ریسندگی (مطالعه موردی انتخاب الیاف) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
57 توسعه روش PROMETHEE II وکاربرد آن درصنعت موادغذایی مطالعه موردی درمحصول شیر استان البرز و قزوین (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
58 رفتارشناسی خرید سبز و مدیریت بازاریابی سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت وسیستم های فازی
59 سنجش اثربخشی کیفیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات با استفاده از مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
60 شبیه سازی مدل نگهداشت نیروی انسانی با رویکرد سیستم پویا (سازمان تامین اجتماعی استان البرز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
61 شکاف های کیفیت خدمات آموزشی در رشته مدیریت صنعتی (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
62 شناسایی و ارزیابی شاخص های تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات مطالعه موردی: دستگاه های اجرایی استان گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
63 شناسایی و اولویت بندی ابعاد ،مولفه ها،شاخص ها و سنجه های موثر در ارتقای مدیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
64 شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی صادرات تولیدات داخلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
65 شناسایی و اولویت بندی عوامل محیطی موثر بر برنامه ریزی استراتژیک در گروه صنعتی ایلیا استیل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
66 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه پایدار گردشگری با استفاده از تکنیک DEMATELو ANP‏(مورد مطالعه:شهرستان قزوین) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
67 شناسایی و اولویت بندی قابلیت های گردشگری منطقه آزاد انزلی و تأثیر آن بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
68 شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای طرح نسخ الکترونیک(مورد مطالعه: بیمارستان ولایت شهر قزوین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری نوین
69 شناسایی و وزن دهی معیارهای تاثرگذار در تخصیص چند سطحی کارانه در بانک مطالعه موردی: بانک دی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
70 شناسایی،ساختار دهی و اولویت بندی روش های تامین مالی (رویکرد ترکیبی Delphi-DEMATEL-ANP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
71 طراحی مدل تخصیص چندسطحی کارآنه در بانک (مطالعه موردی: بانک دی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
72 قابلیت های رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط صادراتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
73 مدل یکپارچه برای سیستم های پویا درون سلولی با تولید برنامه ریزی و طرح درون سلولی با تولید برنامه ریزی و طرح درون سلولی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
74 موانع و چالشهای اجرای بورس الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری بورس الکترونیک
75 نقش خانواده درکنترل و پیشگیری ازآسیبهای اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
76 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای مشارکت اجتماعی و بهبود مدیریت امورشهری مورد کاوی : شهرداری تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
77 نقش کارآفرینی درتوسعه اقتصادی شرکت های کوچک و متوسط قزوین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی