دکتر مسعود آذربایجانی

دکتر مسعود آذربایجانی استاد فلسفه دین و مسائل جدید کلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر مسعود آذربایجانی

Dr. Masoud Azarbaijani

استاد فلسفه دین و مسائل جدید کلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار دینداری از دیدگاه ویلیام جیمز (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 1، شماره: 1
2 آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 7، شماره: 29
3 ارائه چارچوب مفهومی برای گفتمان علمی در باب سلامت معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 2، شماره: 1
4 ارادة آزاد، برخاسته از جوهر مجرد نفس یا ویژگی‌ای نوخاسته (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 7، شماره: 1
5 اضطراب مرگ و روش‎های اخلاقی کاهش آن؛ با استفاده از نمونه‎های مثبت در آموزه‎های اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 10، شماره: 1
6 الگوی اعتماد به نفس در اخلاق اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 10
7 الگوی زمان مند مقابله دینی در حوزه روابط با تکیه بر مفاهیم بخشایش، سپاسگزاری و امید (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 4، شماره: 2
8 اولویتیابی پژوهشی در روانشناسی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
9 بازخوانی سبک زندگی امام رضا (علیه السلام) با رویکرد روان شناختی اریکسون (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 8، شماره: 29
10 بازخوانی نظریه ایمان به مثابه اراده معطوف به باور از ویلیام جیمز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 10، شماره: 1
11 بررسی تطبیقی مفاهیم نظریه انتخاب و آراء صدرالمتالهین ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 2
12 بررسی چالش میان اخلاق مراقبت و بی طرفی اخلاقی در روابط والدین و فرزندان از منظر اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 13، شماره: 26
13 بررسی رابطه بین دین باوری ، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
14 بررسی وابستگی روان شناختی اخلاق به دین با روش تجربی مطالعه موردی در همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 11، شماره: 1
15 برنامه تعاملات دینداری برای دانشجویان: ساخت و روایی یابی (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 4
16 پیشینه مضامین، موضوعات و ساختار بصری خیالی نگاری های دوره ی قاجار در هنر ایران (با تکیه بر منابع مکتوب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 31
17 تاثیرات والدین بر دینداری فرزندان از منظر روان شناسی دین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
18 تبیین مفهوم تعادل در زندگی از دیدگاه اسلام و شناسایی عوامل سطح فردی موثر بر تعادل کار- خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 9، شماره: 30
19 تبیین و بررسی مولفهی تمایلات در تفکر انتقادی از منظر فرهنگ قرآنی و روانشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه قرآن ، فرهنگ و تمدن دوره: 1، شماره: 2
20 تحلیل محتوای کتب منبع رشته های مشاوره و روان شناسی بالینی دانشگاه های ایران از لحاظ میزان توجه به نیازهای دینی/ معنوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 13، شماره: 27
21 تحلیل هوش اخلاقی و مولفه های آن بر اساس روایات (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
22 تحلیلی از مبانی و مولفه های مثبت اندیشی و راهکارهای پیدایش آن در اسلام و عهدجدید (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 14
23 تدوین الگوی مفهومی مقابله دینی با استرس بر اساس آموزه های قرآن کریم: نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 6، شماره: 1
24 تدوین پروتکل درمانی بر اساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعالسازی طرحواره های معنوی-اسلامی در رضایتمندی زناشویی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
25 تعیین اهداف تغییر رفتار و روان انسان در سخنان امام علی(ع): پژوهشی با روش تحلیل محتوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
26 توجیه ایمان از دیدگاه ویلیام جیمز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 5، شماره: 19
27 تهیه و تدوین برنامه مهارتهای ارتباطی و تعاملات عاطفی در بستر ارزشهای دینی، جهت افزایش رضامندی زوجیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 3، شماره: 2
28 تهیه و ساخت مقیاس باورهای وجودی بر اساس قرآن کریم (با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبائی) در بین افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلورزیس (ام اس) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 44
29 درآمدی بر نظریه مدیریت تحول در علوم انسانی (با تاکید بر نقش محوری عوامل جامعه شناختی) (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 82
30 رشد اخلاقی کودکان در کشاکش رسانه و خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق دوره: 16، شماره: 39
31 روششناسی غزالی در روانشناسی دین (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 19، شماره: 74
32 رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
33 ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش استعداد شغلی طلاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 10، شماره: 18
34 ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس شجاعت براساس منابع اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 5، شماره: 4
35 سبک زندگی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و دالایی لاما (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 11، شماره: 20
36 سنجش بنیان‎های روشی و شناختی نظام‎نامه‎ اصول اخلاقی مشاوره ایالات متحده‎ آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 15، شماره: 29
37 سنجش مفاهیم اخلاقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 2، شماره: 1
38 ظرفیت شناسی روان شناسی برای سبک زندگی (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 2، شماره: 2
39 قصه گویی و تحول مفهوم خدا در کودکان ایرانی و لبنانی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 6، شماره: 24
40 کاربرد نظریه حوزه های معنایی در بررسی مفهوم کرامت بر پایه منابع اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 23، شماره: 80
41 کاستی های دانش روان شناسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 5، شماره: 19
42 مبانی نظری نقش مدیریتی مرد در خانواده با رویکردی روان شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 12
43 مدیریت داخلی سیستمی خانواده براساس گذشت در آیات و روایات و مداخله کوتاه مدت رها-آشکارسازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 7، شماره: 2
44 معنای زندگی به روایت حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 3، شماره: 3
45 مقایسه تاثیر دو برنامه مداخله ای شناخت درمانی گروهی و معنویت محور گروهی مبتنی بر دیدگاه اسلام در طب تسکینی بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سرطان پستان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 3
46 نقش دین در اتحاد و اختلاف با رویکرد روان شناختی اخلاقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 6، شماره: 1
47 نگاهی به مباحث یادگیری در فلسفه اشراق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
48 نگاهی فلسفی به روش تحقیق در روانشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 25، شماره: 98
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش برنامه مهارت های ارتباطی و تعاملات عاطفی با رویکرد آموزه های دینی بر رضامندی زوجیت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
2 انسان شناسی از دیدگاه ویکتور فرانکل و مقایسه آن با دیدگاه اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
3 ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس شجاعت براساس منابع اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت