دکتر فرهاد باباجمالی

دکتر فرهاد باباجمالی استادیار گروه آموزشی، فرش دانشکده، صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر فرهاد باباجمالی

Dr. Farhad Babajamali

استادیار گروه آموزشی، فرش دانشکده، صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلومتری تولید یخ و هویت مکانی زیستگاه های ایران مرکزی(ایده ای در حوزه دانش ژئومورفولوژی ایران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 1
2 ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در مناطق روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 10، شماره: 30
3 تحلیل انسان شناسانه فرش سیستان و بلوچستان با رویکرد فرهنگی-اعتقادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 16، شماره: 38
4 کوپلینگ، نظریه ای بنیادین در هویت مدنی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی حضور عنصر خیال بر طرح گلستان در فرش صفوی (با تاکید بر آراءمحی الدین ابن عربی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران
2 بررسی حضور عنصر خیال بر نقش مایه خیر و شر در فرش صفوی با تاکید بر آراء محی الدین ابن عربی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
3 عبا بافی هنری در حال خاموشی (عبای نایین) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی