بهروز محبی صمیمی

 بهروز محبی صمیمی مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اردبیل

بهروز محبی صمیمی

Behrooz Mohebi Samimi

مدیر عامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.