امیرحسین پیشگویی

 امیرحسین پیشگویی

امیرحسین پیشگویی

Amirhossein Pishgoyee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلودگی زدایی از مصدومین حوادث هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 2
2 اهمیت خودکارآمدی در پرستاران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 2
3 بررسی اثرات دو روش آرام سازی بنسون و پیشرونده عضلانی بر شدت درد بیماران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 2
4 بررسی تاثیر آموزش تریاژ به روش الگوی پیش سازمان دهنده بر آگاهی پرسنل پرستاری تیم های بحران بیمارستان های منتخب آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 3
5 بررسی تاثیر اجرای کارگاه آموزشی مواجهه با مصدومین جنگ های نوین بر عملکرد پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی تاثیر برنامه آموزشی تغذیه محور بر خستگی بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 2
7 بررسی توانایی وجوه نقد حاصل از فعالی تهای عملیاتی درپیش بینی وجوه نقد آتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 26
8 پرستاری مبتنی بر شواهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 2
9 تاثیر ماساژ شیاتسو برشدت درد ناشی از رگ گیری به منظور انجام همودیالیز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 1
10 تازه های احیاء قلبی ریوی پایه بر اساس راهنمای احیاء قلبی ریوی 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 1
11 تریاژ و درمان در صدمات تشعشعی سلاح های کشتارجمعی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 10، شماره: 1
12 تفکر انتقادی و تصمیم گیری مناسب در فرآیند پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 12، شماره: 1
13 شیوع دردهای ستون فقرات (فوقانی و تحتانی) و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بیمارستا نهای آجا واقع در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
14 نوروپاتی دیابتی و پیشگیری از آن (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 11، شماره: 1
15 وضعیت بار روانی و کارکرد مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 19، شماره: 1