پروفسور محمد حسن زاده

پروفسور محمد حسن زاده Knowledge and Information Science Dept., Tarbiat Modares University

پروفسور محمد حسن زاده

Prof. Mohammad Hassanzadeh

Knowledge and Information Science Dept., Tarbiat Modares University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزشگذاری ویژگی های موجودیت های الگوی مفهومی اف. آر. بی. آر. از دیدگاه کاربران فهرست های رایانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 19، شماره: 1
2 An Overview of the Concepts, Classifications, and Methods of Population Initialization in Metaheuristic Algorithms (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در مهندسی کامپیوتر و فناوری دوره: 7، شماره: 1
3 آسیب شناسی سیستماتیک نظام تجاری سازی علم و فناوری در کشور (دریافت مقاله) مجله آموزش عالی ایران دوره: 13، شماره: 1
4 ابعاد شبکه هم نویسندگی بین المللی ایران در حوزه نانوفناوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 5، شماره: 1
5 ارائه یک متدولوژی بهبودیافته برای تحول دیجیتال مدل کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 1
6 ارائه‌ی چارچوب سیاست‌گذاری فناوری‌های نوین بااستفاده از شناسایی عوامل موثر بر توسعه‌ی نظام نوآوری فناورانه با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 1
7 ارزیابی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در پایگاه های استنادی وب آو ساینس، اسکوپوس و گوگل اسکالر بر پایه شاخص های اچ.، جی. و پارامتر ام (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
8 ارزیابی تطبیقی کیفیت محتوای نمایه های استنادی (ISI Web of Science Scopus) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 2
9 ارزیابی قابلیت های جست وجوی نرم افزارهای علوم اسلامی (قرآن، حدیث، فقه و احکام) شهر قم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 19، شماره: 3
10 ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های عمومی شهرستان رامسر و تنکابن با استفاده از ابزار لایب کوال (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 5، شماره: 17
11 ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور در شهر قزوین با استفاده از ابزار لیب کوال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 15، شماره: 1
12 اندازه گیری دارایی های دانشی یک کشور: نظام های دانشی برای توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 11، شماره: 1
13 اولویت بندی اقدامات کتابخانه های عمومی ایران در جهت افزایش رضایت کلی کاربران براساس مدل کانو و تاثیر عملکرد نامتقارن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 4
14 Generating The Genealogy of Digital Transformation Documents Using Visualization Techniques (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پردازش دانش دوره: 3، شماره: 4
15 Impact of Internet of Things Governance on Productivity in Agriculture Sector with AI-aided Agriculture Knowledge Managers (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پردازش دانش دوره: 1، شماره: 1
16 Indicators Related to Theorizing Measurement (a Capacity Measurement Framework) (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 1، شماره: 2
17 Knowledge Extraction as an Emerging Discipline: A Bibliographic Analysis (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پردازش دانش دوره: 3، شماره: 2
18 Providing a Conceptual Framework for Knowledge-oriented learning (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پردازش دانش دوره: 1، شماره: 1
19 Usability Evaluation of the Mask Mobile Application: The Official Application of the Iranian Government (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 1
20 بازدارنده های فراسازمانی رشد ظرفیت پدیده نظریه پردازی در دانشگاه های ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 13، شماره: 4
21 بررسی اثرات احتمالی بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران: رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 2
22 بررسی تطبیقی جست وجو از طریق عنوان و نشانی اینترنتی موتورهای کاوش در میزان ربط نتایج بازیابی اطلاعات توسط کارشناسان استانداری همدان (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 25
23 بررسی تناسب الگوی تعالی سازمانی با کتابخانه های دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 3
24 بررسی جریان اطلاعات در پژوهشکده های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 6، شماره: 23
25 بررسی جریان اطلاعات در مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 8، شماره: 30
26 بررسی رابطه سبک رهبری مدیران کتابخانه ها و میزان خلاقیت آنان (مطالعه موردی: کتابخانه های دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 13
27 بررسی راهکارهای ارتقای مشارکت موثر ایران در دانش جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 17، شماره: 41
28 بررسی سازگاری میان کتاب های منتشرشده و مباحث آموزشی کتابداری و اطلاع رسانی در مقطع کارشناسی در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 1، شماره: 1
29 بررسی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های دانشگاه های شهر تبریز بر اساس مدل کامرون و کوئین (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 6، شماره: 22
30 بررسی مفهوم نظام مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 4
31 بررسی مقایسه ای آمیخته های بازاریابی بین ناشران رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و ناشران برگزیده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 5، شماره: 1
32 بررسی مقایسه ای درون دادها و برون دادهای جریان اطلاعات در پژوهشکده های آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 2، شماره: 1
33 بررسی موانع نظریه پردازی علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه-های ایران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 12، شماره: 46
34 بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه های وابسته (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 14
35 بررسی نگرش کاربران کتابخانه های دانشگاهی در زمینه ارائه خدمات عمومی الکترونیکی در کتابخانه ها ی دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 4، شماره: 14
36 بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ضریب تاثیر نشریات حوزه اقتصاد مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 2، شماره: 1
37 بررسی و مقایسه اشتراک دانش در میان کتابداران عضو گروه های بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی ایران، آمریکا و استرالیا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 1
38 تاثیر کتاب درمانی بر سلامت روانی زندانیان (مطالعه موردی: ندامتگاه زنان شهر ری) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 6
39 تأثیر سواد اطلاعاتی کاربران بر صحت اطلاعات منتشره در شبکه‌های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 2
40 تأثیر مؤلفه‌های سازمانی بر کاربست شبکه‌های اجتماعی درکتابخانه‌‌های دانشگاهی ایران: از وضع موجود تا آرمانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 2
41 تبیین بسترهای پیاده سازی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
42 تحلیل اثرات واسطه ای مولفه های مدیریت دانش در بهبود عملکرد منابع انسانی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 2
43 تحلیل تولید علم ایران در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ بر اساس آمار پایگاه های «موسسه اطلاعات علمی» ISI)) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 1، شماره: 3
44 تحلیل جریان اطلاعات از دانشگاه اراک به جامعه (دستگاههای اجرایی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 4، شماره: 1
45 تحلیل عامل های اثر گذار بر تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 1، شماره: 1
46 تحلیل عوامل بازدارنده تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 7، شماره: 24
47 تدوین مدل ارتباطی مطلوبیت کاربران پایگاه‌های اطلاعاتی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 1
48 تعیین عناصر تشکیل دهنده مخزن دانش سازمانی در دانشگاه های کشور و ارایه یک چارچوب مفهومی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 1
49 تولیدات علمی نمایه سازی شده ایران و کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه در WOS (۲۰۰۳- ۲۰۰۷) (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 2، شماره: 6
50 جامعه علمی، روابط علمی و هم تالیفی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 19، شماره: 44
51 چالش های اثربخشی تحقیقات در علوم انسانی و اجتماعی در ایران: تحلیلی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 7، شماره: 2
52 دسترس پذیری وب: مفاهیم و کاربردها (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 20، شماره: 46
53 دیدگاه جامعه کتابداری و اطلاع رسانی در خصوص تغییر در محتوا، آموزش و عنوان رشته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 3
54 دیدگاه مسئولان و صاحب نظران فرهنگی کشور درباره راه اندازی مرکز اطلاع رسانی اکو در ایران (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 9، شماره: 32
55 رابطه بین فرهنگ سازمانی و کیفیت خدمات در کتابخانه های وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی در شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 4
56 رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 5، شماره: 2
57 راه کارهای موثر بر جذب مخاطب به کتابخانه های عمومی ایران : مطالعه ای دلفی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 6، شماره: 2
58 رتبه بندی کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی بر اساس خدمات کتابخانه ای با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 4
59 زنجیره ارزش تحقیق و توسعه در نظام ملی نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 4
60 سازوکار ملی ترویج علم در ایران؛ با تمرکز بر سیاست گذاری و پیاده سازی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 3
61 سایبرنتیک و الگوی مدیریت مد زودگذر (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 9، شماره: 33
62 سنجش عملکرد مدیریت در کتابخانه های دانشگاه های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 17
63 شناسایی اجزای ضروری موثر بر استخراج هوشمند دانش در سازمان ها: مطالعه فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 9، شماره: 2
64 شناسایی اهداف مرتبط با کتابخانه های عمومی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 12
65 شناسایی عوامل موثر بر اطلاع آفرینی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 6، شماره: 2
66 شناسایی قابلیت های مدیریتی شبکه اجتماعی علمی دانش آموزی از دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 16، شماره: 1
67 طراحی مدلی تعاملی عملیاتی برای اشاعه گزینشی اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس) (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 9، شماره: 32
68 علم در قاب تصویر: عناصر اساسی برنامه سازی تلویزیونی با رویکرد ترویج علم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 24، شماره: 91
69 عوامل پیش برنده و باز دارنده در استفاده از کتابخانه های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 3
70 فراتحلیل مطالعات کاربران کتابخانه های عمومی از منظر پیشینه پژوهی: مروری نظامند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 13، شماره: 2
71 کارکرد عنوان و نشانی اینترنتی در بهبود ربط نتایج بازیابی اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 1
72 کتابخانه های دیجیتال: طرز کار،ساختار و کتابداران و اطلاع رسانان آینده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 12، شماره: 3
73 مدلسازی موانع نظریه پردازی علم اطلاعات و دانش شناسی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 27
74 مدیریت دانش در عمل: نقد و بررسی کتاب راهبرد دانش و مدیریت دانش (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 5
75 مسائل مدیریت دانش در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 11، شماره: 4
76 مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های عمومی و دانشگاهی شهر تهران و بررسی رابطه آن با رضایت کاربر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 18، شماره: 3
77 مقایسه اثربخشی کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
78 ممیزی دانش در سازمان‌های پروژه محور: به‌سوی یک مدل مفهومی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 1
79 موانع رشد ظرفیت پدیدۀ نظریه‌پردازی در ایران: موردکاوی دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 10، شماره: 1
80 مولفه های درحال تغییر ممیزی دانش در سازمان های پروژه محور: از حال تا آینده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 14، شماره: 2
81 میزان تحقق اهداف دوره های آموزش ضمن خدمت در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 4، شماره: 16
82 واکاوی تصویر ذهنی مردم از کتابخانه عمومی ایران (با اتکاء بر نظریه زمینه ای) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 26، شماره: 2
83 هم تالیفی در مقالات ایرانی مجلات ISI در طول سالهای ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۵ و رابطه آن با میزان استناد به آن مقالات (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوبی سیستمی جهت ارزشیابی سیستم نوآوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
2 ارائه یک سیستم خبره برای بهبود کیفیت فرایند آموزش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
3 ارایه یک روش شناسی جامع برای پایش حوزه های راهبردی علم جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
4 ارزیابی عملکرد سیستمهای خبره درآموزش وب محور و تاثیر آن برتسهیل عملکرد یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
5 اقتصاد دیجیتال از منظر تحول دیجیتال در دوران انقلاب صنعتی چهارم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
6 برآورد وضعیت زیرساخت های مورد نیاز برای استقرار مدیریت دانش در منطقه شانزده شهرداری تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک
7 بررسی رابطه برهمکنش مولفه مدیریت دانش و کارایی درواحدهای صنعتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
8 بررسی عملکرد پژوهشی موسسات پژوهشی : مطالعه موردی دانشکده فنی دکتر شریعتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
9 بررسی نوع بیان و نوع روابط بین کلمه ای استفاده شده در بیان انواع پرسشها در بین دانش آموزان دبیرستانی استعداد درخشان (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
10 بررسی وضعیت مدیریت دانش در نهاد کتابخانه های عمومی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
11 تبیین فرایند مدیریت دانش بالینی درپرستاران: یک مطالعه گراندد تئوری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
12 تعامل حرفه کتابداری و اطلاع رسانی با فرایند جهانی شدن (دریافت مقاله) همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
13 درک پرستاران ازفضای دانش آفرینی دربالین براساس یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
14 ساختار و چیدمان تاریخی مفاهیم علم اطلاعات و دانش شناسی در ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی ادکا
15 سازمانی: رویکردی برای یادگیری سازمانی و مدیریت دانش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
16 شناسایی عناصر داده و ویژگی های کلیدی سلامت از راه دور مبتنی بر وب برای کاهش بار سلامت روان ایجاد شده در طول همه گیری: دوران پساکروناویروس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی تله مدیسین
17 شناسایی و اولویت بندی معیارهای انتخاب فناوری مناسب مدیریت دانش (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
18 کاربرد مولفه های سواد اطلاعاتی در مدیریت دانش سازمان ها (دریافت مقاله) همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها
19 مدیریت دانش فرایندها در زنجیره فرایندهای ارائه خدمات ( مطالعه موردی واحد پشتیبانی فنی و شبکه یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
20 مدیریت هوشمند پسماند بر پایه اینترنت اشیا: گامی در مسیر شهر دانش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند چالش ها و راهبردها
21 مطالعه و ارزیابی شیوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی (دریافت مقاله) همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
22 موانع زیر ساختی اعمال مدیریت دانش در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
23 نقش اطلاع رسانی موثر در مدیریت اراضی، فرسایش خاک و توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار
24 نیمه تاریک بانکداری همراه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه
25 نیمه تاریک بانکداری همراه (دریافت مقاله) همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها