محمد بازیار

 محمد بازیار گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران

محمد بازیار

Mohammad Bazyar

گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Differentiation of Out-of-Pocket Expenditures in Cancer Patients; A Case Study in the Cancer Institute of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 1، شماره: 2
2 Hospital Cost Associated with Pediatrics Urinary Tract Infection: Before and After Health Sector Evolution Program in the West of Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 3، شماره: 4
3 بیمه سلامت و جمعیت سالمندی (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 23، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادغام صندوق های بیمه سلامت در ایران: چه چالش هایی باید مورد توجه قرار بگیرند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی
2 بررسی اثر سبک رهبری مدیردر نوآوری کارکنان (مطالعه ای در مدیران میانی صنعت خودروسازی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
3 بررسی نحوه نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی ایلام به مفاهیم سلامتی و بیماری و عناصر فرهنگی تاثیرگذار برآن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
4 شناخت تعیین کننده های اجتماعی اقتصادی سلامت؛ سرآغاز عدالت در سلامت (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
5 مروری بر 95 سال مداخلات سیاستی در نظام بیمه ای سلامت ایران: همچنان تلاش برای دستیابی به پوشش همگانی بیمه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی