دکتر محمدمهدی سپهری

دکتر محمدمهدی سپهری استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدمهدی سپهری

Dr. Mohammad Mehdi Sepehri

استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی مدل چند هدفه در مکانیابی تسهیلا ت شبکه سبز و زنجیره تامین حلقه بسته با وجود عد م قطعیت: مراکز خشکشویی بیمارستان های محب (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 4
2 A Systematic Literature Review of Organization Resilience, Business Continuity, and Risk: Towards Process Resilience and Continuity (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 1
3 Analysis of Iranian construction sector occupational accidents (۲۰۰۷-۲۰۱۱) (دریافت مقاله) مجله علمی مروری دوره: 2، شماره: 7
4 ارایه مدل عامل بنیان جریان بیمار جهت افزایش کارایی اتاق عمل (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 8، شماره: 2
5 ارزش گذاری کسب وکارهای نوپا در دور اول تامین مالی خطرپذیر با در نظر گرفتن اختیارات حقیقی قبل و بعد از تجاری سازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 9، شماره: 2
6 اندازه گیری و تحلیل راهکارهای کاهش زمان انتظار مراجعین به مراکز درمانی عمومی بر پایه شبیه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 9، شماره: 5
7 Error Coverage in Operating Room Processes by Combined RCA and Fuzzy ANP Method - Case Study: Government Hospital in Tehran Province (دریافت مقاله) مجله مهندسی در تحقیقات صنعتی دوره: 2، شماره: 4
8 The Readiness of Hospitals to Implement the RFID Technology (دریافت مقاله) مجله پزشکی سفر و بهداشت جهانی دوره: 3، شماره: 3
9 بررسی عوامل انسانی و موقعیت زمانی و مکانی موثر بر وقوع حوادث شغلی در صنعت ماهیگیری در ایران (۱۳۹۰-۱۳۸۶) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 22، شماره: 3
10 بهبود الگوریتم خوشه بندی مشتریان برای توزیع قطعات یدکی با رویکرد داده کاوی (k-means) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 2
11 بهینه سازی معاملات خدمات حمل ونقل دربازارگاه های الکترونیکی حمل ونقل با رویکرد حراج ترکیبی دوبل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 4
12 بهینه یابی سبدسرویس در مسائل مسیریابی چند سطحی - چند محصولی و چندقرارگاهی وسایل نقلیه با هدف حداقل نمودن هربنه های توزیع (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 1
13 پیش بینی مقدار تجویز داروی اریتروپویتین در بیماران همودیالیزی- رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 25، شماره: 129
14 تحلیل تغییرات ساختاری بخش های مشتریان با روش ترکیبی خوشه-بندی و قوانین انجمنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 3
15 توسعه مدل ریاضی تعیین استراتژی مدیریت دارایی فیزیکی بر اساس فاکتورهای تامین، نگهداری و تعمیرات (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 15، شماره: 51
16 توسعه مدل هم راستایی راهبردی کسب وکار و فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 14
17 چارچوب مفهومی طراحی منظر محوطه بیمارستان از سطح نظری تا قلمروی اجرایی (با تلفیق مرور سیستماتیک و تحلیل محتوا) (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 15، شماره: 65
18 چارچوبی برای استخراج دانش ضمنی از مستندات علمی - مقالات رگ گشایی عروق کرونری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 2، شماره: 1
19 روشی نوین برای دستهبندی هوشمند متون علمی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 2، شماره: 2
20 سطح بهینه کارکنان بخش اورژانس بیمارستانی با رویکرد شبیه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 8، شماره: 24
21 طراحی الگوی سنجش آمادگی بیمارستان ها به منظور پیاده سازی فناوری ردفاشگر (RFID) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 2، شماره: 3
22 طراحی سامانه پگاه فرآورده های خونی: سامانه اتلاف گریز مراقبت از خون(هموویژلانس) بر پایه ردفاشگر(RFID) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 13، شماره: 3
23 طراحی مدل استقرار مجدد آمبولانس های مکان یافته (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 2
24 کاربست تحلیل شبکه اجتماعی برای استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش در سازمانهای دانش بنیان (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 2
25 کاوش الگوهای پویایی مشتریان در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 2
26 کاوش روابط میان پویایی مشتریان و روندهای بازار با استفاده از تحلیل داده های بزرگ (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 35
27 مدل اکوسیستم دولت همراه ایران، تحلیل و شناخت بازیگران اصلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوره: 7، شماره: 24
28 مدل‎سازی ترکیبی Pareto/NBD و RFM موزون فازی به‎منظور بخش بندی مشتریان در روابط غیرقراردادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 3
29 مدلی جدید برای حل مسئله تعمیرکار سیار بر پایه برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 3
30 مساله مسیریابی وسیله نقلیه متصل به حمل ونقل چندوجهی رویکردیکپارچه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
31 مسئلهی مکانیابی هاب تکتخصیصه با در نظر گرفتن امکان اختلال در هابها: مدلسازی و ارائهی الگوریتم حل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 35، شماره: 11
32 مسیریابی بهینه سیستم های حمل ونقل درانبارهای اتوماتیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
33 مطالعه فضای همکاری های علمی-فنی شرکت های نانو در ایران با استفاده از نظریه شبکه های اجتماعی و رجوع به خبرگان (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 3
34 واکافت شبکه مقاصد گردشگری، رویکرد تئوری تحلیل شبکههای اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 0-1 Mathematical Programming Models For Laparoscopic Activity Recognition (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 A Data Mining Approach to Fistula Surgery Failure Analysis in Hemodialysis Patients (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
3 A post-discharge process framework to improve follow-up, medication reconciliation, patient satisfaction, and readmission rate in pediatric hospital (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
4 An UML Model for Enhanced Cross-Docking (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
5 آسیب شناسی فرآیند بازدید بالینی آموزشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 اختصاص تخت بیمار با الگوریتم چند هدفه ||NSGA (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
7 ارائه چارچوبی کاربردی برای پیاده سازی داده کاوی در مدیریت و تحلیل ریسک دربیمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
8 ارائه روشهای ابتکاری و حل مسیریابی وسایل نقلیه با حمل در بازگشت در حالت غیر همگن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
9 ارائه ی مدلی در نگهداری و تعمیرات قطار با استفاده از تلفیق روش تصمیم گیری AHP و داده کاوی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
10 ارائه ی مدلی در نگهداری و تعمیرات قطار با استفاده از تلفیق روش تصمیم گیری AHP و داده کاوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
11 ارائه ی نقشه ی استراتژی برای بازارگاه های الکترونیکی B2B بر اساس کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
12 ارائه یک فرایند تجاری نوین برای سیستم صورتحساب مخابراتی "ایمن از کلاهبرداری" بر مبنای استاندارد Etom (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 ارائه یک مدل خوشه بندی افرازی با رویکرد برنامه ریزی ریاضی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
14 ارایه مدل تصمیم گیری چند معیاره کاهش آلودگی هوای شهر تهران بر پایه رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
15 ارزیابی موفقیت وب سایتهای B2C در پیادهسازی عوامل موثر بر اعتماد مشتری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
16 افزایش تحرک پذیری بیماران هنگام پایش بدن انسان با استفاده از WBAN به کمک مسیریابی چندمسیری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 الگوریتم های ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی خودرو با ظرفیت نامحدود (UVRP) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
18 الگویی نوین برای استقرار RFid در فرآیند جابجایی اسناد مالکیت در سازمان بورس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی RFID
19 Data Mining Application for Detect Impacts of Infection and Hypertension on Vascular Surgery Complications (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
20 Enhancing Lung Cancer Diagnosis Accuracy through Autoencoder-Based Reconstruction of Computed Tomography (CT) Lung Images (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
21 Exploring Business Process Monitoring Using Process-Oriented Data Science: A Survey Study (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
22 Identification of factors for risk of breast cancer for women in Kabul (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
23 Incident management in motor vehicle accidents: Application of data mining (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
24 Investigating Business Networks: Case of Iranian Nanotech SMEs (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
25 Multi-layer hybrid Wired and Wireless Sensor Network Design (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
26 Optimization of Blood Products Inventory and Distribution Processes: A Simulation-Optimization Approach (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
27 Patent Analysis as a Useful Tool for Strategic Business (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
28 Reasons barring customers from using Internet banking: A means-end approach (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
29 Reference Model for the Adoption of Online Shopping for Iran (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
30 بانک شیر مادر: فرآیندهای کنونی و چالش های آینده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
31 بررسی تاثیر روش مربع کای برای انتخاب مشخصه ها در نظر کاوی متن فارسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
32 بررسی کیفی اثرات انجمنهای مجازی اینترنتی بر خریدار و فروشنده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
33 بکارگیری تکنولوژی داده کاوی در بهبود کیفیت و مهندسی مجدد فرآیندها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
34 بکارگیری تکنیکهای داده کاوی در انتخاب محرکهای هزینه در هزینه یابی بر مبنای فعالیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس داده کاوی ایران
35 بهبود عملیات حمل و نقل ریلی با استفاده از AVI/Tag و سیستم‌های اطلاعاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی RFID
36 بهبود فرآیند جریان ابزاهای جراحی در چرخه ی اتاق های عمل و بخش استریل مرکزی با استفاده از شبیه سازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
37 بهینه سازی استفاده از منابع خط تولید به منظور افزایش بهره وری با رویکرد شبیه سازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
38 بهینه سازی ساختار فراپیوند وب سایت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
39 پهنه بندی فرسایش پذیری و برآورد نرخ تولید رسوب با استفاده از مدل MPSIAC، داده های ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوضه آبریز سد سورال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
40 پیشگیری از تحمیل هزینه های نادرست از سوی نادر خدمت گیرندگان بیمه سلامت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی
41 تحلیل تاثیر آب وهوا بر نوع آلودگی های فصلی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت
42 توسعه ی مدل مدیریت یکپارچه ی موجودی بانک خون بیمارستان با در نظر گرفتن دو نوع بیمار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
43 چارچوب ارزیابی جامع سقوط بیمار PFCAF :ابزار اندازه گیری برای سنجش خطر سقوط بیماران بستری، کاهش سقوط و مخاطرات آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
44 چارچوب برای ارتقا خدمات بیمارستان با استفاده از Two Stage DEA ،EFQM و بازی استاکلبرگ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
45 چارچوب طراحی نرم‌افزارهای CRM در سازمانهای حمل مسافری (دریافت مقاله) هشتمین همایش حمل و نقل ریلی
46 چارچوبی برای تعیین اولویت فاکتورهای بهبوددهنده رضایتمندی مشتریان مورد موسسات ارائه کننده خدمات اینترنتی (ISP1) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
47 چهارچوبی برای مدیریت رویگردانی مشتری در سرویس دهندگان اینترنت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
48 دوراپزشکی و سلامت همراه طراحی سیستم بهپایش آموزش محور وضعیت بیمار قلبی بر پایه سلامت همراه (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
49 رتبه بندی چالش های فرآیند آموزش و همراه سازی بیماران قلبی - عروقی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره پرامیتی II (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
50 رویکردی ریاضی فازی به منظور انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات پزشکی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
51 زمانبندی سیستم های تولید چابک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
52 سامانه مدیریت دانش، گزیری هوشمند برای بهبود در مدیریت خطاهای درمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
53 سیستم کمک تصمیم برای تعیین نوع درمان بیماران مبتلا به سنگ کلیه با راه کار داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
54 شناسائی مشتریان آتی بیمه بدنه خودرو با استفاده از داده کاوی روی مشخصه های RFM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
55 شناسایی الگوی بازار عمده فروشی مبتنی بر خوشه بندی با رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
56 شناسایی مهم ترین مرحله یایجاد کنده یخطا در فرآیند دارودهی بیمارستان بر پایه تحیل سلسه مراتبی فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
57 طراحی چارچوب بهبود فرآیندهای جریان بیمار درمراکز تشخیص پزشکی و درمان فربهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار
58 طراحی چارچوب مدیریت دانش هم افزا دربیمارستانها و مراکز درمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
59 فرآیند استقرار فناوری RFIDدر بیمارستان مورد مطالعه:بیمارستان فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد تهران (دریافت مقاله) اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت
60 کاربرد شبکه های پتری در تعیین تعداد AGVها در سیستم های تولید منعطف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
61 کشف شبکه دانشی در یک سازمان پروژه محور با استفاده از تحلیل شبکه هم نویسندگی مستندات فنی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
62 کشف و استخراج دانش از فرآیندهای بیمارستانی برپایه فرآیند کاوی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
63 گذار از تولید ناب به تولید چابک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله
64 مدل برای ارزش گذاری و رتبه بندی بر پایه روشگان تحلیل شبکه اجتماعی مشتریان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
65 مدل ریاضی زمان بندی خدمه راه آهن بر پایه شبکه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
66 مدل سازی و حل مسئله مکان یابی ایستگاه های آمبولانس، یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
67 مدل سیستم دینامیکی زمان در- به- بالون بیماران سکته حاد قلبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
68 مدل فرآیند برداشت در AS/RS بر اساس سفارش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
69 مدلی جهت ارزیابی اثر بخشی مدیریت ارتباط با مشتری در بنگاه های ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
70 مدیریت کاهش خطا در فرآیندهای اتاق عمل به کمک HFMEA بهبود داده شده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
71 مرور مقالات و چارچوب پیشنهادی تحویل پهپادی دارو و واکسن به مناطق روستایی و دورافتاده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم های تولیدی و خدماتی
72 مساله خوشه ای حمل و نقل چند کالایی با هزینه ثابت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
73 مسئله حل زمان بندی خدمه راه آهن به کمک روش بهینه یابی کلنی مورچگان: الگوریتم FBMMAS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
74 مسیریابی چندمقصدی شبکه های سیار بدون زیرساخت با استفاده از دسته بندی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
75 مسیریابی وسیله نقلیه با بکارگیری بهینه یابی کلونی مورچگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
76 مصور سازی پویای نشت اطلاعات بین حوزه های علمی توسط پیوندکاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
77 مصور سازی و تحلیل فرآیند جستجوی فضای جواب توسط الگوریتم ژنتیک در حل مسائل بهینه یابی ترکیبی پیچیده با استفاده از خوشهبندی فضای جستجو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
78 مطالعه مروری پیرامون به کارگیری پهپاد در حوزه سلامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،مهندسی صنایع و حسابداری
79 مقایسة روشهایخطی سنتی با تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی قیمت سهام بورس تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
80 مکان یابی پایگاه های آمبولانس درچهارمنطقه شهراصفهان - بررسی موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
81 مکانیابی بهینه ایستگاههای انتقال خون در شرایط عدم قطعیت با هدف بیشترین پوشش مورد مطالعاتی : بانوان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
82 نقش مدل تعالی EFQM در بهبود عملکرد بیمارستان ها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
83 واکافت شبکه مقاصد گردشگری، رویکرد تئوری تحلیل شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
84 واکاوی الگوی تجویز آنتی بیوتیک های پرمصرف توسط متخصصان بیماری های داخلی برای بیماران سرپایی با استفاده از داده کاوی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
85 واکاوی چنددارویی در نسخه های تجویزی متخصصان روانپزشک: داده کاوی داده های نامتوازن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع