محمدجعفر زمردیان

 محمدجعفر زمردیان دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران

محمدجعفر زمردیان

Mohamad Jafar Zomorodian

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تحولات ژئومورفیک در حوضه های بسته داخلی (مطالعه موردی: دریاچه های طشک و بختگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
2 ارزیابی کارآیی مدلهای آماری ارزش اطلاعاتی و رگرسیون لجستیک در تهیه نقشه حساسیت به کارست حوضه کارده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا
3 بررسی مخروط افکنه ها و ارزیابی زمین ساخت فعال در دامنه ی جنوبی بینالود (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
4 مطالعه ویژگی های ژئومورفولوژی رودخانه کشف رود ( مطالعه موردی از قوچان تا مشهد ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
5 نقش پارامترهای موثر در توسعه و حساسیت پذیری کارست در حوضه کارده بر اساس مدلهای فراوانی نسبی و AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی