دکتر قاسم بارانی

دکتر قاسم بارانی Department of English Language Teaching, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

دکتر قاسم بارانی

Dr. Ghasem Barani

Department of English Language Teaching, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation into Iranian Non-English PhD Students’ Perceptions Regarding Learning as an Educational Consequence of EPT (دریافت مقاله) فصلنامه یادگیری و حافظه دوره: 3، شماره: 10
2 An Investigation into Metadiscourse Elements Used by Native vs. Non-native University Students across Genders (دریافت مقاله) مطالعات زبان کاربردی ایران دوره: 10، شماره: 1
3 Construction and Validation of Educational, Social and Psychological Consequences Questionnaires of EPT as a High-Stakes Test (دریافت مقاله) مجله بین المللی آزمون سازی زبان دوره: 10، شماره: 2
4 Constructivism and Curriculum Development (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
5 Different Approaches to Contextualization (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
6 Ethical Challenges of Designing on Application for Reading Instruction Management System (RIMS): A Phenomenological Study (دریافت مقاله) مجله آموزش و یادگیری زبان انگلیسی دوره: 14، شماره: 29
7 Examining The Relationship Among Stroke, Strictness, Gender Identity, and Teacher Success from EFL Teachers’ Perspective (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبانشناسی کاربردی دوره: 3، شماره: 1
8 Investigating the Effect of Intellectual Capital on Performance of Islamic Azad University of Ghaemshahr Branch, Mazandaran, Iran (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
9 Language Learning and Audio-Visual Aids (A Review Study) (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 2، شماره: 4
10 Language Learning and Vocabulary: A review (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
11 Necessity of Implementation of Workplace Spirituality and its Administrative Strategies (دریافت مقاله) مجله بینش علوم انسانی دوره: 1، شماره: 4
12 The Mediating Role of Self-Regulation between Student Engagement and Motivation among Iranian EFL Learners: A Structural Equation Modeling Approach (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 1
13 The Relationship Among Iranian EFL Teachers’ Attributional Styles, Decision-Making Types, and Teaching Effectiveness: A Structural Equation Modeling Approach (دریافت مقاله) مجله مطالعات زبانشناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
14 The Relationship between Dimensions of Student Engagement and Language Learning Motivation Among Iranian EFL Learners (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و پژوهش زبان دوره: 8، شماره: 31
15 بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و قصد تسهیم دانش با تأکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان اساتید زبان انگلیسی و غیر زبان انگلیسی در دانشگاه‌های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 50، شماره: 1
16 بررسی رابطه گذراندن دوره پیش دبستانی با میزان پیشرفت تحصیلی و ادراک حل مساله اجتماعی دانش آموزان دختر پیش دبستانی (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 4، شماره: 15
17 تحلیل رابطه بین شخصیت ماکیاولی و رفتارهای غیراخلاقی: با نقش تعدیلی سرپرست سوءاستفاده گر (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 2
18 تحلیل رابطه بین شخصیت ماکیاولی و رفتارهای غیراخلاقی: با نقش تعذیلی سرپرست سوءاستفاده گر (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 2
19 نقش میانجی سبک های اسنادی بین انواع تصمیم گیری و اثربخشی تدریس در بین معلمان ایرانی درس زبان انگلیسی: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Review on the role of Spiritual Intelligence in job satisfaction among Teachers (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
2 A Review on the role of Workplace Spirituality in Job satisfaction among teachers (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی
3 Citizenship Behavior: a New Conception of Education (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
4 بررسی رابطه بین هوش معنوی خودکارآمدی و شادکامی معلمان دوره دوم متوسطه مدارس غیردولتی غرب استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
5 رنگ در گرافیک شهری محیطی تاثیر رنگ بر محیط و انسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم