دکتر محسن رضایی

دکتر محسن رضایی استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه شیراز، ایران

دکتر محسن رضایی

Dr. Mohsen Rezaei

استاد گروه زمین شناسی، دانشگاه شیراز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.